E-novice

Novica

Z izidom delovnega zvezka Ste jo videli že, srno? je zaokrožen učbeniški komplet za naravoslovje v 7. razredu

03.08.2017

Poleg strokovnega dela z učbenikom Ste jo videli že, srno? in samostojnega raziskovanja z Naravoslovnim dnevnikom je zdaj omogočeno tudi še bolj poglobljeno spoznavanje snovi, ki ga lahko učencem nudi samo uporaba delovnega zvezka. Izšel je namreč delovni zvezek Ste jo videli že, srno? za naravoslovje v 7. razredu. V njem so naloge za ponavljanje in utrjevanje snovi in še okoli 50 dejavnosti, ki so opremljene z opisom postopka njihove izvedbe. Delovni zvezek vsebuje tudi aktivacijsko kodo za dostop do brezplačne uporabe i-učbenika. Tega bogatijo številne zanimive multimedijske vsebine – videoposnetki, 3D-modeli in interaktivna orodja.
V začetku novega šolskega leta bodo na naših spletnih straneh na voljo tudi rešitve.

Staša Tome, Blanka Ravnjak, Saša A. Glažar, Robert Repnik

Ste jo videli že, srno?

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

Sorodne novice

na vrh strani

08.09.2013

O Modrijanovih novih in prenovljenih učbenikih in delovnih zvezkih za osnovno in srednjo šolo »

Pri založbi Modrijan smo od začetka tega leta do začetka šolskega leta 2013/14 izdajali predvsem gradiva, prenovljena v skladu z učnimi načrti (UN), ki v osnovnih šolah veljajo od leta 2011, v srednjih šolah pa od leta 2008.
V posodobljeni obliki so zdaj na voljo vsi Modrijanovi učbeniki, delovni učbeniki, delovni zvezki in zbirke vaj za matematiko in spoznavanje okolja v prvem triletju; letos smo namreč posodobili kompleta Okolje in jaz 3učbenik je, čakajoč na potrditev, izšel šele pred kratkim – in Dva krat tri, znamo vsi. Zaključili smo prenovo vseh učbeniških kompletov za slovenščino od 4. do 8. razreda Znanka ali uganka ter pripravili še zadnji komplet – za 9. razred. Za 4. razred smo prenovili tako komplet učbenik + delovni zvezek kakor samostojni delovni zvezek. Ocenjujemo namreč, da je samostojni delovni zvezek (SDZ) oziroma delovni učbenik daleč najučinkovitejše učno gradivo pri slovenščini, zato smo začeli pripravljati tudi SDZ za preostale učence.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

30.08.2013

Slovenščina od a do ž – izšel je še zadnji delovni zvezek v nizu učbeniških kompletov Znanka ali uganka »

Učbeniku za slovenščino v 9. razredu osnovne šole Znanka ali uganka 9 se je zdaj pridružil tudi delovni zvezek. Z njim bodo lahko učenci utrdili snov, razloženo v učbeniku, in tako prehodili zadnje korake do ustreznega znanja osnovnošolske slovenščine.
Naloge so podobno kot v prejšnjih delovnih zvezkih raznolike, učence spodbujajo k samostojnemu razmišljanju in reševanju jezikovnih vprašanj, najprej z uporabo Priročnega slovarčka, nato pa tudi drugih priročnikov in slovarjev. Da bo slovenščina res znanka vse od a do ž, je na koncu dodana ponovitev temeljne snovi od 4. do 9. razreda.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

26.08.2013

Prenovo učbeniških gradiv za prvo triletje smo pripeljali do konca – zdaj je tukaj tudi učbenik Okolje in jaz 3 »

Učiteljice in učitelje, ki poučujejo v prvih treh razredih osnovne šole, z veseljem obveščamo, da je naposled izšel tudi prenovljeni učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu Okolje in jaz 3. To je še zadnje Modrijanovo učbeniško gradivo za učence prvega trilerja osnovne šole, ki je bilo po sprejemu posodobljenih učnih načrtov pred dvema letoma potrebno prenove.
Učbenik, ki je bil potrjen poleti, dopolnjuje delovni zvezek Okolje in jaz 3, ki je izšel v začetku julija, na naših spletnih straneh pa je že na voljo tudi prenovljena letna priprava.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

09.08.2013

Svet – nova, temeljito prenovljena izdaja učbenika za geografijo v 2. letniku gimnazij že na voljo »

Izšla je nova, temeljito prenovljena izdaja učbenika Svet, Geografija za 2. letnik gimnazij, ki ga je napisal dr. Jurij Senegačnik. Učbenik, ki je prvič izšel leta 2004, je bil zaradi nekaterih tako rekoč »tektonskih« družbenih sprememb v sodobnem svetu že nekaj časa potreben aktualizacije in prenove, ki se je ni dalo več doseči le s popravki statističnih podatkov ob vsakem ponatisu.
Prenovljeni učbenik se drži dosedanjega okvira obravnave, kar pomeni, da glavna poglavja in njihovi naslovi sicer ostajajo enaki, vsebine pa so aktualizirane (povečini dopolnjene, ponekod tudi skrajšane) povsod tam, kjer to narekujejo družbene spremembe v svetu in kjer so željo za spremembami izkazali učitelji svetovalci.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

29.07.2013

Kemijske reakcije – ob učbeniku in laboratorijskih vajah zdaj še zbirka nalog »

Gimnazijske učitelje kemije obveščamo, da je izšla zbirka nalog z naslovom Kemijske reakcije. Skupaj z učbenikom in laboratorijskimi vajami z enakim naslovom tvori komplet za poučevanje kemije v drugem letniku gimnazij. Zbirka nalog je usklajena z učnim načrtom. Dijakom so za utrjevanje znanja namenjene naloge različnih težavnostnih stopenj z rešitvami.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.