E-novice

Novica

Mali naravoslovni laboratorij – nova učbenika za naravoslovje v 6. in 7. razredu

24.03.2016

Ko je bila v slovensko osnovnošolsko izobraževanje vpeljana »devetletka«, se je v učnem programu veliko spremenilo. Eno izmed največjih sprememb so občutili učitelji naravoslovnih predmetov – biologije, fizike in kemije. Fizika in kemija sta sicer ostali v programu obeh zaključnih razredov, v 6. in 7. razred pa je bil namesto biologije vpeljan nov šolski predmet – naravoslovje.
Učni načrt opredeljuje naravoslovje kot predmet, pri katerem »učenci z raznovrstnimi spoznavnimi postopki spoznavajo in razvijajo razumevanje naravoslovnih pojmov in zakonitosti, ki so podlaga za razumevanje pojavov v naravi, povezanosti med živo in neživo naravo ter relacijami med zgradbo, lastnostmi in delovanjem živih in neživih sistemov v okolju«. Naravoslovje torej ni biologija, kot bi utegnili pomisliti ob pregledu učnih gradiv, ki smo jih šolski založniki pripravili kmalu po uvedbi tega predmeta. Naravoslovje naj namreč ne bi bilo nadomestilo za spoznavanje narave in biologijo, temveč ena od stopenj pridobivanja znanja o življenju ter naravi in našem okolju, ki se začne že v prvem triletju s spoznavanjem okolja in se nadaljuje v naslednjih dveh razredih s predmetom naravoslovje in tehnika.
Predmet naravoslovje izhaja iz ideje povezovati naravoslovne vsebine med seboj, a ta ideja dolgo ni povsem zaživela. Učni načrt namreč zahteva tudi »razvijanje in urjenje eksperimentalnoraziskovalnih veščin in spretnosti ter spoznavanje metodologije raziskovalnega dela«, vse to pa je bilo bolj domena fizikov in kemikov kot pa biologov. Tako so vsebine v večini učbenikov naravoslovja razdeljene na poglavja iz kemije, fizike in biologije, pri čemer prednjači zadnja.

Kako torej preseči tako vsebinsko razdelitev in v celoti slediti povezovalni ideji učnega načrta?

Pravi odgovor sta morda nova Modrijanova učbenika Jaz pa vem, kako rožice cveto ... in Ste jo videli že, srno? Njuni avtorji so si kot okvir, v katerega so zaobjeli vse zahtevane vsebine, izbrali letne čase ter snov porazdelili tako, kot si letni časi sledijo drug za drugim. Prvega septembra se začne meteorološka jesen in učenci začnejo spoznavati dogajanje v naravi jeseni. Učne ure tako ne potekajo zgolj v razredu, temveč se učenci »učijo« tudi na šolskem dvorišču, med potjo v šolo in domov, v prostem času, ki ga preživijo v naravi ... Učilnica so življenje samo, narava in vse, kar se dogaja okoli nas. Nič drugače ni pozimi, spomladi in na pragu poletja pred koncem šolskega leta. Vse leto učenci opazujejo, vonjajo in okušajo, raziskujejo in eksperimentirajo, ne da bi se morali spraševati, ali je nekaj biologija, kemija ali fizika, in ne da bi morali ves čas sedeti v razredu.
Modrijanova učbenika sta pravi mali naravoslovni laboratorij in bosta učence odlično pripravila na to, da se bodo v 8. in 9. razredu »spopadli« z vsako vedo posebej. Takšno poučevanje seveda terja od učitelja nekoliko več truda pri pripravi učnih ur, a trud se bo povrnil v dvojni meri, če mu bo uspelo predmet približati učencem tako, da bodo vzljubili naravoslovje kot celoto, ne pa se, denimo, navduševali za fiziko in obupovali zaradi kemije. Učitelji fizike, kemije in biologije, ki poučujejo v 8. in 9. razredu, bodo takemu učitelji naravoslovja nadvse hvaležni.

