E-novice

Srednja šola / slovenščina

Iskanje: letnik predmet
Razvrsti po: datumu objave abecedi

Govorica jezika 1

Slovenščina za 1. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol

Karla Zajc Berzelak, Irena Velikonja

učbenik

Učbenik skupaj z delovnim zvezkom napoveduje nov, svež pristop pri učenju materinščine v gimnazijah. Odlikujejo ga aktualna besedila, ki so blizu mladostnikom in omogočajo medpredmetne povezave.

več »

Govorica jezika 1

Slovenščina za 1. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol

Karla Zajc Berzelak, Irena Velikonja, Alenka Arbiter

delovni zvezek

Delovni zvezek skupaj z učbenikom predstavlja nov, svež pristop pri učenju materinščine v gimnazijah. Odlikujejo ga premišljene naloge ob aktualnih besedilih, ki so blizu mladostnikom in omogočajo medpredmetne povezave.

več »

Govorica jezika 1

Slovenščina za 1. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol

Karla Zajc Berzelak, Irena Velikonja

priročnik za učitelje

Priročnik za učitelje z DVD-jem dopolnjuje učbenik in delovni zvezek Govorica jezika 1. V njem so nanizani didaktični nasveti, ki so lahko izhodišče za uspešno pripravo pouka ali zbirka idej, iz katerih učitelj oblikuje učno uro po svoji zamisli.

več »

Govorica jezika 2 in 3

Slovenščina za 2. in 3. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol

Karla Zajc Berzelak, Alenka Arbiter, Nataša Hribar

učbenik

Učbenik je pripravljen po novem učnem načrtu ter zajema snov 2. in 3. letnika, ki jo podaja kot smiselno zaokroženo celoto, kar bo olajšalo pripravo na maturo. Ponuja svež pristop pri učenju materinščine v gimnazijah, saj z aktualnimi besedili mladostnikom približa učenje jezika na njim zanimiv način.

več »

Govorica jezika 2

Slovenščina za 2. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol

Karla Zajc Berzelak, Alenka Arbiter, Nataša Hribar

delovni zvezek

Delovni zvezek sledi novemu in svežemu pristopu pri učenju materinščine v gimnazijah, zasnovanemu v učbeniškem kompletu Govorica jezika 1. Odlikujejo ga premišljene naloge ob aktualnih besedilih, ki so blizu mladostnikom in omogočajo medpredmetne povezave.

več »

Govorica jezika 2

Slovenščina za 2. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol

Karla Zajc Berzelak, Alenka Arbiter

priročnik za učitelje

Priročnik za učitelje z DVD-jem dopolnjuje učbenik Govorica jezika 2 in 3 in delovni zvezek Govorica jezika 2. V njem so nanizani didaktični nasveti, ki so lahko izhodišče za uspešno pripravo pouka ali zbirka idej, iz katerih učitelj oblikuje učno uro po svoji zamisli.

več »

Govorica jezika 3

Slovenščina za 3. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol

Karla Zajc Berzelak

delovni zvezek

Delovni zvezek sledi novemu in svežemu pristopu pri učenju materinščine v gimnazijah, zasnovanemu v učbeniškem kompletu Govorica jezika 1. Odlikujejo ga premišljene naloge ob aktualnih besedilih, ki so blizu mladostnikom in omogočajo medpredmetne povezave.

več »

Govorica jezika 3

Slovenščina za 3. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol

Karla Zajc Berzelak

priročnik za učitelje

Priročnik za učitelje z DVD-jem dopolnjuje učbenik Govorica jezika 2 in 3 in delovni zvezek Govorica jezika 3. V njem so nanizani didaktični nasveti, ki so lahko izhodišče za uspešno pripravo pouka ali zbirka idej, iz katerih učitelj oblikuje učno uro po svoji zamisli.

več »

Govorica jezika 4

Slovenščina za 4. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol

Karla Zajc Berzelak, Kozma Ahačič

učbenik

Učbeniški komplet Govorica jezika 4 je odlično nadomestilo dosedanjih jezikovnih priročnikov za maturo, saj premišljeno povzema in nadgrajuje snov prejšnjih treh letnikov, obsega izčrpne preglednice celotne srednješolske učne snovi, naloge za sistematično preverjanje znanja iz posameznih učnih sklopov in celovite razčlembe izhodiščnih besedil z rešitvami. Posebne oznake dijake opozarjajo na obravnavano snov v prejšnjih učbenikih in na povezavo s književnostjo ali drugimi predmeti. Učbeniški komplet priporočamo tudi dijakom nižjih letnikov za ponavljanje in utrjevanje znanja ter vsem, ki obiskujejo maturitetni tečaj, zelo uporaben pa bo tudi pri reševanju jezikovnih zadreg, s katerimi se utegnejo srečati pozneje v življenju.

več »

Govorica jezika 4

Slovenščina za 4. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol

Karla Zajc Berzelak, Alenka Arbiter, Irena Doljak, Darinka Marc, Irena Velikonja

delovni zvezek

Delovni zvezek so avtorice, gimnazijske profesorice, na podlagi dolgoletnih izkušenj pri poučevanju slovenščine zasnovale kot zbirko razčlemb izhodiščnih besedil. V prvem delu so zbrane razčlembe za sistematično preverjanje znanja iz posameznih učnih sklopov, v drugem pa razčlembe za preverjanje znanja celotne učne snovi, s kakršnimi se dijaki srečajo na maturi. Podrobno kazalo ponuja pregled učnih tem v vsaki razčlembi in navedbo strani preglednic v učbeniku, s katerimi si lahko dijaki pomagajo pri reševanju nalog. Dodane so rešitve.

več »

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.