E-novice

Novice / Mlinček

Razvrsti po: datumu objave abecedi

16.04.2015

Prenovljeno opismenjevanje v medpredmetnih učbeniških kompletih Mlinček za 1. in 2. razred  »

Sprememba, ki jo prinašajo prenovljeni Modrijanovi medpredmetni učbeniški kompleti za 1. razred (Mlinček 1 – Vadnica za slovenščino) in 2. razred (Mlinček 2 – Vadnica za slovenščino, medpredmetni delovni učbeniki Mlinček 2 – 1. del, 2. del in 3. del), je vezana zgolj na začetno opismenjevanje, kjer smo obravnavo velikih tiskanih črk ter učenje branja in pisanja prenesli iz 2. v 1. razred. Preostale vsebine, tako medpredmetne kot samostojne, so ostale nespremenjene.
Tako so v vadnici za slovenščino Mlinček 1 poleg grafomotoričnih nalog in raznovrstnih nalog za vidno in slušno zaznavanje tudi obravnava velikih tiskanih črk ter naloge za usvajanje tehnike branja in pisanja. V vadnici za slovenščino Mlinček 2 pa so na začetku vaje za ponovitev snovi iz 1. razreda, v nadaljevanju pa spoznavanje malih tiskanih črk ter malih in velikih pisanih črk.

objavljeno v rubriki: Mlinček

05.02.2014

Zakaj menimo, da je Mlinček najboljši, najcenejši in edini pravi medpredmetni učbenik »

Mlinček je v šolski uporabi že tri leta. Komplet za posamezen razred sestavljajo trije delovni učbeniki ter vadnici za slovenščino in matematiko, kar zadostuje za doseganje vseh učnih ciljev. Dodatna gradiva zato niso potrebna. Delovni učbeniki so skrbno pregledani, urejeni in dodobra preizkušeni v praksi.
Pomembna prednost Mlinčka pred drugimi sorodnimi gradivi je, da so vsebine vseh treh predmetov povezane v eni knjigi. To pomeni, da učencem ni treba nositi s seboj učbenika za vsak predmet posebej. Mlinček je »razrezan« v tri dele, vsak vključuje snov matematike, slovenščine in spoznavanja okolja v skladu z učnim načrtom za te predmete v prvih treh razredih. V njem je tudi berilo s kakovostnimi ilustracijami.
Ena izmed prednosti učbeniškega kompleta je tudi, da učenci v zvezke pišejo in rišejo, saj jim učbenikov konec šolskega leta ni treba nedotaknjenih vrniti v učbeniški sklad. Strošek za starše ni velik, saj je Mlinček še vedno najcenejši učbeniški komplet za tri predmete v prvem triletju.
Mlinček je plod domačega znanja in izkušenj – avtorsko skupino namreč sestavljajo ugledni slovenski pedagogi in izkušeni avtorji številnih uspešnih učbeniških gradiv: dr. Dušan Krnel, dr. Tatjana Hodnik Čadež, Tatjana Kokalj in Tanja Pristovnik.

objavljeno v rubriki: Mlinček

16.10.2013

Poglavja iz medpredmetnih delovnih učbenikov Mlinček za projekcijo v razredu »

Pri založbi Modrijan si prizadevamo kolikor je mogoče ugoditi željam in potrebam učiteljic in učiteljev, ki uporabljajo naša učbeniška gradiva. Tudi nekateri izmed tistih, ki poučujejo v prvem triletju osnovne šole, pouk včasih popestrijo z rabo sodobnih učnih pomagal, kot so računalniki in interaktivne table. Za to pa potrebujejo gradiva v katerem izmed digitalnih formatov, ki omogočajo projekcijo na tabli ali ogled na računalniškem zaslonu.

Za učiteljice in učitelje, ki ste vsaj v enem od prvih treh razredov že sprejeli izziv medpredmetnega poučevanja in pri tem uporabljate Mlinček, edino učno gradivo pri nas, ki omogoča pravo medpredmetno povezovanje, smo za digitalno uporabo pripravili poglavja iz vseh delovnih učbenikov Mlinček v formatu pdf in jih objavili v Gradivih za učitelje.

objavljeno v rubriki: Mlinček

26.08.2013

Priročnik za učitelje Mlinček 3 – prenesite na svoj računalnik brezplačen elektronski vir  »

Učiteljice in učitelje, ki v 3. razredu poučujejo po Modrijanovem medpredmetno povezanem učbeniku Mlinček 3, obveščamo, da je na naših spletnih straneh na voljo brezplačna elektronska izdaja priročnika za učitelje Mlinček 3. Za takšno izdajo smo se odločili, ker natis v knjižni obliki zaradi prenizke naklade ne bi bil smotrn.

objavljeno v rubriki: Mlinček

20.08.2013

Mlinček je plod domačega znanja in izkušenj, ne pa prevod ali priredba iz drugega jezika »

Učbeniški projekt Mlinček smo zaključili že lani in šolsko leto 2013/14 je že drugo zapored, v katero lahko z Mlinčkom zakorakajo vsi učenci prvega triletja osnovne šole. Spomnimo: gre za učbeniške komplete, ki omogočajo medpredmetni pouk – povezovanje predmetov matematika, slovenščina in spoznavanje okolja, ne da bi bilo za to potrebnih več učnih gradiv. Učenci potrebujejo eno samo, in to je lahko Mlinček.
Komplet Mlinček sestavljajo po trije delovni učbeniki ter dve vadnici, ena za matematiko in ena za slovenščino. Ena izmed prednosti kompleta je, da učenci v zvezke pišejo in rišejo, saj jim učbenikov konec šolskega leta ni treba nedotaknjenih vrniti v učbeniški sklad. Knjige je torej treba kupiti, a strošek ni visok, kajti Mlinček je še vedno tudi najcenejši učbeniški komplet za tri predmete v prvih treh razredih.

