E-novice

Cena

Veljavna cena knjig je redna cena in je natisnjena ob črtni kodi na zadnji platnici.

Ob nakupu na Založbi velja redna cena ali cena, ki je znižana v aktualni ponudbi (promocijski, akcijski, prednaročniški). V skladu z Zakonom o enotni ceni knjige (ZECK), ki velja od 26. avgusta 2014, je cena šest (6) mesecev po izidu nespremenjena in enotna na vseh prodajnih mestih.

Knjiga, za katero ne velja enotna cena knjige (ECK) – to je vsaka knjiga, ki je bila izdana pred uveljavitvijo ZECK ali je od njenega izida minilo najmanj 6 mesecev –, je lahko na voljo po nižji od redne cene. (Znižane cene naših knjig se lahko pri drugih pooblaščenih prodajalcih razlikujejo od cen, objavljenih v našem spletnem katalogu.)

Modra cena je cena, ki je nižja za najmanj 5 % od redne cene in velja izključno za e-nakup. Modro ceno imajo vse knjige v spletnem katalogu, od katerih izida je minilo 6 mesecev ali več, in knjige, ki so na voljo v akcijski, promocijski ali prednaročniški ponudbi.

Cene vključujejo 5-odstotni DDV.

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.