E-novice

Šolski program

Iskanje: razred predmet
Iskanje: letnik predmet
Razvrsti po: datumu objave abecedi

Spoznavajmo zgodovino

Zgodovina za 6. razred osnovne šole

Ana Kastelic, Gabrijela Škraba

delovni zvezek

Delovni zvezek učenca popelje v svet zgodovine, s katero se v šestem razredu prvič sreča kot s samostojnim predmetom. Veliko nalog je vezanih na čas v zgodovini (načini štetja let, časovni trak, zgodovinska obdobja).

več »

Mali zgodovinski atlas

Zgodovinski atlas za osnovno šolo

Tomaž Weber, Fani Rovšek Kosmač, Božidar Mrevlje, Mateja Rihtaršič, Gabrijela Škraba

atlas

Atlas vsebuje 157 tematskih kart s politično, gospodarsko in kulturno vsebino. Karte ponazarjajo obdobja od prazgodovine do sodobne podobe sveta, Evrope in Slovenije. Prirejen je šolski, zlasti osnovnošolski rabi, hkrati pa je dovolj informativen, da sodi v vsako domačo knjižnico.

več »

Zgodovinski časovni trak

s kratko kronologijo

Branimir Nešović

dodatno gradivo

Individualno učilo za učence osnovnih šol grafično ponazarja sočasnost pomembnejših zgodovinskih procesov in dogodkov na posameznih kontinentih, od pojava človeka do sodobne zgodovine. Poseben del traku je namenjen slovenski zgodovini, druga stran traku pa kratki kronologiji svetovne in nacionalne zgodovine.

več »

Znanka ali uganka 6

Slovenščina za 6. razred osnovne šole

Marta Kocjan - Barle

učbenik

Učbenik, usklajen s prenovljenim učnim načrtom, je iz dveh delov: prvi obravnava jezikovne teme, drugi besedilne vrste. Učiteljem taka zasnova omogoča lastno izbiro zaporedja tem, učencem in njihovim staršem pa je koristen in sistematičen priročnik.
Poglavja, naslovljena s stvarnimi naslovi, so iz uvodnega in razlagalnega besedila, ki mu sledijo zanimivosti, pomagala in opozorila, zaokrožujejo in osmišljajo pa jih zgledi iz žive rabe. Duhovite ilustracije popestrijo pouk in olajšajo osvajanje jezikovnega znanja.

več »

Znanka ali uganka 6

Slovenščina za 6. razred osnovne šole

Marta Kocjan - Barle

priročnik za učitelje

Priročnik ponuja strokovno razlago, s katero pojasnjuje težja, manj znana ali v stroki na različne načine predstavljena dejstva. Strokovni razlagi sledijo cilji in dejavnosti, kratki predstavitvi načina dela z učbenikom in delovnim zvezkom ter rešitve nalog iz delovnega zvezka.

več »

Družba in jaz

Maja Umek, Olga Janša Zorn, Saša Jankovič, Mateja Rihtaršič

stenska slika

Komplet stenskih zemljevidov sestavljajo tri karte:
Slovenija – panoramska karta
Slovenija – pregledna karta
Evropa – karta držav

več »

Znanka ali uganka 4

Slovenščina za 4. razred osnovne šole

Marta Kocjan - Barle, Katja Briški, Mateja Miklavčič

priročnik za učitelje

V priročniku so podane razlage učnih enot, časovna razporeditev snovi in rešitve vaj. Pri posameznih temah so dodani predlogi uvodne motivacije, komentarji ter navodila za delo z učbenikom in delovnim zvezkom.
Priložena je zgoščenka, na kateri so zvočni posnetki, ki so v učbeniku in delovnem zvezku predvideni za poslušanje. Dodani so tudi vzorci urnih učnih priprav.

več »

Pojmi in postopki pri naravoslovju in tehniki

Priročnik za učitelje za 4. in 5. razred osnovne šole

Dušan Krnel

priročnik za učitelje

Priročnik nadgrajuje priročnik za posamezen razred, saj ponuja celovit pregled 4. in 5. razreda in je v pomoč učiteljem pri načrtovanju postopnega vpeljevanja določenih pojmov in postopkov.

več »

Družba in jaz

Atlas. Družba za osnovno šolo

Maja Umek, Saša Jankovič, Olga Janša Zorn, Mateja Rihtaršič

atlas

V didaktičnem pogledu je atlas nekaj edinstvenega, saj v drugih državah nimajo česa povsem primerljivega. Kartografija je namreč povsem prilagojena starostni stopnji uporabnikov in tako prinaša vrsto inovacij oz. originalnih rešitev.

več »

Pojmi in postopki pri spoznavanju okolja

Priročnik za učitelje prvega triletja osnovne šole

Dušan Krnel

priročnik za učitelje

Priročnik nadgrajuje priročnike za posamezen razred, saj ponuja celovit pregled nad tremi razredi prvega triletja in je v pomoč učiteljem pri načrtovanju postopnega vpeljevanja določenih pojmov in postopkov.

več »

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.