E-novice

Osnovna šola / fizika

Iskanje: razred predmet
Razvrsti po: datumu objave abecedi

Moja prva fizika 1

Učbenik za 8. razred osnovne šole

Branko Beznec, Branko Cedilnik, Boris Černilec, Tatjana Gulič, Jerica Lorger, Danica Vončina

učbenik

Posodobljeni učni načrt (2011) je v pouk fizike vnesel precejšnje spremembe. Del snovi – poglavja o vesolju in enakomernem gibanju – je iz 9. razreda premaknjen v 8. razred, iz 8. v 9. razred pa je prestavljeno obravnavanje dela in energije ter toplote in notranje energije. V pouk se vrača tudi obravnavanje svetlobe.
Avtorji učbenika Moja prva fizika 1 so vsa gradiva temeljito pregledali in poglavja smiselno povezali v celoto, tako da v njih ne bo opaziti ostrih rezov in lepljenj, ki ob prenovi radi skazijo še tako odličen učbenik. Dodali so veliko novega slikovnega gradiva, osvežili vrsto poskusov in primerov, pripisali nove naloge in vprašanja. Pomembna novost so naloge v obliki dejavnosti.

več »

Moja prva fizika 1

Delovni zvezek za 8. razred osnovne šole

Branko Beznec, Branko Cedilnik, Tatjana Gulič, Jerica Lorger, Danica Vončina

delovni zvezek

Zaporedje snovi v delovnem zvezku Moja prva fizika 1, ki je pri pouku fizike tako rekoč nepogrešljiv, zvesto sledi zaporedju v posodobljenem oziroma novem učbeniku. Vključena so poglavja o svetlobi, vesolju in enakomernem gibanju, ki jih v starejši različici ni oziroma so bila po posodobitvi učnega načrta (2011) prestavljena iz 9. v 8. razred.

več »

Moja prva fizika 2

Učbenik za 9. razred osnovne šole

Branko Beznec, Branko Cedilnik, Boris Černilec, Tatjana Gulič, Jerica Lorger, Danica Vončina

učbenik

Novi učbenik Moja prva fizika 2 je nastal iz istoimenskega učbenika, ki je prvič izšel leta 1998, takrat za učence zaključnega razreda osemletne osnovne šole. V letih do danes je učbenik doživel več posodobitev, vse zaradi spreminjanja in posodabljanja učnih načrtov za fiziko.
Učbenik Moja prva fizika 2 je usklajen s cilji zadnjega posodobljenega učnega načrta (2011), pri čemer sledi tudi predlaganemu vrstnemu redu posameznih vsebinskih sklopov.

več »

Moja prva fizika 2

Delovni zvezek za 9. razred osnovne šole

Branko Beznec, Branko Cedilnik, Tatjana Gulič, Jerica Lorger, Danica Vončina

delovni zvezek

Zaporedje snovi v delovnem zvezku Moja prva fizika 2 zvesto sledi zaporedju v posodobljenem oziroma novem učbeniku. Delovni zvezek za 9. razred je nadgradnja prenovljenega oziroma novega delovnega zvezka Moja prva fizika 1, kar pomeni, da vključuje vsebinske sklope, ki v posodobljenem učnem načrtu (2011) sledijo poglavju o tlaku in vzgonu.

več »

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.