E-novice

Novica

Z izidom delovnega zvezka Ste jo videli že, srno? je zaokrožen učbeniški komplet za naravoslovje v 7. razredu

03.08.2017

Poleg strokovnega dela z učbenikom Ste jo videli že, srno? in samostojnega raziskovanja z Naravoslovnim dnevnikom je zdaj omogočeno tudi še bolj poglobljeno spoznavanje snovi, ki ga lahko učencem nudi samo uporaba delovnega zvezka. Izšel je namreč delovni zvezek Ste jo videli že, srno? za naravoslovje v 7. razredu. V njem so naloge za ponavljanje in utrjevanje snovi in še okoli 50 dejavnosti, ki so opremljene z opisom postopka njihove izvedbe. Delovni zvezek vsebuje tudi aktivacijsko kodo za dostop do brezplačne uporabe i-učbenika. Tega bogatijo številne zanimive multimedijske vsebine – videoposnetki, 3D-modeli in interaktivna orodja.
V začetku novega šolskega leta bodo na naših spletnih straneh na voljo tudi rešitve.

Staša Tome, Blanka Ravnjak, Saša A. Glažar, Robert Repnik

Ste jo videli že, srno?

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

Sorodne novice

na vrh strani

02.11.2011

Več kot 300 vaj z rešitvami v italijanski vadnici domačega avtorja »

Nedvomno obstaja več načinov uspešnega učenja tujih jezikov, vendar brez dobrih starih vadnic ne gre, naj se učimo v okviru šolskega pouka, na tečajih ali kot samouki.
Adesso parliamo italiano je nova italijanska vadnica v dveh zvezkih, ki jo je za slovenske dijake, učence, tečajnike pa tudi študente pripravil učitelj italijanščine in latinščine Robert Čepon. V njej so izpostavljena zlasti tista slovnična poglavja, ki slovenskemu uporabniku povzročajo največ težav, na primer predlogi, osebni zaimki, sosledica časov, odvisni govor ... Poglavja iz prvega dela – o italijanskem samostalniku, pridevniku in zaimku, predlogu in glagolu – so v drugem delu razširjena in nadgrajena. Razlage so v slovenščini.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

14.09.2011

Mlinček 2, petdelni učni komplet za drugošolce, je zdaj popoln »

Obveščamo učitelje in starše drugošolcev, ki pri pouku uporabljajo Modrijanov Mlinček, učno gradivo za slovenščino, matematiko in spoznavanje okolja, da je zdaj na voljo celoten komplet. Sestavljen je iz učbenika v treh zvezkih ter vadnic za slovenščino in matematiko.
Letna priprava za učitelje je že na voljo, urne učne priprave pa bomo, tako kot lani, objavljali postopoma (Letne in urne učne priprave).

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

01.09.2011

Znanka ali uganka 8: »Knjižnega jezika se učimo vse življenje.« »

»Preden vas prepustimo spopadanju z različno zahtevnimi nalogami in vajami, bi vam radi sporočili tole: Prav nič hudo ni, če smo kdaj negotovi, če česa ne znamo, pomembno je, da se naučimo, kako si pomagati, kako sklepati na podlagi zgledov, ki jih brez težav obvladamo, in da vemo, kje poiskati odgovore na jezikovna in pravopisna vprašanja. Konec koncev se knjižnega jezika učimo vse življenje.«
Besede avtorjev v uvodu novega delovnega zvezka Znanka ali uganka 8, ki je pravkar izšel, si kaže zapomniti. Pot do odličnega obvladovanja slovenščine se nikoli ne konča, toda ovir na njej bo mnogo manj, če bo pri roki pravi pripomoček. Prepričajte se in začnite v razredu uporabljati Znanko ali uganko. Če je za vas še vedno uganka, preglejte nekaj strani učbenika Znanka ali uganka 8, ki je izšel že junija.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

01.09.2011

Linea nova že iz tiskarne, Planum novum bo izšel drugo leto »

Izšel je učbenik gimnazijske matematike Linea nova. To je prenovljena Linea, matematika za 1. letnik gimnazije, ki je prvič izšla leta 2001. V teh desetih letih se je učbenik dodobra usidral v gimnazijskih klopeh, učitelji matematike so ga sprejeli in mu večinoma ostali zvesti vse do danes. A medtem smo dobili posodobljene učne načrte za gimnazijo in s tem priložnost pa tudi dolžnost, da pripravimo posodobljeno izdajo.
Avtorji Gregor Pavlič, Dušan Kavka, Marina Rugelj in Janez Šparovec so svojo »črto« osvežili in posodobili, a pri tem ohranili vse, kar je dobro in kar je bilo preizkušeno v desetletju rabe. Nastala je Linea nova – »nova črta«. Od prejšnje je ne bo težko razločiti tudi zaradi nove naslovnice in nove grafične podobe. Profesorica matematike Hanka Lebič je v recenziji med drugim zapisala: »Nova snov je predstavljena jasno in skupaj z zgledi daje dijakom možnost usvojiti izražanje v matematičnem jeziku, ustno, pisno ali v drugih izraznih oblikah.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

09.08.2011

Razvijmo eksperimentalne in raziskovalne spretnosti ter veščine »

Pomemben dodatek k novemu učbeniku za kemijo v gimnaziji Verige in obroči, ki je izšel pred kratkim, so laboratorijske vaje, ki sta jih sestavili Nika Cebin in Marjeta Prašnikar. Vaje sledijo tematskim sklopom novega gimnazijskega učnega načrta. Za vsak sklop je zbranih več poskusov. Številni kratki poskusi le dopolnjujejo in popestrijo teoretično razlago, drugi so primerni za samostojno laboratorijsko delo, nekateri za izvedbo pri kemijskem krožku ali pa služijo kot osnova za projektno delo.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.