Avtor

Jože Horvat

slovenski pisatelj in publicist, 1942

Jože Horvat je po izobrazbi germanist in slavist, sicer pa novinar, publicist in književnik. Gimnazijo je končal leta 1960 v Murski Soboti, nato je v Ljubljani študiral nemščino, slovenščino in poljščino, v letih 1967/68 pa preživel dva semestra na podiplomskem študiju v Heidelbergu. Leta 1970 se je zaposlil pri dnevniku Delo. Pisal je o dogajanju v kulturni politiki, literaturi in jeziku, posvečal se je domala vsem časnikarskim zvrstem – poročilom, reportažam, literarnim portretom, glosam, intervjujem, knjižnim ocenam ... Kolumne in knjižne ocene je objavljal tudi v tednikih TT in Teleksu. Spremljal je tudi kulturno življenje v slovenskem zamejstvu, pisal o literaturi in kulturi v tujini, pripravil vrsto intervjujev z jugoslovanskimi pisci in bil dopisnik zagrebškega tednika Danas. Leta 1981 je prejel Tomšičevo nagrado (sklad). Po več kot poldrugem desetletju na Delu je krajši čas urednikoval pri Naših razgledih, jeseni 1988 pa se je vrnil na Delo, kjer je postal urednik kulturne rubrike. Leta 1991 je odstopil in odšel na založbo Mladika v Ljubljani, kjer je tri leta urejal otroško revijo Kekec. Potem se je spet vrnil na Delo, se leta 1998 preselil k novoustanovljenemu dnevniku Jutranjik, po njegovem zatonu pa pisal za revijo Mag. Leta 2000 ga je kulturni minister Rudi Šeligo povabil na ministrstvo, kjer je ostal do upokojitve leta 2010. Leta 2000 je prejel Jurčičevo nagrado.

Dela: zbirka literarnih portretov Pisatelji (1983), potopis o Lužiških Srbih Lužica in njeni Srbi (1988; prvič izšel leta 1986 v lužiški srbščini kot Z Juhosłowjanskeje do Łužici v Budyšinu [Bautzen, NDR]), povest za otroke Bela Lendava (1992), pogovori s Petrom Handkejem Še enkrat o deveti deželi (1993; prevod v nemščino in italijanščino), portretne študije pisateljev Profili prizorov (2003), zgodbe Tihožitje z goro (2006), zgodba na podlagi dnevniških zapisov v Heidelbergu Dvojni svet (2009), roman Obrazi prostora (2013), zgodbe Domorodje (2015), pogovori z avtorji in avtoricami na Tržaškem Navdih in besede (dva dela, 2012 in 2016).

Knjige

na vrh strani

Na slepem tiru »

Dnevnik kulturnega urednika Dela, januar 1989–maj 1991

Jože Horvat »

Knjiga Na slepem tiru je Horvatov dnevnik iz časa, ko je bil urednik kulturne rubrike časnika Delo – natančneje, od 9. januarja 1989 do 14. maja 1991. Napisana je s perspektive neodvisnega, samostojnega novinarja, ki se je kot dolgoletni član kulturne rubrike Dela uveljavil kot suveren, kritičen komentator dogajanja v literaturi in kulturni politiki pa tudi kot zagovornik slovenske samobitnosti in idejnopolitično odprtega, pluralnega žurnalizma. S tem nazorom je kmalu po začetku urejanja kulturne rubrike naletel na nerazumevanje in čedalje večje zavračanje uredniškega kolegija. V glavnem so bili njegovi komentarji sicer deležni pohvale, toda z najvažnejšim predlogom – da naj bi uredniški kolegij edinega nacionalnega dnevnika Delo v času večstrankarskega sistema tvorila »koalicija različno mislečih«, ne pa skupina pripadnikov ene stranke (tedaj prenoviteljske) – ni uspel in je po dveh letih in pol odstopil ter se zaposlil pri založbi Mladika.

več »