E-novice

Novica

Nič več delitve na kraljestvo cepljivk, gliv, rastlin in živali – izšla je prenovljena preglednica Sistem živih bitij za učence

23.06.2017

V slovenskih šolah se je dolga leta poučevalo po sistemu, v katerem so bila vsa živa bitja razvrščena v štiri kraljestva: kraljestvo cepljivk, gliv, rastlin in živali, organizmi pa so bili v skupine razvrščeni predvsem po podobnosti v telesni zgradbi. Večji premiki v znanstveni klasifikaciji živih bitij so se zgodili večinoma zaradi novih spoznanj, predvsem v molekularni in evolucijski biologiji, ko se je organizme začelo razvrščati na podlagi njihove medsebojne sorodnosti.
Nov pogled na razvrščanje živih bitij vključuje prenovljena preglednica Sistem živih bitij, v kateri so organizmi klasificirani na podlagi najnovejših raziskav, da vsa današnja živa bitja izvirajo iz treh evolucijskih linij – bakterij, arhej in evkariontov.
Preglednico bodo uporabljali učitelji in učenci pri pouku naravoslovja in biologije, koristila pa bo tudi dijakom.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

Sorodne novice

na vrh strani

14.05.2010

Manj ugank pri slovenščini »

Izšel je učbenik Znanka ali uganka 7, Slovenščina za 7. razred osnovne šole, ki ga je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje potrdil 18. 3. 2010. Z njim bo pri slovenščini gotovo manj ugank, pouk pa pester in hkrati dovolj sistematičen.
Prav tako že pripravljamo delovni zvezek Znanka ali uganka 7, ki bo izšel pred novim šolskim letom. V njem boste našli dovolj raznolikih vaj za vse šolsko leto, s katerimi bodo učenci lahko utrdili snov iz učbenika.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

29.03.2010

Izšel je delovni učbenik Mlinček »

Pravkar je izšel delovni učbenik Mlinček za medpredmetno povezovanje v 1. razredu osnovne šole, ki so ga napisali Dušan Krnel, Tatjana Hodnik Čadež in Tatjana Kokalj. Učbenik sestavljajo trije zvezki.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.