E-novice

Novice / Potrjeno

Razvrsti po: datumu objave abecedi

14.07.2017

Potrjenih več Modrijanovih interaktivnih učbenikov – družba, geografija, naravoslovje in tehnika, slovenščina »

Pri založbi Modrijan smo pred koncem šolskega leta pridobili sklepe o potrditvi več interaktivnih učbenikov za osnovno šolo. Aprila je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje potrdil oba učbenika za družbo (Družba in jaz) ter vse učbenike za geografijo od 6. do 9. razreda, junija pa učbenika za naravoslovje in tehniko (Od mravlje do Sonca) ter celotno serijo delovnih učbenikov za slovenščino od 4. do 9. razreda (Slovenščina – Znanka ali uganka). Jeseni pričakujemo še potrditev učbenikov za naravoslovje, fiziko, kemijo, matematiko, likovni pouk in medpredmetne delovne učbenike Mlinček za prvo triletje (slovenščina z berilom, matematika, spoznavanje okolja).

objavljeno v rubriki: Potrjeno

23.06.2016

Novi vek, učbenik za zgodovino v 8. razredu, je potrjen in je na voljo v učbeniškem kompletu »

Če ste pri pouku zgodovine v 7. razredu že začeli uporabljati novi Modrijanov učbenik Stari in srednji vek, bo odločitev, da po naših učnih gradivih poučujete zgodovino tudi v 8. razredu, toliko lažja. Izšla sta namreč učbenik in delovni zvezek Novi vek (učbenik je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje potrdil sredi maja). Novi knjigi, ki ju boste lahko prvič predstavili učencem že to jesen, sestavljajo štirje veliki sklopi, v katerih so nanizane obvezne teme, nato pa še izbirne; te so tudi posebej označene.

objavljeno v rubriki: Potrjeno

03.06.2016

Ste jo videli že, srno? – Z nobenim naravoslovnim učbenikom ni mogoče tako neposredno spoznavati narave »

Tako kot niso vedno jasne meje v naravi, tudi v naravoslovju ne moremo vedno potegniti ostre ločnice med tem, kaj sodi k biologiji, kaj h kemiji in kaj na področje fizike. Biološke, kemijske in fizikalne vsebine se prepletajo tudi pri osnovnošolskem predmetu naravoslovje, pri katerem učence šestega in sedmega razreda pripravljamo na raziskovanje narave in jih dodobra »oborožimo« z znanjem, ki jim bo pozneje pomagalo pri odkrivanju »prave« znanosti. Avtorji novega naravoslovnega učbenika za sedmošolce Ste jo videli že, srno? so tej »zakonitosti« sledili z nadvse posrečenim konceptom – ogrodje učbenika so namreč letni časi.

objavljeno v rubriki: Potrjeno

07.08.2015

Učbenik Stari in srednji vek za zgodovino v 7. razredu osnovne šole je potrjen »

Kljub vročini na založbi tudi v času šolskih počitnic in dopustov pripravljamo nova šolska gradiva, med drugim tudi učbenike in delovne zvezke za zgodovino v osnovni šoli. Delavni pa so tudi drugje: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na dopisni seji, zaključeni 31. 7. 2015, potrdil učbenik Stari in srednji vek, Zgodovina za 7. razred osnovne šole, ki ga je napisal Andrej Krumpak. Dolgo pričakovani učbenik bo tako v naslednjem tednu na poti v tiskarno in bo na začetku novega šolskega leta že na voljo.
Zdaj ko je učbenik potrjen, lahko dokončamo tudi delovni zvezek Stari in srednji vek, ki ga je prav tako napisal Andrej Krumpak in smo ga pripravljali med poletjem. Izšel bo predvidoma do konca septembra. Za naslednje šolsko leto pa pripravljamo tudi učbeniški komplet za 8. razred, ki mu bo prav kmalu sledil še komplet za 9. razred.

objavljeno v rubriki: Potrjeno

21.08.2014

Poučevanje in učenje kemije v osnovni šoli poslej samo z enim učbenikom – z Mojo prvo kemijo »

Za učiteljice in učitelje kemije v osnovni šoli imamo dobro novico. Potem ko smo sredi junija naposled prejeli sklep, da je naš inovativni učbenik Moja prva kemija, ki vsebuje učno snov 8. in 9. razreda v eni knjigi, potrjen, smo lahko za izid pripravili celoten učbeniški komplet – učbenik in delovni zvezek v dveh delih. Prenovljeni komplet – pripravila ga je ista avtorska skupina kot starejši različici Moja prva kemija 1 in 2 – vam omogoča, da pouk vodite v skladu s svojo strokovno presojo in obravnavate teme po zaporedju, ki vam je najbližje in je najprimernejše tudi za vaše učence. Učni načrt za kemijo namreč ne predpisuje, po kakšnem vrstnem redu je treba obravnavati vsebine.
Učbeniški komplet Moja prva kemija smo zasnovali sledeč željam in predlogom učiteljev. Učbenik obsega 240 strani, kar je nekoliko več kot učbenika Moja prva kemija 1 in 2 skupaj. V njem smo ohranili vse dobre strani starejšega para in ga še izboljšali z najrazličnejšimi zanimivostmi, novimi spoznanji in bogatim slikovnim gradivom.

