Avtor

Jože Prinčič

slovenski zgodovinar, 1951

Jože Prinčič je znanstveni svetnik na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani. V težišču njegovih dosedanjih raziskovalnih prizadevanj so bili temeljni procesi in prelomnice v gospodarskem življenju Slovencev v dvajsetem stoletju ter gospodarsko sodelovanje Slovenije s sosednjimi državami, razvoj posameznih panog, podjetij in mest ter življenjske poti uspešnih bančnikov in direktorjev. Je avtor ali soavtor desetih znanstvenih in šestih strokovnih monografij, mdr. Slovenska industrija v jugoslovanskem primežu (Novo mesto 1992), Nacionalizacija na ozemlju LR Slovenije 1945–1963 (Novo mesto 1994), V začaranem krogu (Ljubljana 1999), Zgodovina slovenskega bančništva (soavtor, Ljubljana 2000), Iz reforme v reformo (soavtor, Ljubljana 2006), Tovarna vijakov Plamen Kropa (Radovljica 2007), Biti socialistični direktor (soavtor, Ljubljana 2008).

_______

Intervjuja:

Ranka Ivelja: Cerkev se varuje z molkom, Dnevnik, Objektiv, 7. 12. 2013

Matija Grah: Jože Prinčič: Cerkev je bila zgled partiji, Delo, Ozadja, 2. 12. 2013

Knjige

na vrh strani

Pred časom »

Portret Staneta Kavčiča

Božo Repe », Jože Prinčič »

Knjiga Pred časom obravnava življenje in delo Staneta Kavčiča (1919–1987), enega vodilnih slovenskih politikov dvajsetega stoletja. V času njegove vlade so bili v Sloveniji zastavljeni moderni projekti, na katerih temelji tudi današnja slovenska gospodarska usmeritev: gradnja avtocest, razvoj turizma, usmeritev v intelektualne in servisne storitve, upoštevanje ekoloških standardov, izkoriščanje geografske lege.

več »

Križ in kapital »

Premoženje, financiranje in podjetniška dejavnost RKC na Slovenskem

Jože Prinčič »

RKC se je in se še vedno izogiba govoriti o svojih gospodarsko-finančnih zadevah in o poseganju v gospodarsko-finančne tokove, ob tem pa visoki cerkveni predstavniki zavzeto poudarjajo, da je delovanje RKC na širšem družbenem področju, torej tudi na gospodarskem, njena večna, zgodovinska pravica, ki je ni mogoče odtujiti. Analizi delovanja RKC na gospodarskem področju so se doslej uspešno izogibali tudi cerkveni popisovalci preteklosti.
Ta monografija je prvi poskus argumentirane in poglobljene zgodovinske obravnave posameznih vidikov gospodarskega, finančnega in še drugih oblik pridobitniškega delovanja RKC, katoliške stranke in laikov na Slovenskem v zadnjih sto petdesetih letih.

več »