E-novice

Zasebnost in zaščita osebnih podatkov

Modrijan založba, d. o. o., Poljanska cesta 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Založba) je upravljavka osebnih podatkov ter ureja njihovo zbiranje, hrambo in obdelavo.
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je Metod Bočko (osebni.podatki@modrijan.si).
Založba ima sprejet Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, da se preprečijo naključno ali namerno in nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščen dostop do podatkov, njihova obdelava, uporaba ali posredovanje tretjim osebam.

Kategorije osebnih podatkov

Osebni podatki, ki jih Založba zbira o posamezniku, so odvisni od poslovnega razmerja z njim.
To so podatki o:
– prejemniku novic s spletne strani www.modrijan.si (prijava prek obrazca E-novice ali v postopku registracije): e-naslov, datum prijave, število prejetih obvestil, število odprtih obvestil, število klikov;
– kupcu na spletni strani www.modrijan.si: ime in priimek ter naslov, e-naslov, telefonska številka, šifra kupca, datum naročila, datum izdanega predračuna, datum izdane dobavnice, datum izdane fakture, znesek nakupa, način plačila, način dostave;
– kupcu na založbi (telefonsko ali pisno naročilo): ime in priimek, naslov, telefonska številka, e-naslov, šifra kupca, datum naročila, datum izdanega predračuna, datum izdane dobavnice, datum izdane fakture, znesek nakupa, način plačila, število obrokov (v primeru odloženega plačila), način dostave;
– kupcu prek klicnega centra: ime in priimek, naslov, telefonska številka, e-naslov, šifra kupca, datum naročila, datum izdanega predračuna, datum izdane dobavnice, datum izdane fakture, znesek nakupa, način plačila, število obrokov (v primeru odloženega plačila), način dostave, znesek dolga, zgodovina nakupa, dan in ura klica ter trajanje pogovora, ali je bil nakup opravljen ali ne, ime klicnega referenta;
– imetniku kartice ugodnosti Bralec kupuje ceneje: ime in priimek, spol, naslov, telefonska številka, e-naslov, datum rojstva, številka kartice, znesek dobroimetja, porabljen znesek, datum in ura prve transakcije, datum in ura zadnje transakcije, znesek skupnega dobroimetja, znesek porabljenega dobroimetja, število vseh opravljenih transakcij;
– udeležencu v nagradni igri: e-naslov, ime in priimek, naslov za dostavo nagrade. Nagrajenec je dolžan založbi posredovati davčno številko, če nagrada presega vrednost 42,00 €.

Razlogi in nameni za hrambo in obdelavo osebnih podatkov

1. Pogodbeno razmerje
Založba osebne podatke posameznika hrani in obdeluje zato, da lahko izpolnjuje svoje obveznosti, ki so nastale v pogodbenem razmerju z njim (bodisi na podlagi prodajne pogodbe ali pristopne izjave za pridobitev kartice ugodnosti Bralec kupuje ceneje) ter uveljavlja pravice iz pogodbe. Nameni za obdelavo kontaktnih osebnih podatkov kupca oz. imetnika kartice ugodnosti (ime in priimek, naslov, telefonska številka, e-naslov) so: identifikacija kupca oz. imetnika kartice ugodnosti, sklenitev pogodbe, dobava naročenega blaga, dostava naročenega blaga na dom, analiza nakupnih navad ter posledično ciljano trženje (Založba kupcu oz. imetniku kartice pošilja obvestila o ponudbi pa tudi personalizirane ali prilagojene ponudbe in druge informacije), reševanje morebitnih ugovorov ali reklamacij, pošiljanje obvestil v zvezi z izvajanjem pogodbenega razmerja, izvajanje morebitnih postopkov izterjave.

2. Zakon
Obveznost hranjenja določenih osebnih podatkov za določeno obdobje ureja področna zakonodaja (npr. davčna). Te podatke je Založba dolžna hraniti tudi po prenehanju pogodbenega razmerja s posameznikom in kljub njegovi zahtevi za izbris podatkov. Založba jih na zahtevo posameznika izbriše po preteku zakonsko določenega obdobja za hrambo oz. onemogoči dostop do njih.

