E-novice

Knjiga

Svet

Geografija za 2. letnik gimnazij

Jurij Senegačnik

delovni zvezek

format: 200 × 288

strani: 52

vezava: speto z žico

ISBN: 9789612417925

cena: 11,90 €

rok dobave 3-5 dni

V prenovljenem delovnem zvezku je ohranjena večina vaj iz delovnega zvezka Svet, ki je prvič izšel leta 2004. Nekatere vaje so spremenjene oz. posodobljene, nekaj pa jih je napisanih čisto na novo. Vse vaje sledijo učnim ciljem veljavnega učnega načrta, pri čemer pa se spremenjene in nove vaje nanašajo predvsem na najpomembnejše spremembe in dogajanja v sodobnem svetu, pri katerem je v ospredju gospodarski vzpon Kitajske in delno tudi Indije. Naloge omogočajo sistematično utrjevanje in preverjanje znanja, predvsem pa pri dijakih razvijajo geografske veščine. Poseben poudarek je na analizi slikovnega in grafičnega gradiva. Delovni zvezki so namreč namenjeni tudi neposrednim pripravam na maturo, kjer se dijaki pogosto srečujejo prav s takšnim tipom nalog. Zahtevnejše naloge so označene z zvezdico. Pri vsakem kontinentu so dodane tudi naloge, ki so nekakšna stalnica. To so različne naloge z analizo slikovnega gradiva ter naloge z analizo padavinskih kart in klimogramov. Na koncu delovnega zvezka so zbrane različne neme karte.

Ostale knjige iz kategorije

na vrh strani

Obča geografija

za 1. letnik gimnazij

Jurij Senegačnik, Borut Drobnjak

učbenik

Učbenik je Modrijanova velika uspešnica, ki je mahoma osvojila slovenske gimnazije. Skrbno načrtovana in z učitelji praktiki preverjena didaktična zasnova učbenika je kombinacija tradicionalne sistematičnosti in strukturnosti, ki sta pri obči geografiji neizogibni, ter izbora najaktualnejših vsebin s področja fizične in družbene geografije.

več »

Obča geografija

za 1. letnik gimnazij

Jurij Senegačnik, Borut Drobnjak

delovni zvezek

Delovni zvezek je enakovreden sestavni del učbeniškega kompleta. Če lahko rečemo, da je v učbeniku poudarek predvsem na razvijanju vsebinskih znanj, je v delovnem zvezku zagotovo poudarek na razvijanju procesnih znanj. Slednja tudi pri sodobnem pouku geografije stopajo v ospredje.

več »

Svet

Geografija za 2. letnik gimnazij

Jurij Senegačnik

učbenik

Učbenik Svet je prvič izšel leta 2004. Z njim se je začela serija regionalnogeografskih učbenikov za gimnazije, ki so logično nadaljevanje in vsebinska nadgradnja učbenika Obča geografija. Svet, v katerem živimo, je od leta 2004 doživel velike, ponekod tako rekoč »tektonske« družbene premike, ki so terjali pripravo nove in temeljito prenovljene izdaje učbenika. Skrbno načrtovana in z učitelji praktiki preverjena didaktična zasnova učbenika je pri tem ostala nespremenjena, saj so uporabniki učbenika izkazali željo po prenovi vsebine, ne pa tudi didaktičnega pristopa. Pri tem gre za kombinacijo sistematičnosti in strukturnosti, nadgrajeno z izborom najaktualnejših vsebin s področja fizične in družbene geografije posameznih kontinentov.

več »

Evropa

Geografija za 2. in 3. letnik gimnazij

Jurij Senegačnik, Mirko Pak, Igor Lipovšek

učbenik

Gimnazijski učbenik Evropa je prvič izšel leta 2006. Toda v skoraj desetih letih, ki so minila od prve izdaje, so se v Evropi zgodile številne tako rekoč »tektonske« gospodarske in družbene spremembe. Ena najočitnejših je izbruh globalne finančne krize leta 2008, ki je v temelju pretresel celotno gospodarsko in družbeno dogajanje na stari celini.
Učni načrt za geografijo terja aktualizacijo vseh poglavitnih geografskih procesov, in to je bila glavna naloga avtorjev prenovljenega učbenika Evropa. Kot neobvezne oz. izbirne vsebine so avtorji dodali tudi obravnavo drugih aktualnih geografskih problemov, s katerimi se sooča stara celina: vojna v Ukrajini, škotski in katalonski referendum o neodvisnosti, grška finančna kriza, ilegalne imigracije idr.

