Novica

Kakor ni človeka brez spomina in osebne življenjske zgodbe, tudi ni človeške skupnosti brez zgodovine

21.11.2016

»Zgodovina povsod pušča sledove … V naravi, v naši neposredni okolici, v najrazličnejših pričevanjih, v umetniških dejanjih in podobah, ohranjenih v izročilu, ki smo ga prevzeli, v duhovnem ozračju in običajih, s katerimi smo zrasli. Kakor ni človeka brez spomina in osebne življenjske zgodbe, tudi ni človeške skupnosti brez zgodovine, in naj smo še tako prepričani, da živimo le za danes in za jutri, vedno znova smo – v veliki večini mnogo močneje, kot to vidimo in smo si pripravljeni priznati – ujeti tudi v preteklost, bližnjo in daljno.« – dr. Peter Vodopivec

Izšla je Slovenska zgodovina. Od prazgodovinskih kultur do začetka 21. stoletja, velika zgodovinska monografija, ki so jo napisali Peter Štih, Vasko Simoniti in Peter Vodopivec, ugledni slovenski zgodovinarji in zgodovinopisci, znanstveniki in profesorji. Bogato ilustrirano delo v dveh zajetnih zvezkih je vrhunec njihovega dolgoletnega raziskovanja naše preteklosti, in da je izšlo ravno v letu 2016, ni naključje. Letos je samostojna Slovenija dopolnila 25 let, na slovenskem knjižnem trgu pa že dolgo ni bilo pregledne sinteze zgodovine slovenskega ozemlja in Slovencev, take, ki bi zajela obdobje vse od prvih sledov človeka na tem prostoru do leta 2010, torej tako rekoč do današnjih dni.

Iz predgovora

Želja avtorjev in založbe pri snovanju te knjige je bila ponuditi slovenskemu bralcu poljudno in strokovno napisan pregled slovenske zgodovine v celotnem kronološkem loku in prostoru, ki ga Slovenci v glavnem razumemo kot svojega in je danes v največji meri vključen v državo Slovenijo. Zato tudi zgodovino ljudi in družbenih okolij, v katerih so živeli, razumemo kot svojo zgodovino in preteklost skupnosti, ki ji pripadamo. Toda označiti to zgodovino kot izključno narodno zgodovino Slovencev in jo razumeti zgolj kot preteklost ene same etnično oziroma narodno opredeljene skupnosti bi pomenilo svojevrstno nacionalizacijo preteklosti in pristajanje na koncepte in predstave, ki so bili v sodobnem zgodovinopisju v zadnjih desetletjih že upravičeno deležni kritike. Ob doseženem stanju raziskav ter ob vedno manjši prepričljivosti ozko nacionalno zasnovanih zgodovinskih interpretacij v zgodnjem 21. stoletju pač ni več mogoče vztrajati pri zgodovinskih konceptih, oblikovanih konec 18. stoletja, s katerimi ne moremo prepričljivo opisati in razumeti socialnih, kulturnih in vsakdanjih življenjskih razmer v času prednacionalne družbe in še manj poznejšega družbenega, kulturnega in narodnopolitičnega razvoja. Knjiga, ki je pred vami, tako ni in ne želi biti samo zgodovina Slovencev, čeprav je seveda tudi to. Zgodovina slovenskega prostora in ljudi, ki so živeli v njem, je – kot povsod drugod po Evropi – vse preveč kompleksna, da bi jo lahko omejili zgolj na zgodovino ene same narodne skupnosti. Na ozemlju, na katerem so živeli slovensko govoreči prebivalci, so sinhrono in diahrono od nekdaj živeli tudi prebivalci drugih jezikovnih in etničnih skupnosti, ki so bili predolgo izrinjeni iz naše narodno zamejene zgodovinske podobe, čeprav so bili ves čas pomemben sestavni del tudi naše preteklosti. Te brez njihovega upoštevanja preprosto ni mogoče stvarno pojasniti in razumeti. To velja tudi za nekatere družbene skupine, zlasti za plemstvo, ki je bilo ob enostranski, k slovenskemu kmečkemu prebivalstvu usmerjeni pozornosti slovenskega zgodovinopisja vse do zadnjih desetletij 20. stoletja skoraj povsem izrinjeno iz slovenskega zgodovinskega spomina. Avtorji knjige smo zato v pregled slovenske zgodovine, kolikor je v strnjeni obliki pač mogoče, vključili tudi doslej »izgubljene« vsebine in družbene skupine ter jih predstavili kot nepogrešljiv sestavni del slovenske preteklosti. Naše izhodišče je, da »slovenska zgodovina« ni samo zgodovina enega naroda, temveč zgodovina vseh ljudi, ki so živeli in oblikovali zgodovinski tok na ozemlju s slovenskim prebivalstvom. Pri tem je seveda tudi oznaka slovensko ozemlje lahko le približna opredelitev za prostor, ki ga obravnavamo v knjigi. Današnje slovenske meje so stare šele nekaj več kot pol stoletja, predstave o Sloveniji kot skupnosti Slovencev pa tudi ne sežejo dlje kot do štiridesetih let 19. stoletja.

P. Štih, V. Simoniti in P. Vodopivec

Peter Štih, Vasko Simoniti, Peter Vodopivec

Slovenska zgodovina

objavljeno v rubriki: Izšlo je

Sorodne novice

na vrh strani

14.03.2018

Groteskna zgodba za nore čase in popis »življenjca« Ladislava Klíme »

Groteskni romanet Trpljenje kneza Sternenhocha je izšel leta 2016 v zbirki Nostalgija in je prvo delo znamenitega češkega filozofa in pisatelja Ladislava Klíme (1878–1928), ki je prevedeno v slovenščino. Skoraj 90 let po njegovi smrti! Če pustimo ob strani, da je bilo odkritje »češkega Nietzscheja« pri nas vendarle zelo pozno – na delo nas je opozorila prevajalka Urša Cvahte –, je bila tako premagana tudi ovira, da Klímovo delo objavimo v zbirki Svila. Pravkar sta v eni knjižici izšli novela Veličastna Nemeza in Avtobiografija.

