E-novice

Novice / Pripravljamo

Razvrsti po: datumu objave abecedi

11.09.2016

Vsi delovni zvezki Kocka za matematiko v osnovni šoli so prenovljeni in že na voljo; v pripravi učbenika Kocka 8 in 9 »

Prenova učbeniških kompletov za pouk matematike od 6. do 9. razreda se bliža koncu. Nova izdaja učbenika Kocka 6 je izšla že lani, letos smo pripravili Kocko 7, v pripravi pa sta tudi Kocka 8 in 9, ki bosta izšli predvidoma pozimi. Na voljo pa so vsi delovni zvezki – pravkar je izšla Kocka 9.
Če ste po prenovi učnih načrtov leta 2011 nehali uporabljati Modrijanovo Kocko, je zdaj priložnost, da jo ponovno vzamete v roke, in to tembolj zato, ker bodo učbeniki prihodnje šolsko leto obogateni z multimedijskimi vsebinami – videoposnetki, 3D-modeli in interaktivnimi orodji ter nalogami. Ob tiskani izdaji bodo tako izšli še v i-obliki, primerni za uporabo v razredu na interaktivnih tablah in na domačem računalniku.

objavljeno v rubriki: Pripravljamo

06.04.2016

Zgodovina kot zgodba – novi Modrijanovi učbeniki za zgodovino v 7., 8. in 9. razredu »

Založba Modrijan je prvi učbenik za zgodovino v osnovni šoli izdala leta 1995 – to je bil Vzpon meščanstva za 7. razred osemletke, ki sta ga napisala Peter Vodopivec in Maja Žvanut. Učbenik je izšel v danes nepredstavljivo visoki nakladi 24.000 izvodov in postal eden najbolj priljubljenih in najdlje uporabljanih osnovnošolskih učbenikov za ta predmet.

Učbenik za 6. razred Spoznavajmo zgodovino je namenjen spoznavanju zgodovinske vede – učenci se učijo o zgodovinskih virih, o tem, kako časovno in krajevno umestimo zgodovinski dogodek, pretekla obdobja pa spoznavajo ob prikazih pisave in pisal, gradbeništva, znanosti in vsakdanjega življenja. Učbenik dobi prihodnje leto novo podobo, usklajeno z novo serijo zgodovinskih učbenikov, ki smo jo zasnovali skupaj z Andrejem Krumpakom.
Lani smo vam predstavili nov učbenik za 7. razredStari in srednji vek, s katerim začnejo učenci spoznavati »pravo zgodovino« – od prazgodovine do konca srednjega veka. V 8. razredu zakorakajo v novi vek – tak je tudi naslov učbenika, ki je v postopku potrjevanja in bo predvidoma na voljo že spomladi.
Učbenika Stari in srednji vek ter Novi vek podajata učno snov kot zgodbo, pripoved, kar je tudi eden izmed pomenov grške besede historia.

objavljeno v rubriki: Pripravljamo

20.03.2016

V šolskem letu 2016/17 bodo na voljo tudi interaktivni učbeniki založbe Modrijan »

Razvoj digitalizacije učnih gradiv, od tako imenovanih e-gradiv do i-učbenikov, smo pri Modrijanu ves čas budno spremljali. Za pripravo elektronskih gradiv se dolgo nismo odločili, in čeprav se zdi, da so nas prehiteli vsi drugi šolski založniki, se utegne izkazati, da je bila naša odločitev, da malce počakamo, pravilna. Strokovnjaki namreč že dolgo opozarjajo, da se branje in učenje z ekrana ne moreta primerjati z branjem tiskanih knjig in učenjem iz klasičnih učbenikov – prednost ima še vedno »papir« in nadomestiti ga ne more ne računalnik, ne tablica in ne pametni telefon. Vemo tudi, da se je v svetu izjalovila večina poskusov, da bi e-gradiva nadomestila učbenike in delovne zvezke – ti ostajajo nepogrešljivi, najučinkovitejši pa tudi najcenejši.
Lahko pa so i-gradiva koristna nadgradnja pri poučevanju in učenju iz učenikov ter reševanju nalog v delovnih zvezkih. Odločitev o tem, koliko i-gradiv uporabljati in kako pogosto, pa je seveda učiteljeva. In tako naj tudi ostane.

objavljeno v rubriki: Pripravljamo

27.08.2015

Ste jo videli že, srno? – V pripravi je učbenik za naravoslovje v sedmem razredu »

Učitelji, ki ste že prelistali in pregledali učbenik za naravoslovje za 6. razred Jaz pa vem, kako rožice cveto …, ki smo ga pri založbi Modrijan izdali leta 2013, veste, da je zasnovan povezovalno – kemijske, fizikalne in biološke vsebine se prepletajo okoli zgradbe in delovanja rastlin ter sledijo dogajanju v naravi v določenem letnem času.