Šestošolci pri naravoslovju spoznavajo rastline, sedmošolci pa živali. Naša učbenika jih bosta skozi šolsko leto, letne čase in snov – rastlinstvo je privlačna tema, da o živalih sploh ne govorimo – popeljala korakoma in sistematično, z jasnimi, a preprostimi razlagami in ob kopici skrbno izbranega slikovnega gradiva. Njihova radovednost bo vseskozi na preži ob zanimivih rubrikah, kot so »Seme besede« (izvor nekaterih strokovnih izrazov), »Kaleče znanje« (natančnejše razlage osnovne vsebine in zanimivi primeri), »Stri oreh« (preprosti poskusi, ki jih lahko učenci izvedejo tudi doma in z njimi preizkusijo ali dopolnijo svoje znanje) in »Plod znanja« (povzetki posameznih tem), ob kratkih uvodnih odlomkih iz književnih del pa se bodo učenci spomnili še na slovenščino in lepoto slovenske književnosti.

V šolskem letu 2016/17 bo založba Modrijan prvič ponudila tudi interaktivne učbenike. Interaktivne vsebine bodo v učbenika Jaz pa vem, kako rožice cveto ... in Ste jo videli že, srno? vključene v naslednjem koraku, ko bosta na voljo tudi delovna zvezka. Tako bo dovolj časa, da se učitelji podrobneje seznanijo z učbenikoma in se pripravijo na vse prednosti Modrijanovih inovativnih izobraževalnih rešitev. Te bodo lahko v novem šolskem letu že preizkusili učitelji naravoslovja in tehnike.

Učbenika bomo aprila predstavili na osnovnih šolah v šestih slovenskih krajih. Toplo vabljeni!

 

Marina Dermastia, Damijan Denac, Špela Goričan, Robert Repnik, Matej Urbančič, Tatjana Vidic

Jaz pa vem, kako rožice cveto ...

Staša Tome, Blanka Ravnjak, Saša A. Glažar, Robert Repnik

Ste jo videli že, srno?

Učbenik za 7. razred je v postopku potrjevanja.
 
Za prijavo lahko uporabite našo spletno prijavnico.
 
objavljeno v rubriki: i-Modrijan

Sorodne novice

na vrh strani

14.07.2017

Potrjenih več Modrijanovih interaktivnih učbenikov – družba, geografija, naravoslovje in tehnika, slovenščina »

Pri založbi Modrijan smo pred koncem šolskega leta pridobili sklepe o potrditvi več interaktivnih učbenikov za osnovno šolo. Aprila je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje potrdil oba učbenika za družbo (Družba in jaz) ter vse učbenike za geografijo od 6. do 9. razreda, junija pa učbenika za naravoslovje in tehniko (Od mravlje do Sonca) ter celotno serijo delovnih učbenikov za slovenščino od 4. do 9. razreda (Slovenščina – Znanka ali uganka). Jeseni pričakujemo še potrditev učbenikov za naravoslovje, fiziko, kemijo, matematiko, likovni pouk in medpredmetne delovne učbenike Mlinček za prvo triletje (slovenščina z berilom, matematika, spoznavanje okolja).

objavljeno v rubriki: i-Modrijan

08.03.2017

Modrijanovo e-izobraževanje pri pouku in zunaj njega v Mestnem muzeju Ljubljana »

Združevanje tiskanih učbenikov in digitalnih orodij uspešno gradi most med »analognimi« in »digitalnimi« generacijami, med učitelji in starši na eni strani ter učenci na drugi. Hkrati pa omogoča učinkovitejše poučevanje in učenje, s čimer se prilagaja potrebam sodobnega izobraževanja.
Modrijanovo e-izobraževanje, ki združuje programsko opremo za poučevanje na interaktivni tabli in interaktivne učbenike (i-učbenike) za vse razrede osnovne šole, vključuje knjižnico z več kot 1000 3D-modeli, 600 izobraževalnimi videoposnetki, 800 zvočnimi zapisi in 5000 fotografijami ter orodjarno z več kot 100 tematskimi orodji in igrami za ponazoritev in utrjevanje pridobljenega znanja, med katerimi je tudi orodje za pripravo nalog.

