E-novice

Novica

Z izidom delovnega zvezka Ste jo videli že, srno? je zaokrožen učbeniški komplet za naravoslovje v 7. razredu

03.08.2017

Poleg strokovnega dela z učbenikom Ste jo videli že, srno? in samostojnega raziskovanja z Naravoslovnim dnevnikom je zdaj omogočeno tudi še bolj poglobljeno spoznavanje snovi, ki ga lahko učencem nudi samo uporaba delovnega zvezka. Izšel je namreč delovni zvezek Ste jo videli že, srno? za naravoslovje v 7. razredu. V njem so naloge za ponavljanje in utrjevanje snovi in še okoli 50 dejavnosti, ki so opremljene z opisom postopka njihove izvedbe. Delovni zvezek vsebuje tudi aktivacijsko kodo za dostop do brezplačne uporabe i-učbenika. Tega bogatijo številne zanimive multimedijske vsebine – videoposnetki, 3D-modeli in interaktivna orodja.
V začetku novega šolskega leta bodo na naših spletnih straneh na voljo tudi rešitve.

Staša Tome, Blanka Ravnjak, Saša A. Glažar, Robert Repnik

Ste jo videli že, srno?

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

Sorodne novice

na vrh strani

21.08.2014

Poučevanje in učenje kemije v osnovni šoli poslej samo z enim učbenikom – z Mojo prvo kemijo »

Za učiteljice in učitelje kemije v osnovni šoli imamo dobro novico. Potem ko smo sredi junija naposled prejeli sklep, da je naš inovativni učbenik Moja prva kemija, ki vsebuje učno snov 8. in 9. razreda v eni knjigi, potrjen, smo lahko za izid pripravili celoten učbeniški komplet – učbenik in delovni zvezek v dveh delih. Prenovljeni komplet – pripravila ga je ista avtorska skupina kot starejši različici Moja prva kemija 1 in 2 – vam omogoča, da pouk vodite v skladu s svojo strokovno presojo in obravnavate teme po zaporedju, ki vam je najbližje in je najprimernejše tudi za vaše učence. Učni načrt za kemijo namreč ne predpisuje, po kakšnem vrstnem redu je treba obravnavati vsebine.
Učbeniški komplet Moja prva kemija smo zasnovali sledeč željam in predlogom učiteljev. Učbenik obsega 240 strani, kar je nekoliko več kot učbenika Moja prva kemija 1 in 2 skupaj. V njem smo ohranili vse dobre strani starejšega para in ga še izboljšali z najrazličnejšimi zanimivostmi, novimi spoznanji in bogatim slikovnim gradivom.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

22.05.2014

O novih učbenikih in drugi učbeniški literaturi za osnovno šolo letos pri založbi Modrijan »

Predzadnji mesec šolskega leta se izteka in čas je, da ponovimo, katera Modrijanova nova in prenovljena učna gradiva lahko učitelji in učenci osnovnih šol pričakujete v letu 2014.

SLOVENŠČINA
Z izidom Znanke ali uganke 5, dvodelnega samostojnega delovnega zvezka za slovenščino v 5. razredu osnovne šole, bo zaključen tudi niz samostojnih delovnih zvezkov, saj bodo ti poslej na voljo za prav vse razrede – od 4. do 9. razreda. Samostojni delovni zvezek je – za slovenščino to drži kot pribito – najučinkovitejši učni pripomoček. Poučevanje in učenje slovenščine se namreč vsaj v delu učnega procesa prav nič ne razlikujeta od poučevanja in učenja tujih jezikov, pri katerih si uspešnega dela brez knjige – naj se imenuje tako ali drugače –, ki omogoča branje, učenje, utrjevanje znanja in preverjanje s pisalom v roki, ni mogoče niti predstavljati. Samostojni delovni zvezki Znanka ali uganka so zelo posrečen preplet razlag in nalog in temeljijo na istoimenskih učbeniških kompletih, ki vključujejo potrjeni učbenik in delovni zvezek. To je v skladu z učbeniško politiko naše države prevladujoč »model« učnega gradiva na slovenskih šolah. Če je tako tudi na vaši šoli, in to celo pri slovenščini, kaže morda razmisliti o drugačnem modelu – samostojnem delovnem zvezku. Modrijanove »samostojne« Znanke pa imajo poleg drugih prednosti še eno – skupna cena dveh delov je namreč občutno nižja od cene učbeniškega kompleta.
objavljeno v rubriki: Novo za šolo

23.04.2014

Učbenik Svet smo posodobili že lani, zdaj na voljo tudi prenovljeni delovni zvezek »

Delovni zvezek Svet je prvič izšel pred desetimi leti kot dopolnilo istoimenskega učbenika za 2. letnik gimnazij. Velike spremembe v svetu, na nekaterih celinah tako rekoč »tektonski« družbeni premiki, so terjali pripravo prenovljenega učbenika in posledično tudi delovnega zvezka.
Dijaki bodo v njem našli 76 zanimivih vaj, s katerimi bodo lahko sistematično utrjevali ne le vsebinska, ampak predvsem procesna znanja, ki pri sodobnem pouku geografije stopajo v ospredje.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

11.02.2014

Samostojni delovni zvezek je pri učenju slovenščine daleč najučinkovitejši pripomoček ... »

... vendar le, če izberete pravega.
Leta 2014 bomo pri založbi Modrijan pripravili samostojne delovne zvezke za slovenščino za vse razrede osnovne šole. Začeli smo zelo dobro – pravkar je izšel samostojni delovni zvezek za šestošolceSlovenščina, Znanka ali uganka 6 (v dveh zvezkih), ki ga je napisala Marta Kocjan - Barle, v kratkem pa lahko pričakujete še samostojne delovne zvezke za 5., 7. in 9. razred; samostojni delovni zvezek za 8. razred smo izdali že lani, četrtošolci pa našo Znanko uporabljajo že vrsto let.
Spomnimo, da smo lani izdali še zadnji učbeniški komplet Znanka ali uganka – za 9. razred – in da je zdaj mogoče naše učbenike za slovenščino uporabljati neprekinjeno od 4. razreda naprej. Toda samostojni delovni zvezek je nedvomno boljši učni pripomoček za učenje jezika kot učbeniški komplet.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

16.09.2013

Prenovljena zbirka nalog Matematika za gimnazije za pripravo na maturo osnovne ravni »

S spremenjenimi učnimi načrti in katalogi znanj se spreminja tudi matura, spremembam z vsebinsko in oblikovno prenovo zbirke pa sledimo tudi mi. Tako smo prenovili priročnik za pripravo na osnovno raven maturitetnega izpita. Ta že dolgo nepogrešljiva zbirka vaj Dušana Kavke po novem nosi naslov Matematika za gimnazije, prepoznali pa jo boste tudi po novi naslovnici, ki se likovno naslanja na učbenike za gimnazijsko matematiko Linea nova, Planum novum in Spatium novum (Tempus novum izide prihodnje leto).
V prenovljeni zbirki Matematika za gimnazije boste našli dodatno poglavje Osnove logike, obravnavo približkov in napak, limite, relativne in konformne obrestne mere, Gaussovo krivuljo, diagram kvartilov …

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.