Avtor

Jurij Senegačnik

slovenski geograf, urednik, publicist, 1957

Jurij Senegačnik, doktor geografskih znanosti, je velik poznavalec in ljubitelj Slovenije ter zamejstva. Zaposlen je pri založbi Modrijan, kjer ureja učbenike za geografijo v osnovni in srednji šoli ter priročnike domačih avtorjev s področja geografije in turistike. Je avtor večine geografskih učbenikov in delovnih zvezkov, ki so izšli pri Modrijanu. Piše tudi znanstvene, strokovne in poljudne članke ter druge prispevke s področja geografije in sorodnih ved.

Knjige

na vrh strani

Slovenija in njene pokrajine »

Jurij Senegačnik »

Knjigo sestavlja osem vsebinskih sklopov. Prva dva sta namenjena obravnavi naše države kot celote, ostali pa pregledu slovenskih pokrajin z zamejstvom. Z vključitvijo vinjet z različnimi zanimivostmi in podrobnostmi je avtorju uspelo »razrahljati« čisto stroko ter ujeti privlačno ravnovesje med strokovnostjo in poljudnostjo.
Pomembna novost knjige je nova podrobna naravnogeografska členitev Slovenije na pokrajine, ki so v drugem delu knjige tudi sistematično predstavljene. Knjigi daje posebno vrednost tudi bogato kartografsko, grafično in slikovno gradivo, ki ga pri podobnih delih praviloma ne srečamo v tolikšnem obsegu. Poleg tega avtor pri obravnavi posameznih pokrajin poimensko navaja vidnejša slovenska podjetja, čemur se primerljiva geografska dela izogibajo.

več »