Knjiga

Slovenija v vojni 1941–1945

Zdenko Čepič, Damijan Guštin, Nevenka Troha

naslovnica: Branka Smodiš

format: 160 × 235

strani: 472

vezava: trda

izid: 14. 10. 2017

ISBN: 978-961-287-062-1

redna cena: 34,90 €

modra cena: 22,00 €

vaš prihranek: 12,90 €

na zalogi

Druga svetovna vojna je bila po vseh merilih največji vojaški spopad v zgodovini. Vanjo je bilo vpletenih kar 96 odstotkov takratnega prebivalstva in 61 držav, vojaške operacije so zajele 40 držav na več kot petini zemeljske površine. Bila je najstrašnejša vojna tudi glede na število mrtvih.
Slovenci, eden manjših narodov v Evropi, smo drugo svetovno vojno doživeli v vseh njenih razsežnostih. Za številčno majhen narod je bila to velika preizkušnja in po vseh merilih vélika vojna. Bila je morda najbolj krizni trenutek v vsej narodovi zgodovini. Napadalci oziroma okupatorji so slovenskemu narodu vzeli svobodo in mu namenili izničenje, zato se je, če je hotel obstati, moral upreti. Druga svetovna vojna se tako (to velja tudi za vse druge narode nekdanje jugoslovanske države) mnogokrat enači z narodnoosvobodilnim bojem. A je ni označeval le ta boj, saj je imela pri nas še druge pojavne oblike, okupacijo in kolaboracijo.

Knjiga treh slovenskih zgodovinarjev, ki se kot dolgoletni raziskovalci na Inštitutu za novejšo zgodovino poglobljeno ukvarjajo z drugo svetovno vojno v Sloveniji, je celovit in pregleden oris vseh dejavnikov tega obdobja v Sloveniji. Vsebuje več kot 150 enot slikovnega gradiva. Temelji na zgodovinskih dejstvih in okoliščinah, ki so vplivale na dogajanje, zato je prikaz védenja in podatkov o medvojnih procesih in dogajanjih. Tako je bralcu omogočeno tudi vrednotenje tega zgodovinskega obdobja.

Na naslovnici: Ive Šubic, Kolona, 1978, olje na platnu, 80 × 70 cm, lastnik neznan

Izdajo je finančno podprla Javna agencija za knjigo RS.

Vsebina

na vrh strani

PREDGOVOR

I. SLOVENCI PRED ZAČETKOM VOJNE
1. V Jugoslaviji
2. V Italiji
3. V Avstriji
4. Težnje sosednjih držav po slovenskem ozemlju
Italija
Nemčija

II. OKUPACIJA
1. Aprilska vojna in zasedba Slovenije
2. Razkosanje
3. Oblast okupatorjev
4. Nameni okupatorjev in raznarodovanje
Nemški okupator
Italijanski okupator

III. ODZIVI NA OKUPACIJO
1. Odnos do okupatorjev
2. Politično delovanje slovenskih strank
3. Odporništvo
4. Organizacija odpora
5. Odnos do Jugoslavije
6. Načini odpora

IV. OBOROŽEN ODPOR
1. Vojaški načrti predvojnih političnih strank
2. Oborožen odpor levega političnega tabora
3. Partizanstvo 1941–1943
Poletna vstaja 1941
Partizanstvo jeseni 1941
Partizanska vojska leta 1942
Osvobojeno ozemlje v Sloveniji in partizanska država leta 1942
Partizanske enote med italijansko in nemško ofenzivo leta 1942
Težave osvobodilnega gibanja
Partizanska vojska leta 1943 do kapitulacije Italije

V. PRIMORSKA V LETIH 1941–1943
1. Začetki odpora
2. Razmere leta 1942 do padca fašizma julija 1943

VI. ZATIRANJE ODPORA
1. Odkrivanje odporniškega gibanja
2. Ukrepi okupatorjev
3. Vloga sodstva
4. Nasilje na terenu med protipartizanskim bojevanjem
5. Izgoni prebivalstva in deportacije v koncentracijska taborišča
6. Mobilizirani v okupatorjeve vojske
7. Bratomorno nasilje

VII. REVOLUCIJA, PROTIREVOLUCIJA IN DRŽAVLJANSKA VOJNA
1. Odporniški gibanji v Jugoslaviji
2. Osvobodilno gibanje in razrednost
3. Kolaboracija v Sloveniji
Upravna kolaboracija
Prostovoljna kolaboracija
Oborožena kolaboracija

VIII. KAPITULACIJA ITALIJE IN NEMŠKA ZASEDBA
1. Vdaja Italije
2. Operativna cona Jadransko primorje
3. Slovensko osvobodilno gibanje po kapitulaciji Italije
4. Primorska po kapitulaciji Italije
5. Partizani in nemška ofenziva

IX. SLOVENSKA PARTIZANSKA DRŽAVA 1943–1945
1. Vzpostavitev slovenske državnosti
2. Oblast osvobodilnega gibanja
Gospodarstvo, oskrba, finance
Zdravstvo
Kultura
Šole

X. POLITIČNI NAČRTI OSVOBODILNEGA GIBANJA
1. O mejah slovenske države
2. Oblikovanje slovenske državnosti

XI. KOLABORACIJA IN SLOVENSKO DOMOBRANSTVO
1. Kolaboracija z nemškim okupatorjem
2. Slovensko domobranstvo

XII. PARTIZANSKA VOJSKA OD LETA 1944 DO KONCA VOJNE
1. Delovanje partizanske vojske
2. Vojaško sodstvo slovenskega osvobodilnega gibanja
3. Posebni bataljoni in prekomorske brigade

XIII. SLOVENSKO OSVOBODILNO GIBANJE IN ZAVEZNIKI
1. Partizani in zavezniki
2. Zavezniško priznanje osvobodilnega gibanja in sporazum Tito-Šubašić
3. Spremenjen položaj domačih nasprotnikov osvobodilnega gibanja

XIV. PRIMORSKA V LETIH 1944 IN 1945
1. Osvobodilna fronta in komunistična partija
2. Kolaboracija na Primorskem
3. Primorska sredina
4. Odnosi med slovenskim in italijanskim odporništvom
5. Razmere v Trstu, na Goriškem in v Benečiji
6. Leto 1945 na Primorskem

XV. SLOVENCI V AVSTRIJI 1941–1945

XVI. KONEC VOJNE SE BLIŽA
1. Nemška ofenziva pozimi 1944/45
2. Jugoslovanski in zavezniški načrti za osvoboditev Slovenije
3. Osvoboditev Slovenije
Primorska in Trst
Osvoboditev osrednje Slovenije, Štajerske in Koroške
4. Vzpostavitev miru

XVII. IZGUBE V VOJNI
1. Mrtvi
2. Materialno uničenje

XVIII. PRIDOBITVE IN POSLEDICE DRUGE SVETOVNE VOJNE ZA SLOVENCE

Kratice
Bibliografija
Zemljevidi
Imensko kazalo

Preberite odlomek

na vrh strani