E-novice

Novice / Priporočamo

Razvrsti po: datumu objave abecedi

23.09.2016

2016 – 20 let založbe Modrijan – 20 knjig in vsaka za samo 16 evrov – do konca leta 2016 »

Ob 20-letnici založbe Modrijan vas prijazno vabimo k nakupu knjig, ki smo jih zelo skrbno izbrali iz našega knjižnega programa. Da bi ustregli okusu čim več ljubiteljev dobrih knjig, smo izbrali po štiri iz petih kategorij, ki so značilne za našo založbo: priročnike, poljudnoznanstvene knjige, biografije in avtobiografije, romane. Knjigam – njihova redna cena presega 30 pa tudi 40 in 50 evrov – smo določili enotno ceno 16 evrov.

Ponudba velja do odprodaje zalog oziroma najpozneje do 31. decembra 2016.

objavljeno v rubriki: Priporočamo

21.04.2015

Matura od pomladi 2015 naprej po novem Maturitetnem izpitnem katalogu – priporočamo prenovljeno Matematiko v srednji šoli »

Letos od uvedbe splošne mature mineva 20 let in po dvajsetih letih se bodo dijaki letos prvič spopadli z maturitetnimi nalogami, ki so bile zasnovane po novem učnem načrtu in katalogu znanj.
Obletnico bomo pri Modrijanu proslavili s prenovljeno zbirko nalog za matematiko Matematika v srednji šoli, ki dijake že vse od leta 1997 uspešno pripravlja na maturitetni izpit. Ob vsebinskih spremembah, ki jih je prinesel nov učni načrt in maturitetni katalog znanj, je novo tudi oblikovanje. Še vedno pa »oranžna knjiga« (kot jo v vseh letih uporabe imenujejo dijaki in profesorji) ostaja oranžna, predvsem pa ohranja sistematičnost podajanja snovi, pestrost in preglednost.

objavljeno v rubriki: Priporočamo

08.10.2014

Periodni sistem – priročnik, o katerem doslej morda še vedeli niste, da ga potrebujete »

Veliko ljudi je preobčutljivih na nikelj, pogosto slišimo, kako nekomu primanjkuje železa, vemo, da so mlečni izdelki pomemben vir kalcija, da je živo srebro strupeno in zato živosrebrovih termometrov že nekaj let ni mogoče kupiti, da tisti značilni vonj, ki ga zaznamo med kopanjem v bazenu, povzroča klor in da klorirajo tudi pitno vodo, da so banane bogat vir kalija, ki je nepogrešljiv za zdravje, da so komu nepridipravi odnesli žlebove s strehe, ker so bili ti bakreni ... S kemijskimi elementi se srečujemo vsak dan, in tudi če nismo kemiki ali pa nam kemija celo nikoli ni čisto »ležala«, jih znamo bržkone vsi brez zadrege našteti najmanj deset, morda dvajset ali pa tudi več.
Beseda kemija ni z življenjem in naravo povezana nič manj kot beseda biologija, ki ji je življenje (bios) dalo ime, in ne manj kot fizika, ki je dobila ime po naravi (physis). Kemija je vsenaokrog nas, njen temelj pa so elementi. Znanstveniki so jih uredili v sistem, in ta – periodni sistem elementov – velja za enega najpomembnejših dosežkov moderne znanosti. Sistem se seveda spreminja, tako kot vse drugo v naravi, saj znanstveniki odkrivajo nove in nove elemente, pa tudi o »starih« in že v najstarejši periodni sistem vključenih elementih vedno doženejo še kaj novega.
In zato izdajamo knjige. Če boste ob novi knjigi Periodni sistem, ki sta jo napisala Paul Parsons in Gail Dixon, odmahnili, češ da »neko podobno knjigo« že imate v svoji knjižnici, se zelo verjetno motite.

objavljeno v rubriki: Priporočamo

18.09.2014

Kdor se uči latinščine, se bo laže naučil tujega jezika; kdor zna latinsko, se bolje znajde tudi v maternem jeziku »

Carpe diem! Sapienti sat! Nosce te ipsum! In vino veritas! Amor omnia vincit!

