Knjiga

Pred časom

Pred časom

Portret Staneta Kavčiča

Božo Repe», Jože Prinčič»

naslovnica: Branka Smodiš

format: 160 × 235

strani: 240

vezava: trda

izid: 2009

ISBN: 978-961-241-370-5

razprodano

Knjiga Pred časom obravnava življenje in delo Staneta Kavčiča (1919–1987), enega vodilnih slovenskih politikov dvajsetega stoletja. V času njegove vlade so bili v Sloveniji zastavljeni moderni projekti, na katerih temelji tudi današnja slovenska gospodarska usmeritev: gradnja avtocest, razvoj turizma, usmeritev v intelektualne in servisne storitve, upoštevanje ekoloških standardov, izkoriščanje geografske lege. Tedaj so začeli graditi jedrsko elektrarno, ustanovljen je bil računalniški center, ki naj bi informacijsko povezoval Slovenijo, razvijal se je letalski in ladijski promet, Slovenija se je odpirala na Zahod. Kavčič se je zavzemal za delničarstvo, za sožitje družbene in zasebne lastnine, za delovanje tržnih zakonitosti ob močni socialni zaščiti. V njegovem času je v Sloveniji nastala specifična zmes samoupravnega socializma in zahodnega vpliva. Motorizacija, modernizacija v stanovanjski kulturi, oblačenju, prehrani, spremenjeni vedenjski vzorci zaradi upora mlade generacije, vpliv zahodne glasbe in filmov, množični prodor medijev, zlasti televizije, pospešena emancipacija žensk v družbi, seksualna svoboda – to so le nekatere od značilnosti časa, ki ga je pomembno sooblikoval. Kavčičevo gibanje je bilo v partijskih bojih poraženo, konec leta 1972 je bil prisiljen odstopiti; odtlej ga je vse do smrti nadzorovala Služba državne varnosti. A tudi po prisilni upokojitvi je nadaljeval svoje delo: pronicljivo je analiziral politično dogajanje v Sloveniji in skrivaj pisal dnevnik, v katerem je ocenjeval politične razmere in svoje politične sodobnike. Dnevnik je izšel leta 1988.
Avtorja sta skušala Kavčičevo življenje in delo prikazati znanstveno korektno, a hkrati kar se da zanimivo, tako da sta v besedilo vpletla tudi poglede in občutja nekaterih njegovih najbližjih sorodnikov in sodelavcev.

Izid knjige so podprli NLB, d. d., Riko, d. o. o., Zavarovalnica Triglav, d. d., Območna enota Ljubljana.

Poglejte tudi

na vrh strani

Milan Kučan, prvi predsednik »

Božo Repe »

Prehod iz enostrankarskega v večstrankarski sistem, osamosvojitev Slovenije ter njeno vključevanje v evropske in druge integracije zamejuje obdobje pičlih 15 let od sredine osemdesetih let 20. stoletja do začetka tretjega tisočletja. V tem času je ključni pečat slovenski politiki vtisnil Milan Kučan, prvi slovenski predsednik. Za ta položaj je po osamosvojitvi Slovenije kandidiral dvakrat in obakrat – ob visoki volilni udeležbi – zmagal v prvem krogu. Leta 2002 je predsedniško mesto zasedel Janez Drnovšek, Kučan pa je ostal dejaven še naprej, pet let do zaprtja pisarne leta 2007 kot bivši predsednik.
Zgodovinar Božo Repe je knjigo o Milanu Kučanu zasnoval že leta 1996, pred koncem predsednikovega prvega mandata, in jo v letu ali dveh nameraval tudi objaviti. Kučan namreč sprva ni želel ponovno kandidirati, ko pa se je odločil drugače, je Repe delo odložil, namere, da ga dokonča in objavi, pa ni opustil.

več »

Križ in kapital »

Premoženje, financiranje in podjetniška dejavnost RKC na Slovenskem

Jože Prinčič »

RKC se je in se še vedno izogiba govoriti o svojih gospodarsko-finančnih zadevah in o poseganju v gospodarsko-finančne tokove, ob tem pa visoki cerkveni predstavniki zavzeto poudarjajo, da je delovanje RKC na širšem družbenem področju, torej tudi na gospodarskem, njena večna, zgodovinska pravica, ki je ni mogoče odtujiti. Analizi delovanja RKC na gospodarskem področju so se doslej uspešno izogibali tudi cerkveni popisovalci preteklosti.
Ta monografija je prvi poskus argumentirane in poglobljene zgodovinske obravnave posameznih vidikov gospodarskega, finančnega in še drugih oblik pridobitniškega delovanja RKC, katoliške stranke in laikov na Slovenskem v zadnjih sto petdesetih letih.

več »