Tudi v učbeniku za sedmošolce Ste jo videli že, srno?, ki ga pripravljajo Staša Tome, Blanka Ravnjak, Robert Repnik in Saša A. Glažar, so vsebine razporejene v štiri sklope – štiri letne čase, kemijske, fizikalne in biološke vsebine pa so med seboj prepletene. Učbenik tako na izviren način omogoča usvojitev vseh učnih ciljev in doseganje standardov znanja po veljavnem učnem načrtu.
Glavna tema učnega načrta za naravoslovje v 7. razredu je spoznavanje živali.

objavljeno v rubriki: Pripravljamo

07.08.2015

Učbenik Stari in srednji vek za zgodovino v 7. razredu osnovne šole je potrjen »

Kljub vročini na založbi tudi v času šolskih počitnic in dopustov pripravljamo nova šolska gradiva, med drugim tudi učbenike in delovne zvezke za zgodovino v osnovni šoli. Delavni pa so tudi drugje: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na dopisni seji, zaključeni 31. 7. 2015, potrdil učbenik Stari in srednji vek, Zgodovina za 7. razred osnovne šole, ki ga je napisal Andrej Krumpak. Dolgo pričakovani učbenik bo tako v naslednjem tednu na poti v tiskarno in bo na začetku novega šolskega leta že na voljo.
Zdaj ko je učbenik potrjen, lahko dokončamo tudi delovni zvezek Stari in srednji vek, ki ga je prav tako napisal Andrej Krumpak in smo ga pripravljali med poletjem. Izšel bo predvidoma do konca septembra. Za naslednje šolsko leto pa pripravljamo tudi učbeniški komplet za 8. razred, ki mu bo prav kmalu sledil še komplet za 9. razred.

objavljeno v rubriki: Pripravljamo

12.07.2015

Gimnazijski geografski učbenik o Evropi, kakršnega nimajo v nobeni drugi evropski državi »

Izšel je prenovljeni učbenik Evropa, Geografija za 2. in 3. letnik gimnazij, ki so ga napisali geografi Jurij Senegačnik, Igor Lipovšek in Mirko Pak. Gimnazijski profesorji geografije so ga že željno pričakovali, saj je »stari« učbenik – kljub vsakokratnim aktualizacijam statističnih podatkov ter nekaterih kart in grafov – že močno »povozil« čas. Naša celina Evropa je namreč od prve izdaje učbenika leta 2006 doživela nekaj malone »tektonskih« družbenih sprememb, na prvem mestu globalno finančno krizo, ki je izbruhnila leta 2008 in v temeljih pretresla celotno gospodarsko in družbeno dogajanje na stari celini. Učinki te krize so rdeča nit, ki se vleče skozi ves prenovljeni učbenik. Z njenim nastankom, širitvijo in posledicami se temeljito seznanimo že v uvodnem poglavju, največja pozornost pa ji je namenjena pri obravnavi Grčije. Obseg učbenika, ki ga je na novo potrdil Strokovni svet za splošno izobraževanje, je ostal enak kot pri dosedanjih izdajah (168 strani).

objavljeno v rubriki: Pripravljamo

21.05.2015

Pred izidom prenovljeni učbenik Evropa, Geografija za 2. in 3. letnik gimnazij »

Modrijanov učbenik Evropa, namenjen dijakom 2. in 3. letnika gimnazij, je prvič izšel leta 2006. Avtorji Jurij Senegačnik, Igor Lipovšek in Mirko Pak so pred vsakim novim natisom – do leta 2012 je bil učbenik še petkrat ponatisnjen – poskrbeli za nujne spremembe in posodobitve, kajti če za kateri predmet velja, da nekatere vsebine v učnih gradivih zelo hitro postanejo neuporabne, je to geografija. Svet okrog nas se vse hitreje spreminja, in to velja tembolj za Evropo. Stara celina je namreč v zadnjem desetletju doživela tako rekoč tektonske družbene spremembe, tem pa je nemogoče slediti zgolj z brskanjem po internetu; podatki so razdrobljeni, dostikrat se močno razlikujejo med seboj, so nezanesljivi in nepopolni.
Leta 2008 je Evropo zajela globalna finančna kriza in jo korenito predrugačila. Evropa leta 2006 ni več ista Evropa, v kakršni živimo danes, pri čemer ne gre zgolj za spremenjen politični zemljevid.

objavljeno v rubriki: Pripravljamo

22.05.2014

O novih učbenikih in drugi učbeniški literaturi za osnovno šolo letos pri založbi Modrijan »

Predzadnji mesec šolskega leta se izteka in čas je, da ponovimo, katera Modrijanova nova in prenovljena učna gradiva lahko učitelji in učenci osnovnih šol pričakujete v letu 2014.

