Založba

Modrijan založba, d. o. o.
Poljanska cesta 15
SI - 1000 Ljubljana
SLOVENIJA

Direktor: Branimir Nešović

Tel.: +386 (01) 236 46 00
Faks: +386 (01) 236 46 01

Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
št. reg. vložka 1/26043/00
Matična številka: 5865751
Davčna številka: SI83168788
Osnovni kapital: 126.690,00 EUR
Dejavnost družbe: izdajanje knjig

 

Št. transakcijskega računa:
NLB
IBAN: SI56029210014176788
SWIFT (BIC) Code: LJBASI2X
Sberbank
IBAN: SI56300000000308496
SWIFT (BIC) Code: SABRSI2X

 

Znak
pdf
eps

Knjižni program založbe Modrijan obsega vse od poljudnoznanstvene in strokovne literature do domačega in prevodnega leposlovja. Leta 2008 je Založba izdala zbirko Euroman – 27 proznih del, iz vsake države EU po eno, je izšlo v enem dnevu. Redne zbirke so Poteze (avtobiografije, biografije in biografski romani, spomini ipd.), Bralec (romani in kratke zgodbe sodobnih domačih in tujih avtorjev), Nostalgija (prevodi starejših »kanoniziranih« literarnih del) in Svila (krajša literarna besedila pomembnejših in v slovenščini že objavljenih književnikov). >>>

Modrijan's literary programme encompasses a wide range of books from popular science and technical literature to Slovene and foreign belles-lettres. In 2008, the publishing house created the Euroman collection – 27 works of prose, one from each of the EU member states, came out on the same day. Modrijan's regular collections include Poteze (Traits – biographies and biographic novels, autobiographies, memoirs et sim.), Bralec (Reader – novels and short stories written by contemporary Slovene and foreign authors), Nostalgija (Nostalgy – translations of older »canonized« literary works) and Svila (Silk – shorter literary texts written by eminent authors whose works have already been published in Slovene). >>>

Cenjeni avtorji/avtorice,

založba Modrijan izdaja leposlovno in stvarno literaturo, domača in prevodna dela, knjige za najbolj izbirčne bralce in knjige za vsakogar. Na leto izdamo do 40 novih knjižnih naslovov.

Leposlovni program sestoji večidel iz prevodne proze – kakovostnih romanov in zbirk kratkih zgodb, avtobiografskih in esejističnih del. Zaradi nizkih naklad in skromne prodaje jih izdajamo skoraj izključno s subvencijami javnih inštitucij in skladov ter z donacijami (Javna agencija za knjigo RS, kulturna ministrstva drugih držav, skladi za pomoč pri izdajanju prevodov itd.). Žanrskih romanov zato ne objavljamo; prav tako ne objavljamo poezije (izjema je antična oziroma klasična poezija) in knjig za otroke, kot so slikanice, pravljice, pesmice itd. Na ponudbe za izdajo knjig iz omenjenih kategorij ne odgovarjamo.

Knjižni program založbe Modrijan skrbno načrtujemo in usklajujemo s programsko usmeritvijo ter s strokovnimi in finančnimi zmožnostmi založbe, in to za najmanj dveletno obdobje. Največ desetino programa leposlovja in humanistike sestavljajo knjige, izbrane na podlagi ponudb.

Založba Modrijan izda letno do 40 novih knjig. >>>

Modrijan založba, d. o. o., Poljanska cesta 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Založba) je upravljavka osebnih podatkov ter ureja njihovo zbiranje, hrambo in obdelavo.
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je Metod Bočko (osebni.podatki@modrijan.si).
Založba ima sprejet Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, da se preprečijo naključno ali namerno in nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščen dostop do podatkov, njihova obdelava, uporaba ali posredovanje tretjim osebam.

Kategorije osebnih podatkov

Osebni podatki, ki jih Založba zbira o posamezniku, so odvisni od poslovnega razmerja z njim.

Ljubljana, 7. 5. 2018

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005, 67/2007), ZVOP-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 94/2007) ter 24., 25. in 32. člena Uredbe EU, št. 2016/679, Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR) izdaja direktor založbe Modrijan, Branimir Nešović,

PRAVILNIK O POSTOPKIH IN UKREPIH ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

I.SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se določajo organizacijski, tehnični ter logično-tehnični postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov v založbi Modrijan, Poljanska cesta 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: založba Modrijan), da se prepreči naključno ali namerno in nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba kakor tudi nepooblaščen dostop do podatkov, njihova obdelava, uporaba ali posredovanje tretjim osebam. >>>

Če potrebujete informacijo, ki je ne najdete na naši strani, se obrnite na katerega izmed spodaj navedenih e-naslovov ali pa izpolnite obrazec. Odgovor boste prejeli na svoj e-naslov najpozneje v 48 urah.
Vljudno prosimo, da na te naslove ali z obrazcem ne pošiljate ponudb in predlogov za izdajo knjig. Oglejte si članek Za avtorje. >>>