E-novice

Novica

Vsi delovni zvezki Kocka za matematiko v osnovni šoli so prenovljeni in že na voljo; v pripravi učbenika Kocka 8 in 9

11.09.2016

Prenova učbeniških kompletov za pouk matematike od 6. do 9. razreda se bliža koncu. Nova izdaja učbenika Kocka 6 je izšla že lani, letos smo pripravili Kocko 7, v pripravi pa sta tudi Kocka 8 in 9, ki bosta izšli predvidoma pozimi. Na voljo pa so vsi delovni zvezki – pravkar je izšla Kocka 9.
Če ste po prenovi učnih načrtov leta 2011 nehali uporabljati Modrijanovo Kocko, je zdaj priložnost, da jo ponovno vzamete v roke, in to tembolj zato, ker bodo učbeniki prihodnje šolsko leto obogateni z multimedijskimi vsebinami – videoposnetki, 3D-modeli in interaktivnimi orodji ter nalogami. Ob tiskani izdaji bodo tako izšli še v i-obliki, primerni za uporabo v razredu na interaktivnih tablah in na domačem računalniku.

Marjana Dornik, Tihana Smolej, Maja Turk, Majda Vehovec

Kocka 6

Marjana Dornik, Tihana Smolej, Maja Turk, Majda Vehovec

Kocka 6

Marjana Dornik, Tihana Smolej, Maja Turk, Majda Vehovec

Kocka 7

V PRIPRAVI

Marjana Dornik, Tihana Smolej, Maja Turk, Majda Vehovec

Kocka 7

Marjana Dornik, Tihana Smolej, Maja Turk, Majda Vehovec

Kocka 8

V PRIPRAVI

Marjana Dornik, Tihana Smolej, Maja Turk, Majda Vehovec

Kocka 8

Marjana Dornik, Tihana Smolej, Maja Turk, Majda Vehovec

Kocka 9

Marjana Dornik, Tihana Smolej, Maja Turk, Majda Vehovec

Kocka 9

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

Sorodne novice

na vrh strani

06.05.2013

Z izidom kompleta Moja prva geografija zaključena prenova najbolj priljubljenega niza osnovnošolskih učbeniških kompletov za geografijo »

Modrijanovi učbeniški kompleti za geografijo so začeli izhajati že leta 1997, najprej za osnovnošolski in potem še za gimnazijski program. Zaradi vrhunske kakovosti so tako med učitelji kot učenci zelo priljubljeni, uporabljajo pa jih na večini slovenskih osnovnih šol in gimnazij. Ker so se učni načrti po osamosvojitvi večkrat spremenili, smo na založbi do danes pripravili že tri serije geografskih osnovnošolskih učbenikov in delovnih zvezkov. Zadnjo smo zaključili pravkar, z izidom Moje prve geografije, prenovljenega učbenika in delovnega zvezka za 6. razred osnovne šole. V prejšnjih letih so že izšli prenovljeni učbeniški kompleti Geografija Evrope in Azije (za 7. razred), Geografija Afrike in Novega sveta (za 8. razred) ter Geografija Slovenije (za 9. razred).

Prenovljeni učbenik Moja prva geografija je nekakšna »mala obča geografija«, namenjena uvajanju učencev v kasnejšo regionalno geografijo Evrope, drugih celin in Slovenije v 7., 8. in 9. razredu.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

27.02.2013

Prenovljeni učbenik Moja prva fizika 2 – novost v Modrijanovem šolskem programu »

Lani takle čas smo obljubili, da bomo do začetka šolskega leta 2012/13 pripravili oba prenovljena učbeniška kompleta za fiziko v osnovni šoli. To nam ni uspelo – za fiziko v 8. razredu smo pripravili tako učbenik kot delovni zvezek, za 9. razred pa je izšel le delovni zvezek, kajti za učbenik je bilo treba pridobiti tudi potrditev Strokovnega sveta. Da bi učiteljem pomagali premostiti zadrego zaradi snovi, ki jo na večini šol po posodobljenem učnem načrtu obravnavajo v 9. razredu, smo vsebinska sklopa Delo in energija ter Temperatura, notranja energija in toplota (iz »starega« učbenika Moja prva fizika 1) objavili na spletnih straneh.
Letos zadreg ne bo več, kajti na voljo sta oba učbeniška kompleta – pravkar je izšel tudi prenovljeni učbenik Moja prva fizika 2.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

06.02.2013

Štirje letni časi v novem Modrijanovem učbeniku za naravoslovje v 6. razredu »

V naravi se vse prepleta in spreminja, in to so pred leti vendarle priznali tudi v našem izobraževalnem sistemu, ko so uvedli predmet naravoslovje. Odtlej se učenci 6. in 7. razreda o naravi učijo celostno in ne po posameznih naravoslovnih vedah. To je eden najboljših zgledov medpredmetnega povezovanja v osnovni šoli, saj se spoznanja biologije, fizike, kemije, geologije in drugih naravoslovnih ved povezujejo in prepletajo pri enem samem predmetu. Toda kako to na najboljši način uresničiti pri pouku?
Najbolj vešči učitelji s tem bržkone nimajo posebnih težav, ne glede na to, s kakšnim učnim gradivom si pomagajo. Učiteljev najkoristnejši pripomoček je zagotovo učbenik, saj ga hkrati uporabljajo tudi učenci.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

29.11.2012

Mlinček – učbeniki za sodoben, medpredmetno povezan pouk v prvem triletju osnovne šole »

Izšel je tretji del delovnega učbenika Mlinček 3, slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole. Z njim smo zaključili vertikalo učbenikov, ki v prvo triado osnovne šole vpeljuje sodoben, medpredmetno povezan pouk.
Utirati nove poti nikoli ni lahko. Hvala avtorjem in vsem drugim, ki so sodelovali pri Mlinčku, za vložen trud. Pokazali so, da se z dobro idejo, poglobljenim delom in vztrajnostjo da preseči okvire posameznih strok in tako idejo medpredmetnega povezovanja v šoli tudi uresničiti. Glede na to, da že imamo posnemovalce, jim je to očitno dobro uspelo.
Priročnik za učitelje v tretjem razredu bo izšel na začetku prihodnjega leta, do takrat pa si lahko učitelji pomagate z urnimi pripravami, ki so objavljene na našem spletu.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

10.09.2012

Atomi in molekule – ob učbeniku in laboratorijskih vajah zdaj še zbirka nalog »

Gimnazijske učitelje kemije obveščamo, da je izšla zbirka nalog z naslovom Atomi in molekule. Skupaj z učbenikom in laboratorijskimi vajami z istim naslovom tvori komplet za poučevanje kemije v prvem letniku gimnazij. Zbirka nalog je usklajena z učnim načrtom. Dijakom so za utrjevanje znanja namenjene naloge različnih težavnostnih stopenj z rešitvami.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.