E-novice

Založba

Modrijan založba, d. o. o.
Poljanska cesta 15
SI - 1000 Ljubljana
SLOVENIJA

Direktor: Branimir Nešović

Tel.: +386 (01) 236 46 00
Faks: +386 (01) 236 46 01

Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
št. reg. vložka 1/26043/00
Matična številka: 5865751
Davčna številka: SI83168788
Osnovni kapital: 126.690,00 EUR
Dejavnost družbe: izdajanje knjig

 

Št. transakcijskega računa:
NLB
IBAN: SI56029210014176788
SWIFT (BIC) Code: LJBASI2X
Sberbank
IBAN: SI56300000000308496
SWIFT (BIC) Code: SABRSI2X

Cenjeni avtorji/avtorice,

založba Modrijan je sprožila postopek redne likvidacije družbe, tako da novih ponudb za objavo ne sprejemamo več.

Hvala za razumevanje, uredništvo

Modrijan založba, d. o. o., Poljanska cesta 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Založba) je upravljavka osebnih podatkov ter ureja njihovo zbiranje, hrambo in obdelavo.
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je Metod Bočko (osebni.podatki@modrijan.si).
Založba ima sprejet Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, da se preprečijo naključno ali namerno in nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščen dostop do podatkov, njihova obdelava, uporaba ali posredovanje tretjim osebam.

Kategorije osebnih podatkov

Osebni podatki, ki jih Založba zbira o posamezniku, so odvisni od poslovnega razmerja z njim.

Ljubljana, 7. 5. 2018

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005, 67/2007), ZVOP-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 94/2007) ter 24., 25. in 32. člena Uredbe EU, št. 2016/679, Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR) izdaja direktor založbe Modrijan, Branimir Nešović,

PRAVILNIK O POSTOPKIH IN UKREPIH ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

I.SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se določajo organizacijski, tehnični ter logično-tehnični postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov v založbi Modrijan, Poljanska cesta 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: založba Modrijan), da se prepreči naključno ali namerno in nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba kakor tudi nepooblaščen dostop do podatkov, njihova obdelava, uporaba ali posredovanje tretjim osebam. >>>

Če potrebujete informacijo, ki je ne najdete na naši strani, se obrnite na katerega izmed spodaj navedenih e-naslovov ali pa izpolnite obrazec. Odgovor boste prejeli na svoj e-naslov najpozneje v 48 urah. >>>

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.