E-novice

Knjiga

Zgodovina Evrope

Norman Davies»

prevod: Andrej E. Skubic»

naslovnica: Vesna Vidmar

format: 160 × 235

strani: 1376

vezava: trda

izid: 2013

ISBN: 978-961-241-747-5

razprodano

Zgodovina Evrope je edinstveno tovrstno delo, v katerem en sam zgodovinar v samo eni knjigi obravnava celotno zgodovino celotne Evrope.
Če glede na obseg knjige upoštevamo še to, da prinaša opise najrazličnejših tem, ki sestavljajo celovitost duhovnega in civilizacijskega razvoja človeštva na tem koščku sveta, je jasno, da imamo pred seboj pregledno delo, ki se vseh neštevilnih dogodkov iz evropske kronologije lahko kvečjemu dotakne. Dragoceno je zato, ker jih vključuje v kontekst, jim dodaja mesto v zgodovini in jim podeljuje ›smisel‹.
Norman Davies ima izreden dar pripovedovanja, kar je za zgodovinarja kajpak velika prednost. Pri njem niti podatkovni odlomki knjige niso zgolj dolgočasno drdranje imen in letnic, temveč jih zna umestiti v ustrezen prostor in čas. Še bolj to velja za tiste dele knjige, v katerih bralcem ponuja svoja premišljevanja, nekakšne komentarje obravnavanega zgodovinskega dogajanja ali razvoja. S svojo veliko eruditsko močjo tako pred našimi očmi tke osupljive a povsem razvidne primerjave, analogije in povzetke. Nenehno se pri njem namreč izmenjujeta navajanje stvarnih zgodovinskih dejstev in razmisleki o njih – seveda na veliko navdušenje bralcev.
V knjigo nas uvede obširen pregled historične metodologije in dosedanjih poskusov popisa evropske zgodovine. Sledi 12 poglavij, v katerih potujemo skozi znana zgodovinska obdobja – od prazgodovine do vzpostavitve novih družbenopolitičnih razmerij po koncu hladne vojne in razpadu blokovske delitve. Vsako poglavje se končuje z nekakšno ›reportažno‹ pripovedjo o dogodku, ki je bil ključen ob prehodu med obravnavanimi obdobji (izbruh ognjenika, ki je pokončal minojsko kulturo na Kreti; snovanje načrtov za zidavo Konstantinopla; nastajanje Moskve; ganljivo Napoleonovo slovo od imperialne garde po porazih v koalicijskih vojnah; utrinki z dolgotrajnega sojenja nacistom v povojnem Nürnbergu). Tudi te zgodbe, kot sicer celotno knjigo, spremljajo nazorni zgodovinski zemljevidi, ki še dodatno ›v sliki‹ osvetlijo vsebino.
Zgodovina Evrope je obogatena s približno 300 dodatnimi okvirčki, v katerih se avtor podrobneje posveča mnogim konkretnim temam, ki jih v siceršnjem besedilu lahko le bežno omenja. S svojo poglobljenostjo, raznovrstnostjo in predvsem živostjo pa so za bralce nepogrešljivi kamenčki, s katerimi si sestavlja podobo o preteklosti evropske celine in njenih prebivalcev.
Nemara najpomembnejša novost, ki jo s svojim delom vnaša Norman Davies, pa je ta, da so v njegovi Zgodovini zares zaobjeti vsi evropski narodi, vse nacije, vsa ljudstva in neštete ›manjšine‹. Slovanski narodi nastopajo v tej knjigi kot eden od konstitutivnih temeljev moderne Evrope; meje obravnavane materije so na vzhodu potisnjene daleč na pobočja Urala; islam je predstavljen kot nepogrešljiv kvas, ob katerem vzhaja današnji profil Evropejcev; širni in daljni svet ›tam zunaj‹ pa je nujno zrcalo, v katerem se ogledujemo.
Knjigo dopolnjujejo reprodukcije umetniških slik, ki prikazujejo določene teme, dogodke ali osebnosti v zgodovini; slike so zbrane v dveh barvnih prilogah. Po obsežnih opombah tako glavnega besedila knjige kakor tudi tematskih vložkov sledi še zajetna priloga z zemljevidi in preglednicami, nekakšen grafični povzetek zgodovine Evrope. Taka knjiga kajpak ne more brez izčrpnega stvarnega in imenskega kazala.
Pred nami je torej knjiga o zgodovini, ki pa je izrazito moderna. S svojo širino in neizprosno multikulturno univerzalnostjo je namreč pravi odgovor za mnoge izzive našega časa.

Slovensko izdajo je finančno podprla Javna agencija za knjigo RS.

____________

VSEBINA

Legenda o Evropi
Uvod
1. Polotok: Okolje in prazgodovina
2. Stara Grčija
3. Stari Rim
4. Rojstvo Evrope
5. Srednji vek
6. Krščanski svet v krizi
7. Renesansa in reformacija
8. Razsvetljenstvo in absolutizem
9. Revolucija – Evropa v viharju
10. Gonilna sila sveta
11. Evropa v zatonu
12. Razdeljena in združena Evropa
Priloga 1: Kazalo dodatkov; Opombe k dodatkom
Priloga 2: Kazalo zemljevidov
Priloga 3: Opombe k slikam in viri
Priloga 4: Zgodovinski kompendij
Stvarno in imensko kazalo