E-novice

Pravna obvestila

Vsebine, objavljene na spletnih straneh www.modrijan.si, so last družbe MODRIJAN ZALOŽBA, d. o. o. Uporabljati se smejo izključno v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače neavtorizirano razširjati. Uporaba v komercialne namene je dovoljena izključno pooblaščenim prodajalcem izdaj družbe Modrijan založba, d. o. o.

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu www.modrijan.si za svojo osebno uporabo, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena. Vse materialne pravice so last družbe Modrijan založba, d. o. o.

Modrijan založba, d. o. o., ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

Niti Modrijan založba, d. o. o. niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Modrijan založba, d. o. o., si pridržuje pravico do sprememb vsebin.

Varovanje podatkov
Modrijan založba, d. o. o., bo z vsemi podatki, pridobljenimi prek spletnih strani www.modrijan.si, ravnala v skladu z veljavno zakonodajo in GDPR.

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.