E-novice

Novice / Predstavitve

Razvrsti po: datumu objave abecedi

08.03.2017

Modrijanovo e-izobraževanje pri pouku in zunaj njega v Mestnem muzeju Ljubljana »

Združevanje tiskanih učbenikov in digitalnih orodij uspešno gradi most med »analognimi« in »digitalnimi« generacijami, med učitelji in starši na eni strani ter učenci na drugi. Hkrati pa omogoča učinkovitejše poučevanje in učenje, s čimer se prilagaja potrebam sodobnega izobraževanja.
Modrijanovo e-izobraževanje, ki združuje programsko opremo za poučevanje na interaktivni tabli in interaktivne učbenike (i-učbenike) za vse razrede osnovne šole, vključuje knjižnico z več kot 1000 3D-modeli, 600 izobraževalnimi videoposnetki, 800 zvočnimi zapisi in 5000 fotografijami ter orodjarno z več kot 100 tematskimi orodji in igrami za ponazoritev in utrjevanje pridobljenega znanja, med katerimi je tudi orodje za pripravo nalog.

Vabimo vas, da se nam v sredo, 22. marca 2017, ob 14. uri pridružite na predavanju o e-izobraževanju in razstavi Nova doba prihaja! v Mestnem muzeju Ljubljana (Konferenčna dvorana).

objavljeno v rubriki: Predstavitve

08.03.2017

Vabljeni na simpozij o Modrijanovih interaktivnih učbenikih in sistemu za e-izobraževanje »

Na simpoziju Modrijanov dan znanja vam bomo predstavili možnosti, ki jih omogoča uporaba sodobne izobraževalne tehnologije in Modrijanovih i-učbenikov pri učenju in poučevanju. Pripravili smo tri plenarna predavanja ter šestnajst predstavitev in delavnic, ki so tematsko razvrščene po predmetih poučevanja.
Dr. Marko Radovan, izredni profesor na Oddelku za pedagogiko in andragogiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, bo spregovoril o izzivih in možnostih uporabe sodobne izobraževalne tehnologije v razredu za učitelje, Vuk Čošić, digitalni strateg, bo govoril o digitalni neenakosti generacij, učiteljev in staršev na eni strani ter učencev na drugi, Péter Török, direktor madžarske založbe Mozaik, pa bo predstavil sistem za e-izobraževanje mozaLearn, na katerem temelji Modrijanovo e-izobraževanje.

Predstavitve in delavnice bodo vodili učitelji, avtorji in uredniki učbenikov ter strokovni sodelavci založbe Modrijan za e-izobraževanje.

objavljeno v rubriki: Predstavitve

24.03.2016

Mali naravoslovni laboratorij – nova učbenika za naravoslovje v 6. in 7. razredu »

Ko je bila v slovensko osnovnošolsko izobraževanje vpeljana »devetletka«, se je v učnem programu veliko spremenilo. Eno izmed največjih sprememb so občutili učitelji naravoslovnih predmetov – biologije, fizike in kemije. Fizika in kemija sta sicer ostali v programu obeh zaključnih razredov, v 6. in 7. razred pa je bil namesto biologije vpeljan nov šolski predmet – naravoslovje.
Učni načrt opredeljuje naravoslovje kot predmet, pri katerem »učenci z raznovrstnimi spoznavnimi postopki spoznavajo in razvijajo razumevanje naravoslovnih pojmov in zakonitosti, ki so podlaga za razumevanje pojavov v naravi, povezanosti med živo in neživo naravo ter relacijami med zgradbo, lastnostmi in delovanjem živih in neživih sistemov v okolju«. Naravoslovje torej ni biologija, kot bi utegnili pomisliti ob pregledu učnih gradiv, ki smo jih šolski založniki pripravili kmalu po uvedbi tega predmeta. Naravoslovje naj namreč ne bi bilo nadomestilo za spoznavanje narave in biologijo, temveč ena od stopenj pridobivanja znanja o življenju ter naravi in našem okolju, ki se začne že v prvem triletju s spoznavanjem okolja in se nadaljuje v naslednjih dveh razredih s predmetom naravoslovje in tehnika.
Predmet naravoslovje izhaja iz ideje povezovati naravoslovne vsebine med seboj, a ta ideja dolgo ni povsem zaživela. Učni načrt namreč zahteva tudi »razvijanje in urjenje eksperimentalnoraziskovalnih veščin in spretnosti ter spoznavanje metodologije raziskovalnega dela«, vse to pa je bilo bolj domena fizikov in kemikov kot pa biologov. Tako so vsebine v večini učbenikov naravoslovja razdeljene na poglavja iz kemije, fizike in biologije, pri čemer prednjači zadnja.

