E-novice

Srednja šola / poklicne in strokovne šole

Iskanje: letnik predmet
Razvrsti po: datumu objave abecedi

Adesso parliamo italiano I

Italijanska vadnica, 1. del

Robert Čepon

delovni učbenik

Italijanska vadnica z elementi slovnice je namenjena zlasti tistim, ki se italijanščine učijo v srednji šoli, prav pa bo prišla tudi vsem, ki se s tem jezikom seznanjajo na raznih tečajih ali kot samouki, ter študentom prvega letnika italijanistike.
Vadnica je priročnik za utrjevanje in poglabljanje izbranih slovničnih vsebin in se lahko uporablja poleg učbenikov italijanskega jezika. Izmed slovničnih poglavij so poudarjena zlasti tista, ki slovenskemu uporabniku povzročajo največ težav. To so predlogi, osebni zaimki, opozicija imperfekt – perfekt, sosledica časov, odvisni govor.

več »

Zdravstvena terminologija

Robert Čepon

delovni učbenik

Predmet zdravstvena terminologija je na večini srednjih zdravstvenih šol vključen v odprti kurikul. Ta priročnik pa ni namenjen le učencem v srednjem izobraževanju, temveč tudi študentom medicine in zdravstvene nege, pa tudi drugim, ki si želijo hitro in učinkovito spoznati osnove latinskega jezika v medicini ter se seznaniti s temeljnimi izrazi zdravstvene terminologije. Kakor vsako drugo učno gradivo tudi Zdravstvena terminologija terja od učitelja ali mentorja, da svoje učence skoznjo usmerja in vodi, jih spremlja pri izpolnjevanju nalog ter jih spodbuja k uporabi sodobnih terminoloških slovarjev bodisi v knjižni ali elektronski obliki.

več »

Govorica jezika 4

Slovenščina za 4. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol

Karla Zajc Berzelak, Kozma Ahačič

učbenik

Učbeniški komplet Govorica jezika 4 je odlično nadomestilo dosedanjih jezikovnih priročnikov za maturo, saj premišljeno povzema in nadgrajuje snov prejšnjih treh letnikov, obsega izčrpne preglednice celotne srednješolske učne snovi, naloge za sistematično preverjanje znanja iz posameznih učnih sklopov in celovite razčlembe izhodiščnih besedil z rešitvami. Posebne oznake dijake opozarjajo na obravnavano snov v prejšnjih učbenikih in na povezavo s književnostjo ali drugimi predmeti. Učbeniški komplet priporočamo tudi dijakom nižjih letnikov za ponavljanje in utrjevanje znanja ter vsem, ki obiskujejo maturitetni tečaj, zelo uporaben pa bo tudi pri reševanju jezikovnih zadreg, s katerimi se utegnejo srečati pozneje v življenju.

več »

Govorica jezika 4

Slovenščina za 4. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol

Karla Zajc Berzelak, Alenka Arbiter, Irena Doljak, Darinka Marc, Irena Velikonja

delovni zvezek

Delovni zvezek so avtorice, gimnazijske profesorice, na podlagi dolgoletnih izkušenj pri poučevanju slovenščine zasnovale kot zbirko razčlemb izhodiščnih besedil. V prvem delu so zbrane razčlembe za sistematično preverjanje znanja iz posameznih učnih sklopov, v drugem pa razčlembe za preverjanje znanja celotne učne snovi, s kakršnimi se dijaki srečajo na maturi. Podrobno kazalo ponuja pregled učnih tem v vsaki razčlembi in navedbo strani preglednic v učbeniku, s katerimi si lahko dijaki pomagajo pri reševanju nalog. Dodane so rešitve.

več »

Od ključavnice do integrala

Matematika za 4. letnik tehniških in drugih strokovnih šol

Dušan Kavka, Gregor Pavlič, Marina Rugelj, Janez Šparovec

učbenik

Uveljavljen učbenik odlikujejo strokovnost, didaktična urejenost in dober metodičen prijem. Vsako poglavje se začne z zgodovinskim uvodom, namenjenim predvsem motivaciji in večji matematični razgledanosti.

več »

Elektrika, svetloba in snov

Fizika za 3. in 4. letnik srednjih šol

Slavko Kocjančič, Marjan Hribar, Branko Roblek, Nada Razpet, Vincenc Petruna, Bojan Pajk, Seta Oblak, Andrej Likar, Miro Trampuš, Fedor Tomažič

učbenik

Učbenik je pripravila skupina srednješolskih profesorjev pod vodstvom prof. dr. Marjana Hribarja. Celotno srednješolsko snov je razdelila v dva dela.

več »

Elektrika, svetloba in snov

Fizika za 3. in 4. letnik srednjih šol

Marjan Hribar, Seta Oblak, Miro Trampuš, Fedor Tomažič

zbirka nalog

Zbirka nalog je namenjena utrjevanju temeljne snovi in dopolnjuje istoimenski učbenik. Vsebuje približno 500 nalog z rešitvami. Za lažje razumevanje je pri nekaterih nalogah nakazan celoten potek reševanja.

več »

Govorica jezika 3

Slovenščina za 3. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol

Karla Zajc Berzelak

priročnik za učitelje

Priročnik za učitelje z DVD-jem dopolnjuje učbenik Govorica jezika 2 in 3 in delovni zvezek Govorica jezika 3. V njem so nanizani didaktični nasveti, ki so lahko izhodišče za uspešno pripravo pouka ali zbirka idej, iz katerih učitelj oblikuje učno uro po svoji zamisli.

več »

Govorica jezika 3

Slovenščina za 3. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol

Karla Zajc Berzelak

delovni zvezek

Delovni zvezek sledi novemu in svežemu pristopu pri učenju materinščine v gimnazijah, zasnovanemu v učbeniškem kompletu Govorica jezika 1. Odlikujejo ga premišljene naloge ob aktualnih besedilih, ki so blizu mladostnikom in omogočajo medpredmetne povezave.

več »

Od logaritmov do vesolja

Matematika za 3. letnik tehniških in drugih strokovnih šol

Dušan Kavka, Gregor Pavlič, Marina Rugelj, Janez Šparovec

učbenik

Uveljavljen učbenik odlikujejo strokovnost, didaktična urejenost in dober metodičen prijem. Vsako poglavje se začne z zgodovinskim uvodom, namenjenim predvsem motivaciji in večji matematični razgledanosti.

več »

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.