E-novice

Srednja šola / latinščina

Iskanje: letnik predmet
Razvrsti po: datumu objave abecedi

Usus I

Latinščina za prvo leto učenja (3. natis)

Robert Čepon

samostojni delovni zvezek

Usus I je prvi od treh zvezkov, ki skupaj z Malo latinsko slovnico sestavljajo učbeniški komplet, namenjen pouku latinščine.
Vsako izmed dvanajstih učnih enot sestavljajo uvodne sentence, z ilustracijo opremljeno daljše latinsko besedilo, pet do devet vaj, mitološki slovarček, ki se vsebinsko navezuje na daljše latinsko besedilo, in slovarček temeljnega besedišča.

več »

Usus II

Latinščina za drugo leto učenja

Robert Čepon

samostojni delovni zvezek

Usus II je drugi od treh zvezkov vaj Roberta Čepona, ki skupaj z Malo latinsko slovnico tvorijo učni komplet za učenje latinščine.
Vsaka učna enota se začne s sentencami in navedki iz latinskih avtorjev, s katerimi naj učitelj uvede novo snov. Osrednje besedilo posameznih enot je v večini primerov dovolj kratko, da ga učenci ob učiteljevem vodenju lahko prevedejo v eni učni uri. V tem zvezku je poleg prirejenih besedil tudi nekaj izvirnih odlomkov latinskih avtorjev (Marcial, Cezar, Katul, Vulgata), ki naj služijo kot iztočnica za obravnavo izbranih avtorjev iz latinske književnosti.

več »

Usus III

Latinščina za tretje in četrto leto učenja

Robert Čepon

samostojni delovni zvezek

Usus III je tretji, zadnji zvezek vaj, ki skupaj z Malo latinsko slovnico tvorijo učni komplet za učenje latinščine.
Ta zvezek je nekoliko obsežnejši od Ususa I in II, saj poleg desetih učnih enot vsebuje še nekoliko razširjen izbor latinskih besedil. Učne enote v Ususu III so uvedene z nekaj sentencami, večina osrednjih besedil pa je vzeta iz del znamenitih latinskih avtorjev, Cicerona, Plinija, Seneke Mlajšega in drugih. Vsako enoto popestri še izvirna ilustracija. Besede, ki ne sodijo v temeljno besedišče, so prevedene ob besedilu. Sledijo vaje, v povprečju od štiri do pet na enoto, ki večinoma spodbujajo k razčlembi in razumevanju latinskih besedil.

več »

Mala latinska slovnica

s temeljnim besediščem latinskega jezika

Robert Čepon

dodatno gradivo

Priročnik za začetno in nadaljevalno učenje latinščine je namenjen predvsem učencem ter dijakom v osnovnem in srednjem izobraževanju, pa tudi študentom in drugim, ki se latinščine učijo na krajših tečajih.

več »

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.