In še in še je bistroumnih latinskih misli in rekov, ki jih ljudje izrekamo, ne da bi pomislili, kaj v resnici pomenijo in od kod izvirajo. Drži, da se nam za to, da si zapomnimo nekaj latinskih besed in fraz, še ni treba učiti latinščine, da pa jih ne bi uporabljali kar tjavendan in se za povrh smešili pred drugimi, se je vsaj nekaj malega latinščine vendarle koristno naučiti.
In prijetno! Pred desetletjem in več, ko so bili »latinci« med nami še prava redkost, je veljalo, da je latinščina težak jezik, nekateri so ji radi pridevali oznako »mrtev jezik«, kar pa seveda še zdaleč ni res. Latinščina je še kako živa, živi v našem vsakdanjem jeziku, v književnosti in znanosti, v mnogih tujih jezikih. S kakšno vnemo nas skušajo nekateri prepričati, da se mora otrok čim prej začeti učiti angleško! Pa ste vedeli, da kar 60 odstotkov angleškega besedišča izvira iz latinščine?

objavljeno v rubriki: Priporočamo

05.02.2014

Zakaj menimo, da je Mlinček najboljši, najcenejši in edini pravi medpredmetni učbenik »

Mlinček je v šolski uporabi že tri leta. Komplet za posamezen razred sestavljajo trije delovni učbeniki ter vadnici za slovenščino in matematiko, kar zadostuje za doseganje vseh učnih ciljev. Dodatna gradiva zato niso potrebna. Delovni učbeniki so skrbno pregledani, urejeni in dodobra preizkušeni v praksi.
Pomembna prednost Mlinčka pred drugimi sorodnimi gradivi je, da so vsebine vseh treh predmetov povezane v eni knjigi. To pomeni, da učencem ni treba nositi s seboj učbenika za vsak predmet posebej. Mlinček je »razrezan« v tri dele, vsak vključuje snov matematike, slovenščine in spoznavanja okolja v skladu z učnim načrtom za te predmete v prvih treh razredih. V njem je tudi berilo s kakovostnimi ilustracijami.
Ena izmed prednosti učbeniškega kompleta je tudi, da učenci v zvezke pišejo in rišejo, saj jim učbenikov konec šolskega leta ni treba nedotaknjenih vrniti v učbeniški sklad. Strošek za starše ni velik, saj je Mlinček še vedno najcenejši učbeniški komplet za tri predmete v prvem triletju.
Mlinček je plod domačega znanja in izkušenj – avtorsko skupino namreč sestavljajo ugledni slovenski pedagogi in izkušeni avtorji številnih uspešnih učbeniških gradiv: dr. Dušan Krnel, dr. Tatjana Hodnik Čadež, Tatjana Kokalj in Tanja Pristovnik.

objavljeno v rubriki: Priporočamo

22.10.2013

Nagrajenka Kalanovega sklada je Savina Zwitter, avtorica priročnika Pedagoško delo v šolski knjižnici »

Oktober je mednarodni mesec šolskih knjižnic, zato se zdi to še posebej primeren čas za nagrado knjigi, namenjeni šolskim knjižnicam in knjižničarjem. Za priročnik Pedagoško delo v šolski knjižnici, ki smo ga pri založbi Modrijan izdali lani, je namreč magistrica Savina Zwitter prejela nagrado Kalanovega sklada, ki jo podeljujejo v okviru Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) za najboljše objavljene strokovne ali znanstvene prispevke. Nagrada je bila podeljena na kongresu ZBDS, ki je potekal od 17. do 19. oktobra 2013 v Laškem.
Po mnenju sklada pomeni njen priročnik pomemben prispevek k oblikovanju teorije bibliotekarstva in informacijske znanosti ter k praksi bibliotekarske in informacijske dejavnosti. V knjigi se avtorica posveča glavni posebnosti šolskih knjižnic, se pravi pedagoškemu delu v njih, in jih razume kot prostor, v katerem se lahko učenci seznanijo z delovanjem knjižnic nasploh. To pa je povsem skladno z letošnjim geslom mednarodnega meseca šolskih knjižnic, ki se glasi: »Šolske knjižnice: vstop v življenje«. Naj vam pri vodenju učencev pomaga tudi kakovostna knjiga – priročnik Pedagoško delo v šolski knjižnici.

