E-novice

Avtor

Lidija Tavčar

slovenska umetnostna zgodovinarka in sociologinja, 1953

Lidija Tavčar je diplomirala iz umetnostne zgodovine in sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od leta 1985 je zaposlena v Narodni galeriji, v letih 1995–2007 je bila vodja pedagoškega oddelka. Je avtorica didaktičnih razstav, razstavnih katalogov, publikacij, znanstvenih in strokovnih člankov o izobraževanju v umetnostnih muzejih in o muzejski pedagogiki. Leta 2002 je doktorirala iz sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Njena knjiga Zgodovinska konstitucija modernega muzeja kot sestavine sodobne zahodne civilizacije je izšla leta 2003. Istega leta je postala znanstvena sodelavka Pedagoškega inštituta v Ljubljani, v nekaterih inštitutskih raziskovalnih projektih pa je sodelovala že od leta 1986. V digitalni knjižnici Pedagoškega inštituta so objavili njeno knjigo Homo spectator. Uvod v muzejsko pedagogiko (2009). Leta 2004 je prejela Valvasorjevo nagrado in leta 2006 pridobila naziv muzejska svetnica. V zadnjem času se posveča raziskovanju prezrtih slikark, ki so ustvarjale na našem ozemlju. Na to temo je leta 2006 izšla njena študija Odsotnost/prisotnost likovnih ustvarjalk v leksikonih in enciklopedijah.

Knjige

na vrh strani

Vzporedni svetovi »

Risarke in slikarke prve polovice 19. stoletja na Kranjskem

Lidija Tavčar »

Veliki umetniki, ki jih vsi poznamo, so večinoma moški, o ženskih ustvarjalkah pa je znanega bolj malo. Razlogov za to je več: ženskam so bile »umetnostne akademije« nedostopne, zaradi svojega družbenega položaja se niso mogle izobraževati in samostojno ustvarjati. Njihova dela so ostala skrita, nekatera so še do nedavnega pripisovali moškim ustvarjalcem. Vsa njihova umetnost je tako živela zastrta, večinoma je bila zaprta v družinsko okolje, umaknjena pred javnostjo, tako kot so bile one same.

več »