3. Zakoniti interes
Založba osebne podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, če ta ne prevlada nad interesi ali temeljnimi pravicami in svoboščinami posameznika, čigar osebni podatki se hranijo in obdelujejo. Na isti podlagi Založba, upoštevajoč veljavno zakonodajo, v omejenem obsegu obdeluje osebne podatke z namenom neposrednega trženja. Tovrstna obdelava vključuje segmentiranje in profiliranje, v nobenem primeru pa ne temelji na zbiranju večjih količin osebnih podatkov, ne zajema posebnih vrst osebnih podatkov, ne omogoča vplivanja na posameznikov profil in na njegov položaj v razmerju do upravljavca podatkov ter ni podlaga za avtomatizirano ali drugačno odločanje o njegovih pravicah v razmerju do upravljavca. Posameznik lahko navedeni obdelavi kadarkoli ugovarja.

4. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov
Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga je posameznik dal Založbi za namene neposrednega trženja. Nameni obdelave podatkov s soglasjem so: identifikacija posameznika, obveščanje o ponudbah in dogodkih, ki jih organizira Založba, ter posredovanje drugih informacij, preučevanje in analiza odzivov na naslovljene ponudbe, sodelovanje v nagradnih igrah, natečajih in anketah, ki jih organizira Založba, preučevanje in analiza nakupnih navad posameznikov ter posledično ciljano trženje, na podlagi česar posameznik od Založbe prejema personalizirane ali prilagojene ponudbe in druge informacije. Posameznika se naslavlja po različnih komunikacijskih kanalih, odvisno od tega, katere kontaktne podatke je posredoval Založbi (po pošti, po elektronski pošti, po telefonu).
Soglasje, ki vključuje tudi možnost neposrednega trženja na podlagi profila (npr. zgodovine nakupov), omogoča Založbi, da ponudbo in informiranje prilagodi posameznikovemu profilu, v nobenem primeru pa v medsebojnem razmerju ne ustvarja pravnih obveznosti in pravnih posledic.
Posameznik lahko svoje soglasje kadarkoli prekliče oz. spremeni.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Založba osebne podatke posreduje pogodbenim partnerjem ali po zakonski dolžnosti, skladno z veljavno zakonodajo in uredbo Evropske unije glede zaščite podatkov v državah Evropske unije (GDPR).
Podatke posreduje:
– izdajateljem kreditnih kartic in ponudnikom plačilnih storitev (obdelava plačil) ter bankam (na podlagi posameznikovega naročila za namene izpolnjevanja prodajne pogodbe);
– izvajalcem poštnih storitev (zaradi dobave naročenih izdelkov, reševanja reklamacij ali odstopa od pogodbe);
– tiskarjem (tisk naslovljenih direktnih pošiljk);
– pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov (zaradi vzdrževanja informacijskega sistema in podobnih potreb z obvezno zaupnostjo in varovanjem podatkov).

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Založba zahteve v zvezi s pravicami posameznika glede obdelave osebnih podatkov sprejema na elektronski naslov osebni.podatki@modrijan.si, po pošti na naslov Modrijan založba, d. o. o., Osebni podatki, Poljanska cesta 15, 1000 Ljubljana, ali po telefonu (brezplačna številka: 080 23 64).
Posameznik ima pravico biti informiran, katere osebne podatke Založba v zvezi z njim hrani in obdeluje, zahtevati, da Založba popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim, in svoje osebne podatke prenesti drugemu upravljavcu. Prav tako ima pravico kadarkoli zahtevati, da Založba osebne podatke preneha obdelovati, da omeji njihovo uporabo ali jih izbriše (pravica do pozabe). Založba bo izbris osebnih podatkov izvedla, če ta ni v nasprotju z veljavno zakonodajo.

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.