SLOVENŠČINA
Z izidom Znanke ali uganke 5, dvodelnega samostojnega delovnega zvezka za slovenščino v 5. razredu osnovne šole, bo zaključen tudi niz samostojnih delovnih zvezkov, saj bodo ti poslej na voljo za prav vse razrede – od 4. do 9. razreda. Samostojni delovni zvezek je – za slovenščino to drži kot pribito – najučinkovitejši učni pripomoček. Poučevanje in učenje slovenščine se namreč vsaj v delu učnega procesa prav nič ne razlikujeta od poučevanja in učenja tujih jezikov, pri katerih si uspešnega dela brez knjige – naj se imenuje tako ali drugače –, ki omogoča branje, učenje, utrjevanje znanja in preverjanje s pisalom v roki, ni mogoče niti predstavljati. Samostojni delovni zvezki Znanka ali uganka so zelo posrečen preplet razlag in nalog in temeljijo na istoimenskih učbeniških kompletih, ki vključujejo potrjeni učbenik in delovni zvezek. To je v skladu z učbeniško politiko naše države prevladujoč »model« učnega gradiva na slovenskih šolah. Če je tako tudi na vaši šoli, in to celo pri slovenščini, kaže morda razmisliti o drugačnem modelu – samostojnem delovnem zvezku. Modrijanove »samostojne« Znanke pa imajo poleg drugih prednosti še eno – skupna cena dveh delov je namreč občutno nižja od cene učbeniškega kompleta.
objavljeno v rubriki: Pripravljamo

07.05.2013

Vsi Modrijanovi učbeniki za slovenščino v osnovni šoli potrjeni po posodobljenem učnem načrtu »

Kot smo napovedali, prihaja letos na slovenske osnovne šole še zadnji v nizu učbeniških kompletov za slovenščino ZNANKA ALI UGANKA. Z izidom učbenika (izid konec maja) in delovnega zvezka Znanka ali uganka 9 bo mogoče naša izjemno kakovostna učbeniška gradiva za pouk slovenščine uporabljati neprekinjeno od 4. do 9. razreda. Vsi učbeniki, ki so izšli pred zadnjo posodobitvijo osnovnošolskih učnih načrtov (2011), so prenovljeni in na novo potrjeni. Uskladitev s posodobljenim učnim načrtom je v učbenika za 4. in 5. razred že vključena – Znanka ali uganka 4 je že v prodaji –, k učbenikom za 6., 7. in 8. razred pa smo pripravili Dodatke snovi, ki bodo priloženi h knjigam (kupiti jih bo mogoče tudi posamič).
Za vse razrede so na voljo tudi delovni zvezki (letos bodo z Dodatki opremljeni delovni zvezki za 7. in 8. razred, delovni zvezek za 6. razred pa bo že na voljo kot nova izdaja. Delovni zvezek za 9. razred bo izšel poleti, torej še pred začetkom novega šolskega leta.

objavljeno v rubriki: Pripravljamo

21.04.2013

Znanka ali uganka – verjetno najboljša osnovnošolska učbeniška gradiva za slovenščino »

Sedem let je, odkar je pri založbi Modrijan izšlo prvo učbeniško gradivo za slovenščino z naslovom ZNANKA ALI UGANKA. To je bil samostojni delovni zvezek za 4. razred, ki smo ga pozneje, zaradi posebnosti nabavne politike šolskih knjig na Slovenskem, izdali še v dveh zvezkih, kot učbenik in delovni zvezek. Do leta 2011 smo poskrbeli tudi za učence 5., 6., 7. in 8. razreda, letos pa izide še zadnji učbeniški komplet, Znanka ali uganka 9, učbenik in delovni zvezek za zaključni, 9. razred osnovne šole.
Navadili smo se že, da se učni načrti vsakih nekaj let spremenijo, prenovijo, posodobijo, pa če je to potrebno ali ne. Ker skušamo šolski založniki učiteljem ob vsaki spremembi pomagati s prenovljenimi gradivi, smo prenovili tudi Znanko ali uganko. V kratkem bodo izšli vsi posodobljeni zvezki Znanka ali uganka za 4. in 5. razred, torej oba učbenika in delovna zvezka (maja) ter naša prva »znanka« – samostojni delovni zvezek za 4. razred (junija).

objavljeno v rubriki: Pripravljamo

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.