E-novice

Knjiga

Moja prva geografija

Delovni zvezek za 6. razred osnovne šole

Jurij Senegačnik

delovni zvezek

format: 200 × 288

strani: 28

vezava: speto z žico

ISBN: 9789612417086

cena: 10,20 €

rok dobave 3-5 dni

Prenovljeni delovni zvezek Moja prva geografija je pomemben sestavni del učbeniškega kompleta. Prinaša veliko pestrih in zanimivih nalog za utrjevanje, preverjanje in razširjanje geografskega znanja in veščin, pri čemer je poudarek na razvijanju procesnih znanj. Naloge so različne: dolge in kratke, zahtevne in manj zahtevne, vse pa so pripravljene tako, da jih učenci lahko razumejo in rešujejo z veseljem. Zahtevnejše so označene z zvezdico.
Prvi del delovnega zvezka je namenjen uporabi zemljevidov in orientaciji. Prav tem vsebinam je namenjena posebna pozornost, saj jih je treba nenehno obnavljati in dopolnjevati s prakso na terenu, sicer znanje hitro obledi. Dobrodošla novost v prenovljenem delovnem zvezku so tudi vaje iz določanja geografske lege, saj je to eden izmed učnih ciljev, ki učencem povzročajo največ težav.

Rešitve vaj (7 MB)

Ostale knjige iz kategorije

na vrh strani

Moja prva geografija

Učbenik za 6. razred osnovne šole

Jurij Senegačnik

učbenik

Prenovljeni učbenik Moja prva geografija bi lahko označili kot nekakšno »malo občo geografijo«, namenjeno uvajanju učencev v kasnejšo regionalno geografijo Evrope, drugih celin in Slovenije v 7., 8. in 9. razredu. Prenove tega učbenika smo se lotili šele po končani prenovi ostalih geografskih učbenikov, in sicer zato, ker se vsebine iz obče geografije ne spreminjajo tako hitro kot vsebine iz regionalne geografije. Poleg tega je posodobljeni učni načrt pri geografiji v 6. razredu predvidel zelo malo sprememb.
Pri prenovi smo upoštevali mnenja vrste učiteljev – svetovalcev in v učbeniku pustili večino tistih učnih vsebin o vesolju, ki jih posodobljeni učni načrt ne predvideva več, vanj pa smo vključili vse tisto, kar je v učnem načrtu na novo.

več »

Geografija Evrope in Azije

Učbenik za 7. razred osnovne šole

Jurij Senegačnik

učbenik

Učbenik je napisan po novem učnem načrtu, sprejetem leta 2008, vendar ustreza tudi dosedanjemu učnemu načrtu iz leta 1998. Gre za temeljito predelan in skrajšan učbenik Spoznavamo Evropo in Azijo, v katerega je vključenih vrsta vsebinskih in oblikovnih novosti. Obseg knjige je skrajšan skoraj za tretjino, pri preostalem besedilu pa je skoraj polovica napisana na novo. Slog pisanja je poenostavljen oz. dodatno prilagojen starostni stopnji za 7. razred.

več »

Geografija Evrope in Azije

Delovni zvezek za 7. razred osnovne šole

Jurij Senegačnik, Borut Drobnjak

delovni zvezek

Delovni zvezek ni le dopolnilo učbenika, ampak je enakovreden sestavni del učbeniškega kompleta. Prinaša obilico nadvse pestrih in zanimivih nalog za utrjevanje, preverjanje in razširjanje geografskega znanja in veščin. Če je v učbeniku poudarek na razvijanju vsebinskih znanj, je v delovnem zvezku zagotovo poudarek na razvijanju procesnih znanj, ki pri sodobnem pouku stopajo v ospredje.

več »

Geografija Afrike in Novega sveta

Učbenik za 8. razred osnovne šole

Karmen Kolenc - Kolnik, Ana Korže Vovk, Marta Otič, Jurij Senegačnik

učbenik

Geografija Afrike in Novega sveta je temeljito prenovljen in posodobljen učbenik za geografijo, ki je nastal že pred desetletjem. Ker pa se je svet v tem obdobju močno spremenil, je bilo treba marsikaj spremeniti in dopolniti ter posodobiti številne podatke.
Naravne in družbene značilnosti posameznih celin so obravnavane po temle zaporedju: Afrika, Avstralija in Oceanija, Amerika ter polarna območja.

več »

Geografija Afrike in Novega sveta

Delovni zvezek za 8. razred osnovne šole

Karmen Kolenc - Kolnik, Ana Korže Vovk, Marta Otič, Jurij Senegačnik

delovni zvezek

Delovni zvezek je pomembno dopolnilo istoimenskemu učbeniku, saj prinaša obilico nadvse pestrih in zanimivih nalog za utrjevanje, preverjanje in razširjanje geografskega znanja ter veščin. Delovni zvezek ima tako kot učbenik novo likovno in grafično podobo. Naloge so različne: dolge in kratke, zahtevne in manj zahtevne, vse pa so pripravljene tako, da jih učenci lahko razumejo in rešujejo z veseljem.

več »

Geografija Slovenije

Učbenik za 9. razred osnovne šole

Jurij Senegačnik

učbenik

Geografija Slovenije je po obsegu skrajšan in tako temeljito predelan učbenik Živim v Sloveniji, da ga lahko označimo kot nov učbenik. Vključuje nekatere nove učne cilje, spremembe pa so tudi pri členitvi Slovenije na pokrajine.
Prvi del učbenika obravnava splošne značilnosti naše države, drugi del pa pregled slovenskih pokrajin, pri čemer so izpostavljene njihove izbrane (dominantne) vsebine. Največ sprememb je v poglavjih, ki se nanašajo na družbenogeografsko podobo Slovenije.

več »

Geografija Slovenije

Delovni zvezek za 9. razred osnovne šole

Jurij Senegačnik, Marta Otič

delovni zvezek

Delovni zvezek Geografija Slovenije je pomemben sestavni del novega učbeniškega kompleta za 9. razred. Prinaša veliko pestrih in zanimivih nalog za utrjevanje, preverjanje in razširjanje geografskega znanja in veščin, poudarek pa je na razvijanju procesnih znanj, ki pri sodobnem pouku stopajo v ospredje. Vanj smo vključili nekoliko več nalog, a le zato, da bi imeli učenci več izbire – nihče ne pričakuje, da bi rešili prav vse.

več »

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.