Avtor

Vasko Simoniti

Vasko Simoniti

slovenski zgodovinar, 1951

Vasko Simoniti je redni profesor za zgodovino novega veka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskuje predvsem zgodovino zgodnjega novega veka na Slovenskem in v jugovzhodni Evropi. Teme, ki jih je obravnaval v več knjigah in vrsti razprav, zadevajo zlasti politično in vojaško zgodovino, turške vpade in z njimi povezane mite, Vojno krajino, migracije, pustošenja in množična umiranja, kmečke upore, nastanek zgodnjenovoveške države in kulturno zgodovino. Ukvarjal se je tudi z vprašanji zgodovinopisja ter s slovensko zgodovino v 20. stoletju. V letih 2004–2008 je bil minister za kulturo Republike Slovenije, v prvi polovici leta 2008 pa hkrati tudi predsednik Sveta ministrov za kulturo Evropske unije.

Knjige

na vrh strani

Na stičišču svetov »

Slovenska zgodovina od prazgodovinskih kultur do konca 18. stoletja

Peter Štih », Vasko Simoniti »

Slovensko ozemlje je bilo vedno znova prehodno območje, ločnica, vendar hkrati tudi stičišče različnih kultur, ljudstev, narodov in držav. Tu so se srečevali konjeniška ljudstva evrazijskih step in barbari evropskega severa in vzhoda; Slovani, Germani, Romani in ugrofinski Madžari, zahodnoevropsko in bizantinsko cesarstvo; tujerodna gibkost in domača vztrajnost.

več »