E-novice

Srednja šola / delovni učbeniki

Iskanje: letnik predmet
Razvrsti po: datumu objave abecedi

Matematika v srednji šoli

Priprava na maturo – osnovna in višja raven

Dušan Kavka

zbirka nalog

Zbirka nalog sledi prenovljenemu učnemu načrtu in katalogu znanj ter vsebuje učno snov in naloge na osnovni zahtevnostni ravni gimnazijske matematike, dodane pa so ji tudi težje naloge in vsebine za tiste dijake, ki bodo opravljali maturo iz matematike na višji ravni.
Knjigo sestavlja 20 poglavij, ki razporejajo snov v skladu z novim maturitetnim katalogom.

več »

Adesso parliamo italiano II

Italijanska vadnica, 2. del

Robert Čepon

delovni učbenik

Italijanska vadnica z elementi slovnice je namenjena zlasti tistim, ki se italijanščine učijo v srednji šoli, prav pa bo prišla tudi vsem, ki se s tem jezikom seznanjajo na raznih tečajih ali kot samouki, ter študentom prvega letnika italijanistike.
Vadnica je priročnik za utrjevanje in poglabljanje izbranih slovničnih vsebin in se lahko uporablja poleg učbenikov italijanskega jezika. Izmed slovničnih poglavij so poudarjena zlasti tista, ki slovenskemu uporabniku povzročajo največ težav. To so predlogi, osebni zaimki, opozicija imperfekt – perfekt, sosledica časov, odvisni govor.

več »

Adesso parliamo italiano I

Italijanska vadnica, 1. del

Robert Čepon

delovni učbenik

Italijanska vadnica z elementi slovnice je namenjena zlasti tistim, ki se italijanščine učijo v srednji šoli, prav pa bo prišla tudi vsem, ki se s tem jezikom seznanjajo na raznih tečajih ali kot samouki, ter študentom prvega letnika italijanistike.
Vadnica je priročnik za utrjevanje in poglabljanje izbranih slovničnih vsebin in se lahko uporablja poleg učbenikov italijanskega jezika. Izmed slovničnih poglavij so poudarjena zlasti tista, ki slovenskemu uporabniku povzročajo največ težav. To so predlogi, osebni zaimki, opozicija imperfekt – perfekt, sosledica časov, odvisni govor.

več »

Zdravstvena terminologija

Robert Čepon

delovni učbenik

Predmet zdravstvena terminologija je na večini srednjih zdravstvenih šol vključen v odprti kurikul. Ta priročnik pa ni namenjen le učencem v srednjem izobraževanju, temveč tudi študentom medicine in zdravstvene nege, pa tudi drugim, ki si želijo hitro in učinkovito spoznati osnove latinskega jezika v medicini ter se seznaniti s temeljnimi izrazi zdravstvene terminologije. Kakor vsako drugo učno gradivo tudi Zdravstvena terminologija terja od učitelja ali mentorja, da svoje učence skoznjo usmerja in vodi, jih spremlja pri izpolnjevanju nalog ter jih spodbuja k uporabi sodobnih terminoloških slovarjev bodisi v knjižni ali elektronski obliki.

več »

Usus III

Latinščina za tretje in četrto leto učenja

Robert Čepon

samostojni delovni zvezek

Usus III je tretji, zadnji zvezek vaj, ki skupaj z Malo latinsko slovnico tvorijo učni komplet za učenje latinščine.
Ta zvezek je nekoliko obsežnejši od Ususa I in II, saj poleg desetih učnih enot vsebuje še nekoliko razširjen izbor latinskih besedil. Učne enote v Ususu III so uvedene z nekaj sentencami, večina osrednjih besedil pa je vzeta iz del znamenitih latinskih avtorjev, Cicerona, Plinija, Seneke Mlajšega in drugih. Vsako enoto popestri še izvirna ilustracija. Besede, ki ne sodijo v temeljno besedišče, so prevedene ob besedilu. Sledijo vaje, v povprečju od štiri do pet na enoto, ki večinoma spodbujajo k razčlembi in razumevanju latinskih besedil.

več »

Usus II

Latinščina za drugo leto učenja

Robert Čepon

samostojni delovni zvezek

Usus II je drugi od treh zvezkov vaj Roberta Čepona, ki skupaj z Malo latinsko slovnico tvorijo učni komplet za učenje latinščine.
Vsaka učna enota se začne s sentencami in navedki iz latinskih avtorjev, s katerimi naj učitelj uvede novo snov. Osrednje besedilo posameznih enot je v večini primerov dovolj kratko, da ga učenci ob učiteljevem vodenju lahko prevedejo v eni učni uri. V tem zvezku je poleg prirejenih besedil tudi nekaj izvirnih odlomkov latinskih avtorjev (Marcial, Cezar, Katul, Vulgata), ki naj služijo kot iztočnica za obravnavo izbranih avtorjev iz latinske književnosti.

več »

Usus I

Latinščina za prvo leto učenja (3. natis)

Robert Čepon

samostojni delovni zvezek

Usus I je prvi od treh zvezkov, ki skupaj z Malo latinsko slovnico sestavljajo učbeniški komplet, namenjen pouku latinščine.
Vsako izmed dvanajstih učnih enot sestavljajo uvodne sentence, z ilustracijo opremljeno daljše latinsko besedilo, pet do devet vaj, mitološki slovarček, ki se vsebinsko navezuje na daljše latinsko besedilo, in slovarček temeljnega besedišča.

več »

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.