E-novice

Novica

Samostojni delovni zvezek je pri učenju slovenščine daleč najučinkovitejši pripomoček ...

11.02.2014

... vendar le, če izberete pravega.
Leta 2014 bomo pri založbi Modrijan pripravili samostojne delovne zvezke za slovenščino za vse razrede osnovne šole. Začeli smo zelo dobro – pravkar je izšel samostojni delovni zvezek za šestošolceSlovenščina, Znanka ali uganka 6 (v dveh zvezkih), ki ga je napisala Marta Kocjan - Barle, v kratkem pa lahko pričakujete še samostojne delovne zvezke za 5., 7. in 9. razred; samostojni delovni zvezek za 8. razred smo izdali že lani, četrtošolci pa našo Znanko uporabljajo že vrsto let.
Spomnimo, da smo lani izdali še zadnji učbeniški komplet Znanka ali uganka – za 9. razred – in da je zdaj mogoče naše učbenike za slovenščino uporabljati neprekinjeno od 4. razreda naprej. Toda samostojni delovni zvezek je nedvomno boljši učni pripomoček za učenje jezika kot učbeniški komplet. S tem se strinja veliko učiteljev slovenščine v 4. razredu, ki že leta namesto kompleta (ali poleg njega) uporabljajo samostojni delovni zvezek Znanka ali uganka 4. Vsebuje namreč celotno vsebino učbenika (ki ga je potrdil strokovni svet) in naloge iz delovnega zvezka; učenci lahko knjigo zares uporabljajo: pišejo, podčrtujejo, barvajo, skratka, dovoljeno je vse, kar je prepovedano, če so si učbenik izposodili iz učbeniškega sklada.
Samostojni delovni zvezki Slovenščina, Znanka ali uganka pa niso namenjeni le šolski rabi. Koristili bodo tudi vsem drugim, ki bi radi imeli vedno pri roki knjigo, ki jim bo pomagala iz kake jezikovne zagate, na primer staršem, ki bi želeli pomagati svojemu šolarju, kadar v gradivu, ki ga uporablja v šoli, ne najde prave rešitve. Dodaten motiv za nakup pa je lahko tudi cena: samostojni delovni zvezek je običajno le zanemarljivo dražji kot delovni zvezek.

Izšlo leta 2013:

Marta Kocjan - Barle, Dragica Perme, Matej Žist

Slovenščina, Znanka ali uganka 8, 1. del

Marta Kocjan - Barle, Dragica Perme, Matej Žist

Slovenščina, Znanka ali uganka 8, 2. del

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

Multimedija

na vrh strani

Sorodne novice

na vrh strani

03.08.2017

Z izidom delovnega zvezka Ste jo videli že, srno? je zaokrožen učbeniški komplet za naravoslovje v 7. razredu »

Poleg strokovnega dela z učbenikom Ste jo videli že, srno? in samostojnega raziskovanja z Naravoslovnim dnevnikom je zdaj omogočeno tudi še bolj poglobljeno spoznavanje snovi, ki ga lahko učencem nudi samo uporaba delovnega zvezka. Izšel je namreč delovni zvezek Ste jo videli že, srno? za naravoslovje v 7. razredu. V njem so naloge za ponavljanje in utrjevanje snovi in še okoli 50 dejavnosti, ki so opremljene z opisom postopka njihove izvedbe. Delovni zvezek vsebuje tudi aktivacijsko kodo za dostop do brezplačne uporabe i-učbenika. Tega bogatijo številne zanimive multimedijske vsebine – videoposnetki, 3D-modeli in interaktivna orodja.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

23.06.2017

Nič več delitve na kraljestvo cepljivk, gliv, rastlin in živali – izšla je prenovljena preglednica Sistem živih bitij za učence »

V slovenskih šolah se je dolga leta poučevalo po sistemu, v katerem so bila vsa živa bitja razvrščena v štiri kraljestva: kraljestvo cepljivk, gliv, rastlin in živali, organizmi pa so bili v skupine razvrščeni predvsem po podobnosti v telesni zgradbi. Večji premiki v znanstveni klasifikaciji živih bitij so se zgodili večinoma zaradi novih spoznanj, predvsem v molekularni in evolucijski biologiji, ko se je organizme začelo razvrščati na podlagi njihove medsebojne sorodnosti.
Nov pogled na razvrščanje živih bitij vključuje prenovljena preglednica Sistem živih bitij, v kateri so organizmi klasificirani na podlagi najnovejših raziskav, da vsa današnja živa bitja izvirajo iz treh evolucijskih linij – bakterij, arhej in evkariontov.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

11.09.2016

Vsi delovni zvezki Kocka za matematiko v osnovni šoli so prenovljeni in že na voljo; v pripravi učbenika Kocka 8 in 9 »

Prenova učbeniških kompletov za pouk matematike od 6. do 9. razreda se bliža koncu. Nova izdaja učbenika Kocka 6 je izšla že lani, letos smo pripravili Kocko 7, v pripravi pa sta tudi Kocka 8 in 9, ki bosta izšli predvidoma pozimi. Na voljo pa so vsi delovni zvezki – pravkar je izšla Kocka 9.
Če ste po prenovi učnih načrtov leta 2011 nehali uporabljati Modrijanovo Kocko, je zdaj priložnost, da jo ponovno vzamete v roke, in to tembolj zato, ker bodo učbeniki prihodnje šolsko leto obogateni z multimedijskimi vsebinami – videoposnetki, 3D-modeli in interaktivnimi orodji ter nalogami. Ob tiskani izdaji bodo tako izšli še v i-obliki, primerni za uporabo v razredu na interaktivnih tablah in na domačem računalniku.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

16.08.2016

Še več tem za samostojno delo dijakov – nova izdaja delovnega zvezka Biologija za gimnazije »

Delovni zvezek Biologija za gimnazije, že od leta 2008 izjemno priljubljen učni pripomoček med učitelji biologije, je izšel v drugi, prenovljeni izdaji. Vanjo je vključenih 50 novih tem, 12 tem je spremenjenih, nekaj tem pa smo upoštevajoč mnenje in nasvete učiteljev izločili. Koncept delovnega zvezka je ostal nespremenjen.
V delovni zvezek so na novo vključene teme, ki opisujejo osnovno zgradbo ogljikovih hidratov, aminokislin in lipidov, primerjalne teme, ki vključujejo primerjavo mitoze in mejoze ter primerjavo organskih sistemov pri različnih živalskih skupinah, pregled evolucije človeka do danes in v prihodnosti, teme, ki opisujejo delovanje ekosistemov in biotsko raznovrstnost Slovenije, in še mnoge druge.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

23.06.2016

Novi vek, učbenik za zgodovino v 8. razredu, je potrjen in je na voljo v učbeniškem kompletu »

Če ste pri pouku zgodovine v 7. razredu že začeli uporabljati novi Modrijanov učbenik Stari in srednji vek, bo odločitev, da po naših učnih gradivih poučujete zgodovino tudi v 8. razredu, toliko lažja. Izšla sta namreč učbenik in delovni zvezek Novi vek (učbenik je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje potrdil sredi maja). Novi knjigi, ki ju boste lahko prvič predstavili učencem že to jesen, sestavljajo štirje veliki sklopi, v katerih so nanizane obvezne teme, nato pa še izbirne; te so tudi posebej označene.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.