Veličastna Nemeza je v osnovi zgodba o zločinu in kazni, izstopa pa po načinu, kako je povedana: v tem delcu (izšlo je leta 1932) je klasična pripoved močno pregnetena z zunajliterarnimi primesmi sodobne (znanstvene, filozofske) stvarnosti – od teh bi veljalo omeniti vsaj raziskave o naravi in bistvu materije ter prve kavče, na katerih se je rojevala psihoanaliza – pa tudi eksperimentalnimi pisateljskimi posegi v časovno-logično zaporedje podajanja novelistične tvarine.

objavljeno v rubriki: Izšlo je

13.03.2018

Če boste prisedli, je tveganje zanemarljivo – gram knjige za vsega deset centov »

Čeprav je v podnaslovu Kolesa sreče zapisano, da lahko celo drobna knjižica spremeni življenje, se vseeno zdi pretirano. Ampak, tako se res samo zdi.

Knjige spreminjajo življenja in to pogosto počno popolnoma dobesedno, pri čemer ni nujno, da ste zaradi njih postali najboljši kuhar ali v vsega mesecu dni shujšali za deset kilogramov.

Konec devetdesetih let prejšnjega stoletja se je v Nemčiji ponesrečil neki Vietnamec, ki se je preživljal s prodajanjem ukradenih knjig. Že takrat knjige niso šle za med, zato se mu jih je nabralo nekaj tisoč in tla njegove garsonjere so klecnila.

objavljeno v rubriki: Izšlo je

13.03.2018

V teh časih ohranjati nekakšen »veleposlaniški red« in predstavljati državo, za katero komaj kdo ve, ni preprosto »

V času, ko se svet čudi potezam Donalda Trumpa, se nad njimi zgraža ali pred njimi celo trepeta, je izšla knjiga, ki to opisuje od blizu – in to prej, preden se je sploh zgodilo. Washingtonski zapiski, kronika slovenskega veleposlanika v ZDA dr. Boža Cerarja, se začnejo v obdobju Obamove vladavine, časa, ko se je ameriška politika zdela »mlačna«, kot da ZDA počasi sestopajo s trona vodilne svetovne velesile. Kdor je tedaj želel več in ostreje, za tistega zdaj velja svetopisemski rek, na katerega se Američani tako radi (ironično) sklicujejo ali ga parafrazirajo: Ask – and you shall receive. (Prosite in vam bo dano.) Bilo je obdobje, ko je malokdo na svetu verjel, da bi Trump sploh prišel do kandidature, kaj šele da bi bil izvoljen. Ko beremo Cerarjeve opise njegovih »političnih« (bolje rečeno: populističnih) potez, lahko znova uvidimo, da so ZDA, ki bi bile rade tako zelo »politično korektne«, brez vsakih predsodkov in morale, ko gre za volitve oziroma merjenje moči.

objavljeno v rubriki: Izšlo je

10.03.2018

Enajsti natis in še dva prevoda romana To noč sem jo videl Draga Jančarja »

Slovenski roman desetletja? Ne dvomimo, da bi se večina bralcev odločila za Jančarjev roman To noč sem jo videl. Temu v prid ne govorijo le številni prevodi ter nagrade in nominacije, ampak tudi (ali predvsem) prodajne številke: pred kratkim je izšel že enajsti natis tega romana. Čemu le, če ne zaradi odlične prodaje?

Roman To noč sem jo videl (Jančarjev deveti roman; pozneje je objavil še dva, pri naši založbi Maj, november) je izšel septembra 2010 v visoki nakladi 1500 izvodov in bil razprodan v dveh mesecih. Prvemu ponatisu je sledil kresnik leta 2011 (Jančarjev tretji), roman je bil v istem letu izbran za Cankarjevo tekmovanje srednješolcev, leto pozneje pa preveden v hrvaški jezik. Po ruskem in bolgarskem prevodu leta 2013 je leto pozneje izšel še v francoščini in pisatelju v Franciji prinesel dve nominaciji in dve nagradi; najodmevnejša je bila nagrada za najboljšo tujo knjigo – Prix du Meilleur livre étranger (PMLE).

objavljeno v rubriki: Izšlo je

28.02.2018

O čemer celo Noamu Chomskemu zmanjka besed … Kdo vlada svetu? – druga izdaja »

Pravkar je izšla druga izdaja knjige Kdo vlada svetu? ameriškega učenjaka Noama Chomskega. Knjigi je dodana nova spremna beseda, napisana lani, dobrega pol leta po zadnjih ameriških predsedniških volitvah in njihovem nepredvidljivem izidu, in objavljena v novi ameriški izdaji leta 2017.
Zbornik 23 esejev na temo ameriške hegemonije oziroma problematičnega ameriškega vsiljevanja svojega videnja ›demokracije‹ svetu je že sam po sebi kakor dragocena političnozgodovinska čitanka, saj nam odstira pogled v zakulisje marsikaterega kriznega žarišča po svetu, ki so se posebej po drugi svetovni vojni razširila kot gobe po dežju. Chomsky vedno piše iskreno in brez dlake na jeziku, toda zdi se, da globalnega političnega dogajanja ne dohaja niti še tako grob cinizem.

objavljeno v rubriki: Izšlo je