E-novice

Novica

Nič več delitve na kraljestvo cepljivk, gliv, rastlin in živali – izšla je prenovljena preglednica Sistem živih bitij za učence

23.06.2017

V slovenskih šolah se je dolga leta poučevalo po sistemu, v katerem so bila vsa živa bitja razvrščena v štiri kraljestva: kraljestvo cepljivk, gliv, rastlin in živali, organizmi pa so bili v skupine razvrščeni predvsem po podobnosti v telesni zgradbi. Večji premiki v znanstveni klasifikaciji živih bitij so se zgodili večinoma zaradi novih spoznanj, predvsem v molekularni in evolucijski biologiji, ko se je organizme začelo razvrščati na podlagi njihove medsebojne sorodnosti.
Nov pogled na razvrščanje živih bitij vključuje prenovljena preglednica Sistem živih bitij, v kateri so organizmi klasificirani na podlagi najnovejših raziskav, da vsa današnja živa bitja izvirajo iz treh evolucijskih linij – bakterij, arhej in evkariontov.
Preglednico bodo uporabljali učitelji in učenci pri pouku naravoslovja in biologije, koristila pa bo tudi dijakom.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

Sorodne novice

na vrh strani

18.07.2013

Od Linee prek Planuma smo se povzpeli že do Spatiuma; čaka nas še četrta razsežnost – Tempus »

Prenova uveljavljenih učbenikov za matematiko se bliža koncu. Izšel je že tretji po vrsti – Spatum novum, matematika za 3. letnik gimnazij. Naj besede recenzenta dr. Marjana Jermana pospremijo učbenik na šolske klopi in mogoče tudi kakšnega »nematematika« pritegnejo k branju: »… še posebej me je navdušilo poglavje o stožnicah. Ne vem, če sem že kje videl toliko lepe elementarne matematike na kupu in iz različnih zornih kotov.«

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

05.07.2013

Slovenski jezik za osmošolce? Ne samo zanje in za učitelje, ampak tudi za starše ... »

In zakaj ne tudi za ljubitelje slovenskega jezika?
Samostojni delovni zvezek Slovenščina, Znanka ali uganka 8 bo v veliko pomoč vsem tistim, ki želijo pomagati svojim osmošolcem pri usvajanju različnih jezikovnih tem, predpisanih v učnem načrtu. Marsikdo je že pozabil, česa vsega se je učil pri slovenščini. Tudi tisti, ki jim pravopis, slovnica in sestavljanje besedil niso tuji, včasih svojim otrokom težko primerno razložijo kako jezikovno temo ali se domislijo koristnih pomagal pri pisanju, še težje jim je pri presojanju obsega in globine znanja, potrebnega v kakem razredu. Časa za brskanje po strokovno zahtevnejših priročnik, kaj šele po učnem načrtu, navadno ni dovolj.

Kje torej poiskati jezikovne razlage? Kje najti primerne vzorce besedil? Kako si pomagati z jezikovnimi priročniki, ki so na voljo v knjižni, elektronski in spletni izdaji? Kako otroke naučiti loviti jezikovne ribe?

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

05.07.2013

Posodobljena učbenik in delovni zvezek Okolje in jaz 3 – delovni zvezek že na voljo, učbenik čaka na potrditev »

Z izidom učbeniškega kompleta Okolje in jaz 3 bomo Modrijanova prenovljena učbeniška gradiva za spoznavanje okolja pripeljali do konca. Leta 2011 je namreč izšel prenovljeni učbeniški komplet za 1. razred Okolje in jaz 1, leta 2012 pa prenovljeni učbeniški komplet za 2. razred Okolje in jaz 2.
Delovni zvezek Okolje in jaz 3, ki je pravkar izšel in je namenjen tretješolcem, dopolnjuje učbenik in omogoča aktivno učenje prek dejavnosti, ki učence dodatno motivirajo za delo in učenje.
Učbenik Okolje in jaz 3 bo izšel med počitnicami, zagotovo še pred začetkom novega šolskega leta. Razlog za tako pozen izid je čakanje na potrditev Strokovnega sveta. Sklep o potrditvi naj bi dobili konec julija, zato pričakujemo izid učbenika v avgustu.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

04.06.2013

Še zadnji korak, da bo osnovnošolska slovenščina vaša znanka – izid učbenika Znanka ali uganka 9 »

Modrijanovo učbeniško gradivo za slovenščino v osnovni šoli smo z izidom učbenika Znanka ali uganka 9 pripeljali do konca. Vsa snov, predvidena v učnem načrtu za osnovno šolo, je v učbenikih predstavljena na pregleden in sistematičen način, predvsem pa naj poudarimo, da je to znanje, ki je uporabno vse življenje. Avtorici Marta Kocjan - Barle in Milena Smisl sta tudi pri zadnjem učbeniku izhajali iz svojih izkušenj o tem, kaj nam običajno povzroča pri jeziku največ težav in kaj v vsakdanjem življenju najbolj potrebujemo. Za učence bo lahko učbenik gotovo tudi v naslednjih letih njihovega izobraževanja zelo koristen priročnik, vanje pa bi lahko brez dvoma pokukali tudi odrasli, saj v življenju pogosto naletimo na okoliščine, ko se zaradi jezika lahko znajdemo v zagati.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

07.05.2013

Vsi Modrijanovi učbeniki za slovenščino v osnovni šoli potrjeni po posodobljenem učnem načrtu »

Kot smo napovedali, prihaja letos na slovenske osnovne šole še zadnji v nizu učbeniških kompletov za slovenščino ZNANKA ALI UGANKA. Z izidom učbenika (izid konec maja) in delovnega zvezka Znanka ali uganka 9 bo mogoče naša izjemno kakovostna učbeniška gradiva za pouk slovenščine uporabljati neprekinjeno od 4. do 9. razreda. Vsi učbeniki, ki so izšli pred zadnjo posodobitvijo osnovnošolskih učnih načrtov (2011), so prenovljeni in na novo potrjeni. Uskladitev s posodobljenim učnim načrtom je v učbenika za 4. in 5. razred že vključena – Znanka ali uganka 4 je že v prodaji –, k učbenikom za 6., 7. in 8. razred pa smo pripravili Dodatke snovi, ki bodo priloženi h knjigam (kupiti jih bo mogoče tudi posamič).
Za vse razrede so na voljo tudi delovni zvezki (letos bodo z Dodatki opremljeni delovni zvezki za 7. in 8. razred, delovni zvezek za 6. razred pa bo že na voljo kot nova izdaja. Delovni zvezek za 9. razred bo izšel poleti, torej še pred začetkom novega šolskega leta.

objavljeno v rubriki: Novo za šolo

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.