objavljeno v rubriki: Priporočamo

16.10.2013

Poglavja iz medpredmetnih delovnih učbenikov Mlinček za projekcijo v razredu »

Pri založbi Modrijan si prizadevamo kolikor je mogoče ugoditi željam in potrebam učiteljic in učiteljev, ki uporabljajo naša učbeniška gradiva. Tudi nekateri izmed tistih, ki poučujejo v prvem triletju osnovne šole, pouk včasih popestrijo z rabo sodobnih učnih pomagal, kot so računalniki in interaktivne table. Za to pa potrebujejo gradiva v katerem izmed digitalnih formatov, ki omogočajo projekcijo na tabli ali ogled na računalniškem zaslonu.

Za učiteljice in učitelje, ki ste vsaj v enem od prvih treh razredov že sprejeli izziv medpredmetnega poučevanja in pri tem uporabljate Mlinček, edino učno gradivo pri nas, ki omogoča pravo medpredmetno povezovanje, smo za digitalno uporabo pripravili poglavja iz vseh delovnih učbenikov Mlinček v formatu pdf in jih objavili v Gradivih za učitelje.

objavljeno v rubriki: Priporočamo

16.09.2013

Prenovljena zbirka nalog Matematika za gimnazije za pripravo na maturo osnovne ravni »

S spremenjenimi učnimi načrti in katalogi znanj se spreminja tudi matura, spremembam z vsebinsko in oblikovno prenovo zbirke pa sledimo tudi mi. Tako smo prenovili priročnik za pripravo na osnovno raven maturitetnega izpita. Ta že dolgo nepogrešljiva zbirka vaj Dušana Kavke po novem nosi naslov Matematika za gimnazije, prepoznali pa jo boste tudi po novi naslovnici, ki se likovno naslanja na učbenike za gimnazijsko matematiko Linea nova, Planum novum in Spatium novum (Tempus novum izide prihodnje leto).
V prenovljeni zbirki Matematika za gimnazije boste našli dodatno poglavje Osnove logike, obravnavo približkov in napak, limite, relativne in konformne obrestne mere, Gaussovo krivuljo, diagram kvartilov …

objavljeno v rubriki: Priporočamo

26.08.2013

Prenovo učbeniških gradiv za prvo triletje smo pripeljali do konca – zdaj je tukaj tudi učbenik Okolje in jaz 3 »

Učiteljice in učitelje, ki poučujejo v prvih treh razredih osnovne šole, z veseljem obveščamo, da je naposled izšel tudi prenovljeni učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu Okolje in jaz 3. To je še zadnje Modrijanovo učbeniško gradivo za učence prvega trilerja osnovne šole, ki je bilo po sprejemu posodobljenih učnih načrtov pred dvema letoma potrebno prenove.
Učbenik, ki je bil potrjen poleti, dopolnjuje delovni zvezek Okolje in jaz 3, ki je izšel v začetku julija, na naših spletnih straneh pa je že na voljo tudi prenovljena letna priprava.

objavljeno v rubriki: Priporočamo

20.08.2013

Mlinček je plod domačega znanja in izkušenj, ne pa prevod ali priredba iz drugega jezika »

Učbeniški projekt Mlinček smo zaključili že lani in šolsko leto 2013/14 je že drugo zapored, v katero lahko z Mlinčkom zakorakajo vsi učenci prvega triletja osnovne šole. Spomnimo: gre za učbeniške komplete, ki omogočajo medpredmetni pouk – povezovanje predmetov matematika, slovenščina in spoznavanje okolja, ne da bi bilo za to potrebnih več učnih gradiv. Učenci potrebujejo eno samo, in to je lahko Mlinček.
Komplet Mlinček sestavljajo po trije delovni učbeniki ter dve vadnici, ena za matematiko in ena za slovenščino. Ena izmed prednosti kompleta je, da učenci v zvezke pišejo in rišejo, saj jim učbenikov konec šolskega leta ni treba nedotaknjenih vrniti v učbeniški sklad. Knjige je torej treba kupiti, a strošek ni visok, kajti Mlinček je še vedno tudi najcenejši učbeniški komplet za tri predmete v prvih treh razredih.

objavljeno v rubriki: Priporočamo

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.