Vabimo vas, da se nam v sredo, 22. marca 2017, ob 14. uri pridružite na predavanju o e-izobraževanju in razstavi Nova doba prihaja! v Mestnem muzeju Ljubljana (Konferenčna dvorana).

objavljeno v rubriki: i-Modrijan

08.03.2017

Vabljeni na simpozij o Modrijanovih interaktivnih učbenikih in sistemu za e-izobraževanje »

Na simpoziju Modrijanov dan znanja vam bomo predstavili možnosti, ki jih omogoča uporaba sodobne izobraževalne tehnologije in Modrijanovih i-učbenikov pri učenju in poučevanju. Pripravili smo tri plenarna predavanja ter šestnajst predstavitev in delavnic, ki so tematsko razvrščene po predmetih poučevanja.
Dr. Marko Radovan, izredni profesor na Oddelku za pedagogiko in andragogiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, bo spregovoril o izzivih in možnostih uporabe sodobne izobraževalne tehnologije v razredu za učitelje, Vuk Čošić, digitalni strateg, bo govoril o digitalni neenakosti generacij, učiteljev in staršev na eni strani ter učencev na drugi, Péter Török, direktor madžarske založbe Mozaik, pa bo predstavil sistem za e-izobraževanje mozaLearn, na katerem temelji Modrijanovo e-izobraževanje.

Predstavitve in delavnice bodo vodili učitelji, avtorji in uredniki učbenikov ter strokovni sodelavci založbe Modrijan za e-izobraževanje.

objavljeno v rubriki: i-Modrijan

16.01.2017

Program mozaBook, osnova Modrijanovih interaktivnih učbenikov, nominiran v dveh kategorijah na sejmu BETT v Londonu »

Od 25. do 28. januarja bo v Londonu že 33. leto zapored potekal sejem BETT – trenutno največji sejem izobraževalne IKT-tehnologije na svetu. Medtem ko si bodo obiskovalci sejma z zanimanjem ogledovali najmodernejšo programsko opremo, aplikacije, interaktivne table in druge najnovejše tehnološke izdelke IKT-tehnologije kar 889 razstavljalcev, bodo tisti razvijalci, ki so se uvrstili med nominirance 19. posameznih kategorij nagrad (BETT Awards 2017), po tihem držali pesti, da prejmejo zmagovalno nagrado.
Med nominirance se je kar v dveh kategorijah med osem najboljših uvrstilo tudi podjetje Mozaik s programsko opremo mozaBook. Nominirano je v kategoriji, v kateri izbirajo najboljše interaktivne digitalizirane multimedijske vsebine za osnovne šole (Primary Digital Content), in v kategoriji za najboljši inovativni izobraževalni digitalni izdelek, uspešen na svetovnem trgu (International Digital Education Resource).

objavljeno v rubriki: i-Modrijan

11.09.2016

Vsi delovni zvezki Kocka za matematiko v osnovni šoli so prenovljeni in že na voljo; v pripravi učbenika Kocka 8 in 9 »

Prenova učbeniških kompletov za pouk matematike od 6. do 9. razreda se bliža koncu. Nova izdaja učbenika Kocka 6 je izšla že lani, letos smo pripravili Kocko 7, v pripravi pa sta tudi Kocka 8 in 9, ki bosta izšli predvidoma pozimi. Na voljo pa so vsi delovni zvezki – pravkar je izšla Kocka 9.
Če ste po prenovi učnih načrtov leta 2011 nehali uporabljati Modrijanovo Kocko, je zdaj priložnost, da jo ponovno vzamete v roke, in to tembolj zato, ker bodo učbeniki prihodnje šolsko leto obogateni z multimedijskimi vsebinami – videoposnetki, 3D-modeli in interaktivnimi orodji ter nalogami. Ob tiskani izdaji bodo tako izšli še v i-obliki, primerni za uporabo v razredu na interaktivnih tablah in na domačem računalniku.

objavljeno v rubriki: i-Modrijan

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.