E-novice

Novica

Z izidom delovnega zvezka Ste jo videli že, srno? je zaokrožen učbeniški komplet za naravoslovje v 7. razredu

03.08.2017

Poleg strokovnega dela z učbenikom Ste jo videli že, srno? in samostojnega raziskovanja z Naravoslovnim dnevnikom je zdaj omogočeno tudi še bolj poglobljeno spoznavanje snovi, ki ga lahko učencem nudi samo uporaba delovnega zvezka. Izšel je namreč delovni zvezek Ste jo videli že, srno? za naravoslovje v 7. razredu. V njem so naloge za ponavljanje in utrjevanje snovi in še okoli 50 dejavnosti, ki so opremljene z opisom postopka njihove izvedbe. Delovni zvezek vsebuje tudi aktivacijsko kodo za dostop do brezplačne uporabe i-učbenika. Tega bogatijo številne zanimive multimedijske vsebine – videoposnetki, 3D-modeli in interaktivna orodja.
V začetku novega šolskega leta bodo na naših spletnih straneh na voljo tudi rešitve.

Staša Tome, Blanka Ravnjak, Saša A. Glažar, Robert Repnik

Ste jo videli že, srno?

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

Sorodne novice

na vrh strani

06.04.2016

Zgodovina kot zgodba – novi Modrijanovi učbeniki za zgodovino v 7., 8. in 9. razredu »

Založba Modrijan je prvi učbenik za zgodovino v osnovni šoli izdala leta 1995 – to je bil Vzpon meščanstva za 7. razred osemletke, ki sta ga napisala Peter Vodopivec in Maja Žvanut. Učbenik je izšel v danes nepredstavljivo visoki nakladi 24.000 izvodov in postal eden najbolj priljubljenih in najdlje uporabljanih osnovnošolskih učbenikov za ta predmet.

Učbenik za 6. razred Spoznavajmo zgodovino je namenjen spoznavanju zgodovinske vede – učenci se učijo o zgodovinskih virih, o tem, kako časovno in krajevno umestimo zgodovinski dogodek, pretekla obdobja pa spoznavajo ob prikazih pisave in pisal, gradbeništva, znanosti in vsakdanjega življenja. Učbenik dobi prihodnje leto novo podobo, usklajeno z novo serijo zgodovinskih učbenikov, ki smo jo zasnovali skupaj z Andrejem Krumpakom.
Lani smo vam predstavili nov učbenik za 7. razredStari in srednji vek, s katerim začnejo učenci spoznavati »pravo zgodovino« – od prazgodovine do konca srednjega veka. V 8. razredu zakorakajo v novi vek – tak je tudi naslov učbenika, ki je v postopku potrjevanja in bo predvidoma na voljo že spomladi.
Učbenika Stari in srednji vek ter Novi vek podajata učno snov kot zgodbo, pripoved, kar je tudi eden izmed pomenov grške besede historia.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

24.03.2016

Mali naravoslovni laboratorij – nova učbenika za naravoslovje v 6. in 7. razredu »

Ko je bila v slovensko osnovnošolsko izobraževanje vpeljana »devetletka«, se je v učnem programu veliko spremenilo. Eno izmed največjih sprememb so občutili učitelji naravoslovnih predmetov – biologije, fizike in kemije. Fizika in kemija sta sicer ostali v programu obeh zaključnih razredov, v 6. in 7. razred pa je bil namesto biologije vpeljan nov šolski predmet – naravoslovje.
Učni načrt opredeljuje naravoslovje kot predmet, pri katerem »učenci z raznovrstnimi spoznavnimi postopki spoznavajo in razvijajo razumevanje naravoslovnih pojmov in zakonitosti, ki so podlaga za razumevanje pojavov v naravi, povezanosti med živo in neživo naravo ter relacijami med zgradbo, lastnostmi in delovanjem živih in neživih sistemov v okolju«. Naravoslovje torej ni biologija, kot bi utegnili pomisliti ob pregledu učnih gradiv, ki smo jih šolski založniki pripravili kmalu po uvedbi tega predmeta. Naravoslovje naj namreč ne bi bilo nadomestilo za spoznavanje narave in biologijo, temveč ena od stopenj pridobivanja znanja o življenju ter naravi in našem okolju, ki se začne že v prvem triletju s spoznavanjem okolja in se nadaljuje v naslednjih dveh razredih s predmetom naravoslovje in tehnika.
Predmet naravoslovje izhaja iz ideje povezovati naravoslovne vsebine med seboj, a ta ideja dolgo ni povsem zaživela. Učni načrt namreč zahteva tudi »razvijanje in urjenje eksperimentalnoraziskovalnih veščin in spretnosti ter spoznavanje metodologije raziskovalnega dela«, vse to pa je bilo bolj domena fizikov in kemikov kot pa biologov. Tako so vsebine v večini učbenikov naravoslovja razdeljene na poglavja iz kemije, fizike in biologije, pri čemer prednjači zadnja.