Kako torej preseči tako vsebinsko razdelitev in v celoti slediti povezovalni ideji učnega načrta?

objavljeno v rubriki: Predstavitve

20.03.2016

V šolskem letu 2016/17 bodo na voljo tudi interaktivni učbeniki založbe Modrijan »

Razvoj digitalizacije učnih gradiv, od tako imenovanih e-gradiv do i-učbenikov, smo pri Modrijanu ves čas budno spremljali. Za pripravo elektronskih gradiv se dolgo nismo odločili, in čeprav se zdi, da so nas prehiteli vsi drugi šolski založniki, se utegne izkazati, da je bila naša odločitev, da malce počakamo, pravilna. Strokovnjaki namreč že dolgo opozarjajo, da se branje in učenje z ekrana ne moreta primerjati z branjem tiskanih knjig in učenjem iz klasičnih učbenikov – prednost ima še vedno »papir« in nadomestiti ga ne more ne računalnik, ne tablica in ne pametni telefon. Vemo tudi, da se je v svetu izjalovila večina poskusov, da bi e-gradiva nadomestila učbenike in delovne zvezke – ti ostajajo nepogrešljivi, najučinkovitejši pa tudi najcenejši.
Lahko pa so i-gradiva koristna nadgradnja pri poučevanju in učenju iz učenikov ter reševanju nalog v delovnih zvezkih. Odločitev o tem, koliko i-gradiv uporabljati in kako pogosto, pa je seveda učiteljeva. In tako naj tudi ostane.

objavljeno v rubriki: Predstavitve

05.02.2014

Zakaj menimo, da je Mlinček najboljši, najcenejši in edini pravi medpredmetni učbenik »

Mlinček je v šolski uporabi že tri leta. Komplet za posamezen razred sestavljajo trije delovni učbeniki ter vadnici za slovenščino in matematiko, kar zadostuje za doseganje vseh učnih ciljev. Dodatna gradiva zato niso potrebna. Delovni učbeniki so skrbno pregledani, urejeni in dodobra preizkušeni v praksi.
Pomembna prednost Mlinčka pred drugimi sorodnimi gradivi je, da so vsebine vseh treh predmetov povezane v eni knjigi. To pomeni, da učencem ni treba nositi s seboj učbenika za vsak predmet posebej. Mlinček je »razrezan« v tri dele, vsak vključuje snov matematike, slovenščine in spoznavanja okolja v skladu z učnim načrtom za te predmete v prvih treh razredih. V njem je tudi berilo s kakovostnimi ilustracijami.
Ena izmed prednosti učbeniškega kompleta je tudi, da učenci v zvezke pišejo in rišejo, saj jim učbenikov konec šolskega leta ni treba nedotaknjenih vrniti v učbeniški sklad. Strošek za starše ni velik, saj je Mlinček še vedno najcenejši učbeniški komplet za tri predmete v prvem triletju.
Mlinček je plod domačega znanja in izkušenj – avtorsko skupino namreč sestavljajo ugledni slovenski pedagogi in izkušeni avtorji številnih uspešnih učbeniških gradiv: dr. Dušan Krnel, dr. Tatjana Hodnik Čadež, Tatjana Kokalj in Tanja Pristovnik.

objavljeno v rubriki: Predstavitve

04.02.2014

Predstavitve Modrijanovih učbeniških kompletov in samostojnih delovnih zvezkov za slovenščino od 6. do 9. razreda »

Pri založbi Modrijan smo lani pripravili še zadnjega v nizu učbeniških kompletov za slovenščino Znanka ali uganka. Zdaj je mogoče Modrijanove učbenike za slovenščino uporabljati neprekinjeno od 4. do 9. razreda.

Učitelji, ki poučujejo slovenščino v 4. in 5. razredu, Znanko ali uganko že dobro poznajo, v višjih razredih pa se zdi še precejšnja »uganka«. To ne preseneča, saj so gradiva nova in najsodobnejša v ponudbi učbenikov za slovenščino. Mnogi izmed vas jih morda še niste imeli priložnosti preizkusiti. Novo šolsko leto utegne biti pravi čas za spremembo.

Učbeniški kompleti Znanka ali uganka se od drugih gradiv pomembno razlikujejo. Avtorji – priznana slovenistka, lektorica in urednica Marta Kocjan - Barle ter učitelji praktiki – so si prizadevali zahtevne jezikovne teme predstaviti preprosto in jasno, v vajah in nalogah pa se osredotočiti predvsem na tisto, kar nam v življenju koristi.

objavljeno v rubriki: Predstavitve

04.02.2014

Predstavitve Modrijanovih učbeniških kompletov in samostojnih delovnih zvezkov za slovenščino v 4. in 5. razredu »

Pot do odličnega obvladovanja slovenščine se nikoli ne konča, toda ovir na njej je mnogo manj, če je pri roki pravi pripomoček. Veliko učiteljev se je odločilo za ModrijanovoZnanko ali uganko. Kaj jih je pri njej prepričalo, boste spoznali na naših predstavitvah.