več »

Evropa

Geografija za 2. in 3. letnik gimnazij

Jurij Senegačnik, Mirko Pak, Igor Lipovšek

delovni zvezek

Prenovljeni delovni zvezek Evropa vsebuje 85 zanimivih, dokaj kratkih in jasno razumljivih nalog, ki jih bodo z veseljem reševali vsi dijaki. Naloge omogočajo sistematično utrjevanje in preverjanje znanja, predvsem pa pri dijakih razvijajo geografske veščine, saj je v delovnem zvezku poseben poudarek prav na analizi slikovnega in grafičnega gradiva. Zahtevnejše naloge so označene z zvezdico.
Obilica razpoložljivih nalog je vključena predvsem z namenom, da bi imeli tako učitelji kot dijaki večjo možnost izbire. Avtorji so se potrudili, da se vaje nanašajo na vse poglavitne učne vsebine, ki jih obravnava učbenik.

več »

Slovenija 1

Geografija za 3. letnik gimnazij

Jurij Senegačnik

učbenik

Učbenik je tretji iz serije gimnazijskih regionalnogeografskih učbenikov, ki predstavljajo logično nadaljevanje in vsebinsko nadgradnjo učbenika Obča geografija. Tudi skrbno načrtovana in z učitelji praktiki preverjena didaktična zasnova učbenika je podobna kot v učbeniku obče geografije.

več »

Slovenija 1

Geografija za 3. letnik gimnazij

Jurij Senegačnik

delovni zvezek

Delovni zvezek je enakovreden sestavni del učbeniškega kompleta in ne zgolj dopolnilo učbenika. Če lahko rečemo, da je v učbeniku poudarek predvsem na razvijanju vsebinskih znanj, je v delovnem zvezku poudarek na razvijanju procesnih znanj, predvsem z analizo različnih grafičnih prilog in samostojnim razmišljanjem.

več »

Slovenija 2

Geografija za 4. letnik gimnazij

Jurij Senegačnik

učbenik

Učbenik je že četrti iz serije gimnazijskih regionalnogeografskih učbenikov, ki vsebinsko nadgrajujejo Občo geografijo. Skrbno načrtovana in ob pomoči učiteljev preverjena didaktična zasnova je podobna kot v učbeniku obče geografije. Gre za kombinacijo sistematičnosti in strukturnosti, nadgrajeno z izborom najaktualnejših vsebin s področja fizične in družbene geografije posameznih slovenskih pokrajin.

več »

Slovenija 2

Geografija za 4. letnik gimnazij

Jurij Senegačnik

delovni zvezek

Delovni zvezek Slovenija 2 je zadnji iz serije geografskih delovnih zvezkov za gimnazijski program. Namenjen je le tistim dijakom, ki so se odločili, da bodo opravljali maturitetni izpit iz geografije.
Vsebinska in didaktična zasnova delovnega zvezka se ne razlikujeta bistveno od zasnove prejšnjih zvezkov, so pa nekateri elementi značilni prav za to delo. Delovni zvezek se namreč nanaša na učbenik, v katerem je uporabljen specifičen regionalnogeografski pristop, nekoliko drugačen od pristopa v učbenikih za druge letnike gimnazije.

več »

Geografija na maturi

Zbirka nalog

Jurij Senegačnik

zbirka nalog

Geografija na maturi je zbirka maturitetnih nalog, ki temelji na delu Geografija na maturi 2011. Glavna novost so številne naloge s področja tistih sklopov regionalne geografije sveta in Evrope, ki jih prejšnji predmetni izpitni katalog za geografijo ni zajel. Nova zbirka je zato precej obsežnejša od prejšnje in predstavlja njeno temeljito vsebinsko nadgradnjo.
Didaktična zasnova zbirke je takšna, da se dijakom z nalogami različnih tipov in različne zahtevnosti omogoči čim bolj verodostojno simulacijo pisnega preizkusa znanja.

več »

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.