E-novice

Letne in urne učne priprave

Učitelji v osnovni šoli, ki uporabljate Modrijanove učbenike, si lahko na tem mestu shranite že pripravljene učne priprave, ki so nastale ob uporabi v praksi. Koristile vam bodo bodisi kot zgled za lastne priprave ali pa jih samo prilagodite svojim željam in potrebam. Priprave so v obliki wordovih dokumentov. Izbrano pripravo shranite tako, da kliknete na oznako LP (letne priprave) ali UP (urne priprave) ter sledite navodilom.

__________________________________

 

  Predmet Razred Vrsta priprave
PRVO TRILETJE Mlinček 1 1. LP
LP – PRENOVLJENO OPISMENJEVANJE
  Mlinček 1 1. UP
UP – PRENOVLJENO OPISMENJEVANJE
  Mlinček 2 2. LP – PRENOVLJENO OPISMENJEVANJE
  Mlinček 2 2. UP – PRENOVLJENO OPISMENJEVANJE (celota)
  Mlinček 3 3. LP
  Mlinček 3 3. UP
  matematika 1. LP – PRENOVLJENO
  matematika 1. UP – PRENOVLJENO
  matematika 2. LP – PRENOVLJENO
  matematika 2. UP – PRENOVLJENO
  matematika 3. LP – PRENOVLJENO
  matematika 3. LP
  matematika 3. UP – PRENOVLJENO
  spoznavanje okolja 1. LP PRENOVLJENO
  spoznavanje okolja 2. LP – PRENOVLJENO
  spoznavanje okolja 2. LP
  spoznavanje okolja 2. UP – PRENOVLJENO
  spoznavanje okolja 3. LP – PRENOVLJENO
  spoznavanje okolja 3. LP
  spoznavanje okolja 3. UP – PRENOVLJENO
UČNI LISTI
4. IN 5. RAZRED matematika 4. LP
  matematika 4. UP (1. del)
UP (2. del)
UP (3. del)
  matematika 5. LP (1. in 2. del)
  matematika 5. UP (1. del)
UP (2. del)
UP (3. del)
  slovenščina 4. LP (po učbeniškem kompletu) –
PRENOVLJENO
  slovenščina 4. UP (po učbeniškem kompletu) –
PRENOVLJENO
  slovenščina 4. LP (po samostojnem delovnem zvezku) –
PRENOVLJENO
  slovenščina 4. LP (po samostojnem delovnem zvezku)
  slovenščina 4. UP (po samostojnem delovnem zvezku) –
PRENOVLJENO
  slovenščina 5. LP PRENOVLJENO
  slovenščina 5. LP
  slovenščina 5. UPPRENOVLJENO
  slovenščina 5. UP
  slovenščina 5. LP (po samostojnem delovnem zvezku)
  slovenščina 5. UP (po samostojnem delovnem zvezku)
  naravoslovje in tehnika 4. LP – PRENOVLJENO
  naravoslovje in tehnika 4.

UP – PRENOVLJENO

priloge

  naravoslovje in tehnika 5. LP – PRENOVLJENO
  naravoslovje in tehnika 5.

UP – PRENOVLJENO

priloge

  družba 4. LP – PRENOVLJENO
  družba 4. UP – PRENOVLJENO
  družba 5. LP – PRENOVLJENO
  družba 5. UP – PRENOVLJENO
6.–9. RAZRED matematika 6. LP PRENOVLJENO
  matematika 6. UP (1. del)
  matematika 6. LP
  matematika 7. LP
  matematika 8. LP
  matematika 8. LP (za I., II., III. raven)
  matematika 9. LP
  slovenščina 6. LP (po učbeniškem kompletu) –
PRENOVLJENO
  slovenščina 6. UP (po učbeniškem kompletu) –
PRENOVLJENO
  slovenščina 7. LP (po učbeniškem kompletu) –
PRENOVLJENO
  slovenščina 7. UP (po učbeniškem kompletu) –
PRENOVLJENO
  slovenščina 8. LP (po samostojnem delovnem zvezku) –
PRENOVLJENO
  slovenščina 8. LP
  slovenščina 8. LP (po učbeniškem kompletu) – PRENOVLJENO
  slovenščina 8. UP (po samostojnem delovnem zvezku) –
PRENOVLJENO
  slovenščina 8. UP (po učbeniškem kompletu) – PRENOVLJENO
  slovenščina 9. LP (po učbeniškem kompletu) –
PRENOVLJENO
  slovenščina 9. UP (po učbeniškem kompletu) –
PRENOVLJENO
  naravoslovje 6. LP
  naravoslovje 6. LP– PRENOVLJENO
  kemija 8. LPPRENOVLJENO
  kemija 9. LP
  kemija 9. LP– PRENOVLJENO
  fizika 8. LP – PRENOVLJENO
  fizika 9. LP – PRENOVLJENO
  geografija 6. LP – PRENOVLJENO
  geografija 6. UP – PRENOVLJENO
  geografija 7. LP – PRENOVLJENO
  geografija 7. UP – PRENOVLJENO
  geografija 8. LP – PRENOVLJENO
  geografija 8. UP – PRENOVLJENO
  geografija 9. LP – PRENOVLJENO
  geografija 9. UP – PRENOVLJENO
  zgodovina 6. LP
  zgodovina 8. LP
  umetnostna vzgoja 7.–9. LP

 

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.