objavljeno v rubriki: Mlinček

20.08.2013

Miškova dobrodošlica vsem prvošolčkom, ki se bodo na pot v svet učenosti podali z Mlinčkom »

Učence, ki se na pot v svet učenosti podajo z Modrijanovim Mlinčkom, v enem od prvih dni pouka pričaka čisto posebna dobrodošlica – Mišek. To je ročna lutka v podobi simpatičnega miška, s katero lahko učitelji svojim prvošolcem nevsiljivo vzbudite pozornost in vedoželjnost ter jih tako čim prijazneje popeljete skozi prvo šolsko uro. Vsak svojo miško ali miška pa dobijo tudi učenci, da se lahko igraje učijo skupaj z vami. Miški in miške za učence so naprstne lutke in knjižne kazalke obenem.
Mišek in male miške so torej igrače in učila obenem, z njimi lahko ustvarjalni učitelji v razredu počnete marsikaj ... Idej vam gotovo ne manjka, za eno pa smo poskrbeli kar pri Modrijanu – naša sodelavka Aleksandra Kocmut, ki med drugim piše tudi za otroke, je sestavila motivacijsko besedilo Z Miškom do znanja, s katerim lahko pozdravite svoje učence, nazadnje pa skupaj z njimi tudi zapojete.

objavljeno v rubriki: Mlinček

29.06.2012

V tiskarni prvi zvezek Mlinčka 3, kmalu tudi Do sto zanimivo bo, učbenik Okolje in jaz 2 potrjen »

Učiteljice in učitelje, ki poučujejo osnovnošolce prvih treh razredov in bodo v naslednjem šolskem letu pri pouku uporabljali učbenike založbe Modrijan – za matematiko, slovenščino in spoznavanje okolja –, obveščamo, da je prvi del medpredmetnega delovnega učbenika MLINČEK 3, ki zaobjema snov matematike, slovenščine in spoznavanja okolja v 3. razredu, v tiskarni in bo izšel 10. julija; kmalu bodo sledili še preostala dela ter vadnici za slovenščino in matematiko.
Tik pred izidom sta tudi drugi del delovnega učbenika za matematiko v 2. razredu DO STO ZANIMIVO BO (prvi je že izšel) in učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu OKOLJE IN JAZ 2, ki je na pragu tiskarne čakal in dočakal potrditev Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje (sklep št. 6130-1/2012/113 z dne 21. 6. 2012).

objavljeno v rubriki: Mlinček

01.03.2012

Popravljene učne priprave medpredmetnega učbeniškega kompleta Mlinček 2 »

Učiteljice in učitelje 2. razredov osnovne šole, ki pri svojem delu uporabljajo Modrijanov medpredmetni učbeniški komplet Mlinček 2, slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred, obveščamo, da smo nekoliko spremenili potek urnih priprav, ki jih sproti objavljamo na naših spletnih straneh.
Ker ste nas opozorili, da pri urnih pripravah preveč hitro obravnavamo učno snov in premalo časa namenimo ponavljanju in utrjevanju, smo naredili nekaj sprememb.

objavljeno v rubriki: Mlinček

22.04.2011

Seštevamo in odštevamo do 20 – dodatek k Mlinčku za 1. razred »

Jeseni se bo pouk v osnovnih šolah začel po prenovljenem učnem načrtu. Pri matematiki to pomeni, da se obravnava določenih vsebin premakne v zgodnejše obdobje: tako se bodo učenci že v prvem razredu učili seštevati in odštevati do 20, v drugem bodo računali do sto, v tretjem pa pisno seštevali in odštevali do tisoč ... Učenci prvega triletja bodo torej morali manjkajoče vsebine spoznati do prehoda v drugo triletje.

Medpredmetni učbeniški komplet Mlinček za 1. razred, ki smo ga izdali leta 2010, je pripravljen po zdaj veljavnem učnem načrtu. Za lažji prehod na prenovljeni učni načrt smo zato pripravili poglavje »Seštevamo in odštevamo do 20«, ki ga lahko obdelate na koncu prvega razreda. Podrobnejša navodila in didaktične napotke za obravnavo te vsebine najdete v Priročniku za učitelje.

objavljeno v rubriki: Mlinček

13.04.2011

Izkušnje učiteljic in učiteljev z uporabo Mlinčka »

Prva generacija učencev in učiteljic ter učiteljev, ki v šolskem letu 2010/2011 uporablja učbeniški komplet Mlinček, si je nabrala že nekaj izkušenj. Na Modrijanovem simpoziju medpredmetnega povezovanja v 1. triletju v Portorožu in Radencih je učiteljica Mirela Flego predstavila primer dobre prakse. Profesorica razrednega pouka poučuje že 29 let in je že pred desetletjem uporabljala delovne zvezke z medpredmetnimi vsebinami. Ugotovila je, da je povezovanje učnih ciljev oz. učnih vsebin v prvem šolskem obdobju najprimernejši način za učenje otrok.
Na predstavitvi uporabe Mlinčka v 1. razredu je predstavila učni sklop iz Mlinčka 1 Kaj je, iz česa je?

objavljeno v rubriki: Mlinček

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.