Za avtorje

Cenjeni avtorji/avtorice,

založba Modrijan izdaja leposlovno in stvarno literaturo, domača in prevodna dela, knjige za najbolj izbirčne bralce in knjige za vsakogar. Na leto izdamo do 40 novih knjižnih naslovov.

Leposlovni program sestoji večidel iz prevodne proze – kakovostnih romanov in zbirk kratkih zgodb, avtobiografskih in esejističnih del. Zaradi nizkih naklad in skromne prodaje jih izdajamo skoraj izključno s subvencijami javnih inštitucij in skladov ter z donacijami (Javna agencija za knjigo RS, kulturna ministrstva drugih držav, skladi za pomoč pri izdajanju prevodov itd.). Žanrskih romanov zato ne objavljamo; prav tako ne objavljamo poezije (izjema je antična oziroma klasična poezija) in knjig za otroke, kot so slikanice, pravljice, pesmice itd. Na ponudbe za izdajo knjig iz omenjenih kategorij ne odgovarjamo.

Knjižni program založbe Modrijan skrbno načrtujemo in usklajujemo s programsko usmeritvijo ter s strokovnimi in finančnimi zmožnostmi založbe, in to za najmanj dveletno obdobje. Največ desetino programa leposlovja in humanistike sestavljajo knjige, izbrane na podlagi ponudb.

Če pri založbi Modrijan še niste objavili samostojne publikacije, pa želite oddati ponudbo, vas prosimo, da rokopis skupaj s kratkim življenjepisom in opisom dela pošljete po pošti na naslov Modrijan založba, d. o. o., Poljanska c. 15, 1000 Ljubljana, s pripisom ZA UREDNIŠTVO, ali pa ga po predhodnem dogovoru s tajnico založbe osebno prinesete na založbo. Pripišite tudi svoj e-naslov. Rokopis lahko oddate tudi prek e-pošte izključno na naslov avtorji@modrijan.si. Rokopis, ki je skladen s programom založbe, predamo zadevnemu uredniku, odgovor pa pripravimo v uredništvu v roku treh mesecev. Rokopisov idr. gradiv, poslanih po pošti, ne vračamo (vrnemo jih na osebno zahtevo na vaše stroške, po predhodnem dogovoru pa jih je mogoče prevzeti tudi osebno v tajništvu).

Na ponudbe anonimnih pošiljateljev in ponudbe, poslane več založbam hkrati oziroma z uporabo skritih naslovov (Skp), ne odgovarjamo. Po telefonu informacij glede morebitne objave ne dajemo, prav tako ne dajemo informacij o vsebini pogodb, honorarjih ipd. Knjig, ki so že pripravljene za tisk, ne sprejemamo v program. Ponudb za izdajo knjige, ki je že objavljena bodisi v tiskani obliki ali kot e-knjiga in je dostopna na knjižnem trgu, ne obravnavamo. Prosimo, ne pošiljajte vnovič ponudbe, za katero ste že prejeli negativni odgovor iz našega uredništva. Rokopisov, ki jih zavrnemo, ne ocenjujemo, zavrnitve pa ne utemeljujemo. Predlogov za prevajanje ne sprejemamo.

Priporočamo vam, da preučite program naše založbe, preden se odločite ponuditi svoje delo. Upoštevajte tudi, prosimo, da od morebitne odločitve za objavo do izida knjige običajno preteče najmanj eno leto, če gre za zahtevnejšo oziroma obsežnejšo knjigo, pa tudi več.

S spoštovanjem,
uredništvo založbe Modrijan

avtorji@modrijan.si