Kako torej preseči tako vsebinsko razdelitev in v celoti slediti povezovalni ideji učnega načrta?

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

17.10.2015

Izšel je delovni zvezek za zgodovino v 7. razredu osnovne šole Stari in srednji vek »

Delovni zvezek Stari in srednji vek dopolnjuje učbenik, ki je izšel na začetku šolskega leta in ga je prav tako napisal Andrej Krumpak. Prvi Modrijanov učbeniški komplet za zgodovino, pripravljen po posodobljenem učnem načrtu (2011), je tako na voljo, sledila pa mu bosta še kompleta za 8. in 9. razred.
Delovni zvezek je zasnovan podobno kot učbenik. Snov je razporejena v štiri poglavja (Prazgodovina, Prve civilizacije, Grčija in Rim ter Srednji vek), izbirne teme pa lahko učitelj obravnava glede na zanimanje učencev.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

03.09.2015

Izšel je učbenik za zgodovino v 7. razredu osnovne šole Stari in srednji vek »

Posodobljeni učni načrt za zgodovino v osnovni šoli (2011) je zasnovan precej drugače kot prejšnji, saj del vsebin ponuja izbirno. Prenova učnih gradiv in priprava novih sta zato toliko zahtevnejši in terjata precej več časa. Zato smo se pri Modrijanu odločili, da za zgodovino pripravimo povsem nova gradiva.
Prvi v nizu učbeniških kompletov, Stari in srednji vek, je namenjen učencem 7. razreda. Pravkar je izšel učbenik (Strokovni svet RS za splošno izobraževanje ga je potrdil 31. julija 2015), delovni zvezek pa bo na voljo jeseni. Avtor učbeniškega kompleta je Andrej Krumpak.

Učbenik sledi učnemu načrtu, po katerem je del vsebin izbirnih. To omogoča dejavnejšo vlogo učencev in gradnjo različnih vrst znanja, učitelj pa lahko glede na zanimanje učencev teme izbira in jih poglablja. V učbeniku so obravnavane vse izbirne teme, vključeno pa je zgodovinsko dogajanje na vseh celinah, se pravi tudi v neevropskem prostoru. Posebnost učbenika je, da o najbolj oddaljenih obdobjih zgodovine »pripoveduje«.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

07.08.2015

Učbenik Stari in srednji vek za zgodovino v 7. razredu osnovne šole je potrjen »

Kljub vročini na založbi tudi v času šolskih počitnic in dopustov pripravljamo nova šolska gradiva, med drugim tudi učbenike in delovne zvezke za zgodovino v osnovni šoli. Delavni pa so tudi drugje: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na dopisni seji, zaključeni 31. 7. 2015, potrdil učbenik Stari in srednji vek, Zgodovina za 7. razred osnovne šole, ki ga je napisal Andrej Krumpak. Dolgo pričakovani učbenik bo tako v naslednjem tednu na poti v tiskarno in bo na začetku novega šolskega leta že na voljo.
Zdaj ko je učbenik potrjen, lahko dokončamo tudi delovni zvezek Stari in srednji vek, ki ga je prav tako napisal Andrej Krumpak in smo ga pripravljali med poletjem. Izšel bo predvidoma do konca septembra. Za naslednje šolsko leto pa pripravljamo tudi učbeniški komplet za 8. razred, ki mu bo prav kmalu sledil še komplet za 9. razred.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.