E-novice

Osnovna šola / kemija

Iskanje: razred predmet
Razvrsti po: datumu objave abecedi

Moja prva kemija

Učbenik za 8. in 9. razred osnovne šole

Saša A. Glažar, Andrej Godec, Margareta Vrtačnik, Katarina S. Wissiak Grm

učbenik

Prenovljeni učbenik Moja prva kemija je po vsebini, obsegu in zahtevnosti usklajen z učnim načrtom ter obsega vse predpisane vsebine, tako splošne kot izbirne, za kemijo v 8. in 9. razredu. Temeljne vsebine bogatijo številne zanimivosti in nova spoznanja, slikovno gradivo – fotografije, pregledne risbe in sheme – je posodobljeno in še bogatejše kot prej. Kemijske pojme uvajajo preprosti demonstracijski poskusi; spremljajo jih oznake za nevarne snovi in opozorila za varno delo v laboratoriju. Izbirne in dodatne vsebine so nedvoumno ločene od osnovnega besedila, tematske sklope pa zaključujejo vprašanja, namenjena ponavljanju in utrjevanju.

več »

Moja prva kemija, 1. del

Delovni zvezek za 8. in 9. razred osnovne šole

Saša A. Glažar, Andrej Godec, Margareta Vrtačnik, Katarina S. Wissiak Grm

delovni zvezek

Prenovljen delovni zvezek dopolnjuje učbenik. Dejavnosti v njem so zasnovane tako, da sledijo razporedu učne snovi v učbeniku.

več »

Moja prva kemija, 2. del

Delovni zvezek za 8. in 9. razred osnovne šole

Saša A. Glažar, Andrej Godec, Margareta Vrtačnik, Katarina S. Wissiak Grm

delovni zvezek

Prenovljen delovni zvezek dopolnjuje učbenik. Dejavnosti v njem so zasnovane tako, da sledijo razporedu učne snovi v učbeniku.

več »

Moja prva kemija 1

Kemija za 8. razred osnovne šole

Saša A. Glažar, Andrej Godec, Margareta Vrtačnik, Katarina Wissiak Grm

učbenik

Učbenik vas bo skupaj z delovnim zvezkom popeljal v svet kemije na prijazen in zanimiv način. V sedmih enotah sistematično in pregledno uvaja osnovno kemijsko znanje.

več »

Moja prva kemija 1

Kemija za 8. razred osnovne šole

Saša A. Glažar, Andrej Godec, Margareta Vrtačnik, Katarina Wissiak Grm

delovni zvezek

Delovni zvezek dopolnjuje učbenik. Dejavnosti v njem so zasnovane tako, da sledijo razporedu učne snovi v učbeniku.

več »

Moja prva kemija 2

Kemija za 9. razred osnovne šole

Saša A. Glažar, Andrej Godec, Margareta Vrtačnik, Katarina Wissiak Grm

učbenik

Učbenik vas bo skupaj z delovnim zvezkom popeljal v svet kemije na prijazen in zanimiv način. V petih enotah sistematično in pregledno uvaja osnovno kemijsko znanje s področja kislin in baz, kisikovih in dušikovih spojin in polimerov ter kemijsko računanje.

več »

Moja prva kemija 2

Kemija za 9. razred osnovne šole

Saša A. Glažar, Andrej Godec, Margareta Vrtačnik, Katarina Wissiak Grm

delovni zvezek

Delovni zvezek dopolnjuje učbenik. Dejavnosti v njem so zasnovane tako, da sledijo razporedu učne snovi v učbeniku. Zgoščenka bo učiteljem omogočila nazornejši pouk o kemijskih reakcijah in zgradbi snovi, učencem pa utrjevanje znanja.

več »

Periodni sistem elementov

Obojestranski, plastificiran, z letvico in tulcem

stenska slika

V periodnem sistemu so elementi razvrščeni glede na zgradbo njihovih atomov v skupine in periode. Dodan je tudi že element rentgenij z vrstnim številom 111, ki je bil odkrit leta 1994. Za vsak element so navedeni simbol elementa, njegovo ime, relativna atomska masa in vrstno število. Simboli elementov, ki so pri sobni temperaturi v tekočem agregatnem stanju, so zapisani modro, simboli elementov v plinastem agregatnem stanju pa rdeče. Zaradi boljše preglednosti je periodni sistem elementov tudi obarvan.

več »

Moja prva kemija 1

Kemija za 8. razred osnovne šole

Saša A. Glažar, Andrej Godec, Margareta Vrtačnik, Katarina Wissiak Grm

priročnik za učitelje

Priročnik vsebuje podrobne didaktično-metodične opise dela za vse učne enote. V njem je nanizano zaporedje dejavnosti, ki je lahko izhodišče in zbirka idej, iz katerih oblikujete učno uro po svoji zamisli.

več »

Moja prva kemija 2

Kemija za 9. razred osnovne šole

Saša A. Glažar, Andrej Godec, Margareta Vrtačnik, Katarina Wissiak Grm

priročnik za učitelje

Priročnik vsebuje podrobne didaktično-metodične opise dela za vse učne enote. V njem je nanizano zaporedje dejavnosti, ki je lahko izhodišče in zbirka idej, iz katerih oblikujete učno uro po svoji zamisli.

več »

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.