Avtor

Božo Repe

Božo Repe

slovenski zgodovinar, 1956

Božo Repe je redni profesor za sodobno slovensko zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Njegovo raziskovalno področje so sodobna slovenska, južnoslovanska in srednjeevropska zgodovina. Ukvarja se tudi z vprašanji pouka zgodovine v šoli. Je avtor ali soavtor številnih knjig in učbenikov, mdr. Obračun s Perspektivami (Ljubljana 1990), »Liberalizem« v Sloveniji (Ljubljana 1992), The Repluralization of Slovenia in the 1980s (soavtor, University of Washington, Seattle 2000), Slovenci v osemdesetih letih (Ljubljana 2001), Jutri je nov dan. Slovenci in razpad Jugoslavije (Ljubljana 2002), Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije (tri knjige, Ljubljana 2002–2004), Oris sodobne obče in slovenske zgodovine (soavtor, Ljubljana 2003), Rdeča Slovenija. Tokovi in obrazi socializma (Ljubljana 2003), Sodobna zgodovina (učbenik, več izdaj), Prelom. Svet in Slovenci 1914–1918 (soavtor, Ljubljana 2005), Kriza. Svet in Slovenci od konca prve svetovne vojne do srede tridesetih let (soavtor, Ljubljana 2008), Resistance, Suffering, Hope. The Slovene partisan Movement 1941–1945 (soavtor in sourednik, Ljubljana, Trst 2008).
Leta 2015 je izdal monografijo S puško in knjigo. O Slovencih med drugo svetovno vojno.

_______

Intervjuja:

Samo Rugelj: »Že ves čas se skušam vsaj približno uravnoteženo ukvarjati tako z nacionalno kot vsaj regionalno, če že ne širšo zgodovino.«, Bukla, november 2015

Matija Grah: Vem za pričakovanja, da bom odkril skrivnosti murgelske kleti, Sobotna priloga, 30. 10. 2015

Knjige

na vrh strani

Pred časom »

Portret Staneta Kavčiča

Božo Repe », Jože Prinčič »

Knjiga Pred časom obravnava življenje in delo Staneta Kavčiča (1919–1987), enega vodilnih slovenskih politikov dvajsetega stoletja. V času njegove vlade so bili v Sloveniji zastavljeni moderni projekti, na katerih temelji tudi današnja slovenska gospodarska usmeritev: gradnja avtocest, razvoj turizma, usmeritev v intelektualne in servisne storitve, upoštevanje ekoloških standardov, izkoriščanje geografske lege.

več »

Milan Kučan, prvi predsednik »

Božo Repe »

Prehod iz enostrankarskega v večstrankarski sistem, osamosvojitev Slovenije ter njeno vključevanje v evropske in druge integracije zamejuje obdobje pičlih 15 let od sredine osemdesetih let 20. stoletja do začetka tretjega tisočletja. V tem času je ključni pečat slovenski politiki vtisnil Milan Kučan, prvi slovenski predsednik. Za ta položaj je po osamosvojitvi Slovenije kandidiral dvakrat in obakrat – ob visoki volilni udeležbi – zmagal v prvem krogu. Leta 2002 je predsedniško mesto zasedel Janez Drnovšek, Kučan pa je ostal dejaven še naprej, pet let do zaprtja pisarne leta 2007 kot bivši predsednik.
Zgodovinar Božo Repe je knjigo o Milanu Kučanu zasnoval že leta 1996, pred koncem predsednikovega prvega mandata, in jo v letu ali dveh nameraval tudi objaviti. Kučan namreč sprva ni želel ponovno kandidirati, ko pa se je odločil drugače, je Repe delo odložil, namere, da ga dokonča in objavi, pa ni opustil.

več »