Mediji, dogodki, oglaševanje in nagradne igre

Založba Modrijan izda letno do 40 novih knjig.

 

MEDIJI IN RECENZENTI

Predstavnike medijev in recenzente obveščamo o novih izdajah prek e-pošte in spleta. Aktualne novice objavljamo tudi na FB profilih. Če želite prejemati obvestila, pišite na naslov piar@modrijan.si.

Recenzijski izvod nove knjige po prejemu obvestila z utemeljitvijo zaprosite s povratnim e-sporočilom. Knjig za predstavitve v kratkih rubrikah »Knjižne novosti«, »Izšlo je« ipd., za katere je uporabljeno besedilo z naših spletnih strani, ne izdajamo, prav tako za recenzijo ne izdajamo knjig, od katerih izida je minilo več kot eno leto.

Z izdajo recenzijskega izvoda si pridržujemo pravico, da del recenzije objavimo na spletni strani Založbe. Objavljeno besedilo opremimo z imenom avtorja in medija ter s časom objave. Če menite, da o tem niste bili ustrezno seznanjeni, zahtevajte umik svojega besedila; ustregli vam bomo najpozneje v 48 urah.

Knjižne naslovnice so v obliki PDF in so na voljo za prenos. Pripravljene so v resoluciji, primerni za tisk. Izbrano naslovnico shranite tako, da ob desnem kliku na naslovnica (300 dpi) izberete Shrani povezavo/ciljno vsebino kot. Naslovnico lahko tudi odprete in si jo ogledate v Smart Looku (prenos je mogoč, če imate pri Issuu odprt račun). Če potrebujete naslovnico v drugem formatu, se obrnite na piar@modrijan.si. Ustregli bomo tudi prošnjam za fotografije avtorjev/avtoric in fotografije, ki so objavljene v Modrijanovi knjigi, če so last Založbe ali je Založba zanje pridobila dovoljenje za uporabo. Objava fotografij je mogoča izključno ob predstavitvi Modrijanove knjige, zaradi katere so bile posredovane. Ob objavi pripišite © Modrijan založba, d. o. o. oziroma besedilo, ki ga prejmete skupaj s fotografijo.

Prosimo vas, da pri predstavitvah prevodnih izdaj napišete tudi ime prevajalca/prevajalke.

Novinarska vprašanja naslovite na piar@modrijan.si.

Zahvaljujemo se, ker spoštujete avtorske pravice in navedete vir (www.modrijan.si), kadar besedila z naših spletnih strani objavite v nespremenjeni obliki.

Hvala za vašo pozornost ter za poročanje o naših knjigah in dogodkih.

DOGODKI

Knjižne dogodke organiziramo na različnih lokacijah po vsej Sloveniji, o njih obveščamo na spletni strani in FB ter vabimo nanje z e-sporočili in (izjemoma) s tiskanimi vabili.

Pri dogodkih z avtorji in avtoricami knjig, izdanih pri Modrijanu, ki jih prireja drug organizator, sodelujemo s posredovanjem obvestil in prodajo knjig. Vse stroške (honorarji za avtorje in moderatorje, potni stroški, oglaševanje, vabila ...) v celoti prevzame organizator dogodka.

Pišite na naslov piar@modrijan.si.

OGLAŠEVANJE

Založba Modrijan oglašuje svoje knjige in dogodke v slovenskih medijih s knjižnimi oziroma kulturnimi rubrikami, za katere oceni, da utegne oglaševanje na njihovih straneh spodbuditi prodajo knjig ter prispevati k večji prepoznavnosti Založbe in njenih avtorjev. S ponudbo se obrnite na naslov piar@modrijan.si. Oglasna sporočila pripravi Založba.

Na spletnih straneh Založbe je mogoče le oglaševanje po načelu vzajemnosti (Slovenski knjižni sejem, literarni festivali, gledališke predstave ipd.). Oglas (širina 200px) objavimo na vidnem mestu spletne naslovnice.

Po istem načelu lahko Založba ponudi tudi knjige, če je od njihovega izida minilo več kot šest mesecev. Te je mogoče uporabiti za nagrado v nagradnih igrah ipd., ni pa jih dovoljeno prodajati.

NAGRADNE IGRE

Založba dva- do trikrat na leto na spletni strani in/ali na kateri od FB strani razpiše nagradno igro. K sodelovanju v nagradni igri povabimo izključno z namenom promocije knjig in avtorjev. Nagrada je najmanj ena knjiga, izdana pri založbi Modrijan vsaj šest mesecev pred objavo nagradne igre. Sodelovanje je prostovoljno in ni pogojeno z nakupom. Nagrada ni zamenljiva za gotovino, njena vrednost pa je največ 42 evrov.

V nagradni igri, ki jo priredi Založba, ne sodelujejo njeni zaposleni in njihovi ožji sorodniki. V nagradni igri lahko sodelujejo le državljani Slovenije.

Trajanje nagradne igre ter čas in način izbire ali žrebanja nagrajencev so določeni v objavi. Nagrajence obvestimo o nagradi na e-naslov, in sicer v 24 urah po odločitvi oziroma žrebu. Izid nagradne igre objavimo na spletni strani in/ali FB. Objavimo samo nagrajenčevo osebno ime in kraj bivanja. Nagrado pošljemo na naslov nagrajenca v 24 urah po obvestilu. Stroške pošiljanja prevzame Založba. Nagrado je mogoče po dogovoru prevzeti tudi na sedežu Založbe (Poljanska cesta 15, Ljubljana) ali v Modrijanovi knjigarni v Škofji Loki (Cankarjev trg 17).

Založba si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če kriteriji, opredeljeni v objavi, niso bili izpolnjeni.

Sodelujoči v nagradni igri je seznanjen, da se strinja s pravili igre in s tem, da Založba uporablja njegove osebne podatke za obveščanje o svojih knjigah, akcijah in dogodkih.