E-novice

Založba

Modrijan založba, d. o. o.
Poljanska cesta 15
SI - 1000 Ljubljana
SLOVENIJA

Direktor: Branimir Nešović

Tel.: +386 (01) 236 46 00
Faks: +386 (01) 236 46 01

Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
št. reg. vložka 1/26043/00
Matična številka: 5865751
Davčna številka: SI83168788
Osnovni kapital: 126.690,00 EUR
Dejavnost družbe: izdajanje knjig

 

Št. transakcijskega računa:
NLB
IBAN: SI56029210014176788
SWIFT (BIC) Code: LJBASI2X
Sberbank
IBAN: SI56300000000308496
SWIFT (BIC) Code: SABRSI2X

 

Znak
pdf
eps

Založba Modrijan deluje 20 let. Vse od ustanovitve je njena temeljna dejavnost izdajanje šolske literature: učbenikov in delovnih zvezkov. Skrbi za številna predmetna področja: slovenščino, matematiko, kemijo, biologijo, fiziko, naravoslovje, naravoslovje in tehniko, geografijo, zgodovino, družbo, spoznavanje okolja in likovno vzgojo. Izdala je tudi nekaj učbenikov za izbirne predmete v osnovni šoli in za latinščino v srednji šoli.

Knjižni program je bil prvih nekaj let skromen, danes obsega vse od poljudnoznanstvene in strokovne literature do domačega in prevodnega leposlovja. >>>

Publishing house Modrijan was established 20 years ago. Ever since its establishment, its principal activity has been to publish school literature: textbooks and workbooks. It services several subject areas: Slovene language, mathematics, chemistry, biology, physics, natural science, natural science with engineering, geography, history, social sciences, enviromental studies and art education. It also published several textbooks for elective courses in the primary school and Latin textbooks for the secondary school. >>>

Cenjeni avtorji/avtorice,

založba Modrijan izdaja leposlovno in stvarno literaturo, domača in prevodna dela, knjige za najbolj izbirčne bralce in knjige za vsakogar. Na leto izdamo do 40 novih knjižnih naslovov.

Leposlovni program sestoji večidel iz prevodne proze – kakovostnih romanov in zbirk kratkih zgodb, avtobiografskih in esejističnih del. Zaradi nizkih naklad in skromne prodaje jih izdajamo skoraj izključno s subvencijami javnih inštitucij in skladov ter z donacijami (Javna agencija za knjigo RS, kulturna ministrstva drugih držav, skladi za pomoč pri izdajanju prevodov itd.). Žanrskih romanov zato ne objavljamo; prav tako ne objavljamo poezije (izjema je antična oziroma klasična poezija) in knjig za otroke, kot so slikanice, pravljice, pesmice itd. Na ponudbe za izdajo knjig iz omenjenih kategorij ne odgovarjamo.

Knjižni program založbe Modrijan skrbno načrtujemo in usklajujemo s programsko usmeritvijo ter s strokovnimi in finančnimi zmožnostmi založbe, in to za najmanj dveletno obdobje. Največ desetino programa leposlovja in humanistike sestavljajo knjige, izbrane na podlagi ponudb.

Založba Modrijan izda letno do 40 novih knjig iz knjižnega programa in do deset novih učnih gradiv – učbenikov, delovnih zvezkov, priročnikov za učitelje. >>>

Če potrebujete informacijo, ki je ne najdete na naši strani, se obrnite na katerega izmed spodaj navedenih e-naslovov ali pa izpolnite obrazec. Odgovor boste prejeli na svoj e-naslov najpozneje v 48 urah.
Vljudno prosimo, da na te naslove ali z obrazcem ne pošiljate ponudb in predlogov za izdajo knjig. Oglejte si članek Za avtorje. >>>