E-novice

Novica

Z izidom delovnega zvezka Ste jo videli že, srno? je zaokrožen učbeniški komplet za naravoslovje v 7. razredu

03.08.2017

Poleg strokovnega dela z učbenikom Ste jo videli že, srno? in samostojnega raziskovanja z Naravoslovnim dnevnikom je zdaj omogočeno tudi še bolj poglobljeno spoznavanje snovi, ki ga lahko učencem nudi samo uporaba delovnega zvezka. Izšel je namreč delovni zvezek Ste jo videli že, srno? za naravoslovje v 7. razredu. V njem so naloge za ponavljanje in utrjevanje snovi in še okoli 50 dejavnosti, ki so opremljene z opisom postopka njihove izvedbe. Delovni zvezek vsebuje tudi aktivacijsko kodo za dostop do brezplačne uporabe i-učbenika. Tega bogatijo številne zanimive multimedijske vsebine – videoposnetki, 3D-modeli in interaktivna orodja.
V začetku novega šolskega leta bodo na naših spletnih straneh na voljo tudi rešitve.

Staša Tome, Blanka Ravnjak, Saša A. Glažar, Robert Repnik

Ste jo videli že, srno?

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

Sorodne novice

na vrh strani

12.07.2015

Gimnazijski geografski učbenik o Evropi, kakršnega nimajo v nobeni drugi evropski državi »

Izšel je prenovljeni učbenik Evropa, Geografija za 2. in 3. letnik gimnazij, ki so ga napisali geografi Jurij Senegačnik, Igor Lipovšek in Mirko Pak. Gimnazijski profesorji geografije so ga že željno pričakovali, saj je »stari« učbenik – kljub vsakokratnim aktualizacijam statističnih podatkov ter nekaterih kart in grafov – že močno »povozil« čas. Naša celina Evropa je namreč od prve izdaje učbenika leta 2006 doživela nekaj malone »tektonskih« družbenih sprememb, na prvem mestu globalno finančno krizo, ki je izbruhnila leta 2008 in v temeljih pretresla celotno gospodarsko in družbeno dogajanje na stari celini. Učinki te krize so rdeča nit, ki se vleče skozi ves prenovljeni učbenik. Z njenim nastankom, širitvijo in posledicami se temeljito seznanimo že v uvodnem poglavju, največja pozornost pa ji je namenjena pri obravnavi Grčije. Obseg učbenika, ki ga je na novo potrdil Strokovni svet za splošno izobraževanje, je ostal enak kot pri dosedanjih izdajah (168 strani).

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

23.06.2015

Izšel je prenovljen učbenik za matematiko v šestem razredu Kocka 6 »

V naslednjem šolskem letu bodo lahko nekateri pri pouku že uporabljali prenovljen učbenik Kocka 6, ki skupaj z delovnim zvezkom tvori sodoben učni komplet za pouk matematike v 6. razredu osnovne šole. Učbenik ob osnovnih vsebinah, obogatenih s številnimi zgledi in nalogami, ponuja tudi izbirne vsebine in štiri predloge za projektno delo, ki se vse bolj uveljavlja tudi na slovenskih šolah. Učbenik je potrjen, vsebine so usklajene z veljavnim učnim načrtom.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

13.06.2015

Verige in obroči – ob učbeniku in laboratorijskih vajah zdaj še zbirka nalog »

Z veseljem vam sporočamo, da je izšla še zadnja zbirka nalog za kemijo z naslovom Verige in obroči, ki so jo napisale Nika Cebin, Branka Klemenčič in Marjeta Prašnikar. Zbirka skupaj z učbenikom in laboratorijskimi vajami z istim naslovom tvori komplet za poučevanje kemije v tretjem letniku gimnazij in je usklajena z veljavnim učnim načrtom. Dijakom so za utrjevanje znanja namenjene naloge različnih težavnostnih stopenj z rešitvami.
Ob tej priložnosti naj priporočimo tudi učbeniška kompleta za 1. letnik Atomi in molekule in za 2. letnik Kemijske reakcije.
Vsi Modrijanovi gimnazijski učbeniki za kemijo, laboratorijske vaje in zbirka nalog obravnavajo poleg osnovnih tudi vsebine iz maturitetnega kataloga, zato so primerni tudi za pripravo na maturo.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

21.04.2015

Matura od pomladi 2015 naprej po novem Maturitetnem izpitnem katalogu – priporočamo prenovljeno Matematiko v srednji šoli »

Letos od uvedbe splošne mature mineva 20 let in po dvajsetih letih se bodo dijaki letos prvič spopadli z maturitetnimi nalogami, ki so bile zasnovane po novem učnem načrtu in katalogu znanj.
Obletnico bomo pri Modrijanu proslavili s prenovljeno zbirko nalog za matematiko Matematika v srednji šoli, ki dijake že vse od leta 1997 uspešno pripravlja na maturitetni izpit. Ob vsebinskih spremembah, ki jih je prinesel nov učni načrt in maturitetni katalog znanj, je novo tudi oblikovanje. Še vedno pa »oranžna knjiga« (kot jo v vseh letih uporabe imenujejo dijaki in profesorji) ostaja oranžna, predvsem pa ohranja sistematičnost podajanja snovi, pestrost in preglednost.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

25.08.2014

Izšel Tempus novum, končana prenova gimnazijskih učbenikov za matematiko »

V sodobnem času, ko prihajajo na trg novosti, še preden potrošniki začutimo potrebo po njih, ko nas pretirana raznolikost ponudbe spravlja v dvom pri izbiri, ko so stalnice v življenju prej izjema kot pravilo, je matematični učbenik, ki je pospremil na fakultete že skoraj 100 000 dijakov, vreden še toliko večjega občudovanja. Serija učbenikov Linea, Planum, Spatium in Tempus je gimnazijcem pri matematiki pomagala že na prelomu tisočletja, sedaj – po petnajstih letih – pa so jim na voljo isti, vendar dodobra posodobljeni učbeniki. Ker nam je rek »Dobrega se ne menja« poznan, smo pri prenovi pazili in obdržali rubrike, ki so jih za svoje sprejeli tako dijaki kot profesorji. Ohranili smo sistematičnost, nazornost in vpetost matematičnih vsebin v vsakdanje življenje ter dodali novosti, ki jih prinaša nov učni načrt: medpredmetno povezovanje, modeliranje, uporaba IKT …

Izšel je učbenik Tempus novum, zadnji prenovljeni učbenik iz Modrijanove serije gimnazijskih učbenikov za matematiko.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.