objavljeno v rubriki: Potrjeno

26.08.2013

Prenovo učbeniških gradiv za prvo triletje smo pripeljali do konca – zdaj je tukaj tudi učbenik Okolje in jaz 3 »

Učiteljice in učitelje, ki poučujejo v prvih treh razredih osnovne šole, z veseljem obveščamo, da je naposled izšel tudi prenovljeni učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu Okolje in jaz 3. To je še zadnje Modrijanovo učbeniško gradivo za učence prvega trilerja osnovne šole, ki je bilo po sprejemu posodobljenih učnih načrtov pred dvema letoma potrebno prenove.
Učbenik, ki je bil potrjen poleti, dopolnjuje delovni zvezek Okolje in jaz 3, ki je izšel v začetku julija, na naših spletnih straneh pa je že na voljo tudi prenovljena letna priprava.

objavljeno v rubriki: Potrjeno

07.05.2013

Vsi Modrijanovi učbeniki za slovenščino v osnovni šoli potrjeni po posodobljenem učnem načrtu »

Kot smo napovedali, prihaja letos na slovenske osnovne šole še zadnji v nizu učbeniških kompletov za slovenščino ZNANKA ALI UGANKA. Z izidom učbenika (izid konec maja) in delovnega zvezka Znanka ali uganka 9 bo mogoče naša izjemno kakovostna učbeniška gradiva za pouk slovenščine uporabljati neprekinjeno od 4. do 9. razreda. Vsi učbeniki, ki so izšli pred zadnjo posodobitvijo osnovnošolskih učnih načrtov (2011), so prenovljeni in na novo potrjeni. Uskladitev s posodobljenim učnim načrtom je v učbenika za 4. in 5. razred že vključena – Znanka ali uganka 4 je že v prodaji –, k učbenikom za 6., 7. in 8. razred pa smo pripravili Dodatke snovi, ki bodo priloženi h knjigam (kupiti jih bo mogoče tudi posamič).
Za vse razrede so na voljo tudi delovni zvezki (letos bodo z Dodatki opremljeni delovni zvezki za 7. in 8. razred, delovni zvezek za 6. razred pa bo že na voljo kot nova izdaja. Delovni zvezek za 9. razred bo izšel poleti, torej še pred začetkom novega šolskega leta.

objavljeno v rubriki: Potrjeno

03.02.2013

Moja prva fizika 2, prenovljeni učbenik za fiziko v 9. razredu osnovne šole, je potrjena »

Učitelje in učiteljice fizike v osnovni šoli obveščamo, da je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje dne 24. 1. 2013 potrdil učbenik Moja prva fizika 2 za pouk fizike v 9. razredu osnovne šole. Spomnimo, da je prenovljeni učbenik Moja prva fizika 1, namenjen pouku fizike v 8. razredu, izšel že lani, prav tako smo pred začetkom šolskega leta pripravili delovna zvezka Moja prva fizika 1 in Moja prva fizika 2.
Učbenik Moja prva fizika 2 je že v tiskarni in bo na voljo konec februarja ali najpozneje v začetku marca.

objavljeno v rubriki: Potrjeno

01.02.2013

Predstavitve učbeniških kompletov Znanka ali uganka; potrjen prenovljeni učbenik za 4. razred »

Učbeniki za slovenščino v osnovni šoli, ki v celotni vertikali od 4. razreda do konca devetletnega šolanja nosijo naslov Znanka ali uganka, so našim učiteljem že dolgo znani. Zasnovala jih je dobro uigrana avtorska ekipa pod taktirko izkušene urednice in avtorice Marte Kocjan - Barle, znane kot odlične poznavalke slovenskega pravopisa in avtorice več poljudnih in strokovnih člankov na pravopisno temo.
Letos bomo pri Modrijanu izdali še zadnji učbeniški komplet v seriji. Učbenik in delovni zvezek Znanka ali uganka 9 sta namenjena učencem in učiteljem 9. razreda in sta pripravljena v skladu s prenovljenimi učnim načrtom iz leta 2011. Izšla bosta predvidoma spomladi 2013, hkrati s prenovljenimi gradivi za nižje razrede.

objavljeno v rubriki: Potrjeno

21.12.2012

Potrjena prenovljeni učbenik Od mravlje do Sonca 2 in novi učbenik Jaz pa vem, kako rožice cveto »

Obveščamo učitelje predmetov naravoslovje in tehnika ter naravoslovje, da je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na seji dne 13. 12. 2012 potrdil dva Modrijanova učbenika: prenovljeni učbenik Od mravlje do Sonca 2, naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole (sklep št. 6130-1/2012/142), in novi učbenik Jaz pa vem, kako rožice cveto ..., naravoslovje za 6. razred osnovne šole (sklep št. 6130-1/2012/141). Učbenika izideta v začetku prihodnjega leta.

objavljeno v rubriki: Potrjeno

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.