Učbenika (in delovna zvezka) Znanka ali uganka 4 in Znanka ali uganka 5 tudi po prenovi ohranjata svojo edinstveno odliko – nov pristop k pouku jezika. Avtorji so ga razvili na podlagi dolgoletnih izkušenj o tem, kaj učencem običajno povzroča največ težav pri jeziku.

Zapletene vsebine najlaže pojasnimo tako, da jih nadgrajujemo postopoma, izhajajoč iz tistega, kar učenci že vedo. Vendar morajo imeti pri tem pred seboj celotno vsebino, z vsemi njenimi stopnjami. Tako poučevanje omogoča le inovativen koncept učbenika, po kakršnem je zgrajena Znanka: vsebine posamezne teme, ki so v drugih učbenikih razdrobljene, so v Znanki zbrane na enem mestu.

objavljeno v rubriki: Predstavitve

04.02.2014

Predstavitve Modrijanovega učbeniškega kompleta za kemijo v 8. in 9. razredu »

Kemije si brez eksperimentiranja ni mogoče predstavljati. Čeprav so eksperimenti v obliki video posnetkov vsem dosegljivi na spletu, tega še zdaleč ni mogoče primerjati z doživetjem eksperimentiranja »v živo«, v učilnici.

Modrijanova učbenika Moja prva kemija 1 in Moja prva kemija 2 sta tudi zato, ker vsebujeta vrsto preprostih kemijskih eksperimentov, vseskozi med najbolj priljubljenimi učbeniki za kemijo v osnovni šoli. In tako bo bržkone ostalo tudi po tistem, ko boste učitelji kemije preizkusili prenovljeni učbeniški komplet Moja prva kemija.

Novi učni načrt med številnimi spremembami učiteljem ne predpisuje zaporedja obravnave posameznih vsebin in jim tako omogoča, da pouk prilagajajo v skladu s svojo strokovno presojo. Sledeč željam in sugestijam številnih učiteljev in didaktikov smo se pri Modrijanu odločili, da za pouk kemije v 8. in 9. razredu pripravimo en sam učbenik: Moja prva kemija.

objavljeno v rubriki: Predstavitve

04.02.2014

Predstavitve Modrijanovih učbeniških kompletov za geografijo od 6. do 9. razreda »

Danes se v osnovnih šolah uporablja že tretja generacija Modrijanovih geografskih učbenikov in delovnih zvezkov – prvi učbeniški komplet je namreč izšel leta 1997. Toda kljub močni konkurenci ostajajo daleč najbolj priljubljeni kompleti za geografijo.

Razlogov za to je veliko: zanimivost, razumljivost, aktualnost, sistematičnost, strukturnost in nazornost vseh učbeniških besedil, bogato slikovno gradivo, zemljevidi in grafikoni vrhunske kakovosti … Osnovno besedilo v učbenikih je premišljeno prepleteno z dodatnimi vsebinami, kot sta nadvse priljubljeni rubriki »Ali veš?« in »Kdo želi vedeti več?«. V prvi so zbrane različne zanimivosti, v drugi pa vsebine, namenjene doseganju zahtevnejših učnih ciljev oz. »pisane na kožo« prizadevnejšim učencem. Vsako poglavje zaključujejo seznam pojmov, naloge za učence in nivojsko diferencirana vprašanja.

objavljeno v rubriki: Predstavitve

06.02.2013

Štirje letni časi v novem Modrijanovem učbeniku za naravoslovje v 6. razredu »

V naravi se vse prepleta in spreminja, in to so pred leti vendarle priznali tudi v našem izobraževalnem sistemu, ko so uvedli predmet naravoslovje. Odtlej se učenci 6. in 7. razreda o naravi učijo celostno in ne po posameznih naravoslovnih vedah. To je eden najboljših zgledov medpredmetnega povezovanja v osnovni šoli, saj se spoznanja biologije, fizike, kemije, geologije in drugih naravoslovnih ved povezujejo in prepletajo pri enem samem predmetu. Toda kako to na najboljši način uresničiti pri pouku?
Najbolj vešči učitelji s tem bržkone nimajo posebnih težav, ne glede na to, s kakšnim učnim gradivom si pomagajo. Učiteljev najkoristnejši pripomoček je zagotovo učbenik, saj ga hkrati uporabljajo tudi učenci.

objavljeno v rubriki: Predstavitve

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.