E-novice

Knjiga

Genetika in evolucija

Biologija za gimnazije

Samo Kreft, Sonja Krapež

učbenik

format: 200 × 260

strani: 104

vezava: mehka

ISBN: 9789612410865

cena: 14,10 €

na zalogi

Učbenik Genetika in evolucija priporočamo vsem, ki želijo spoznati in se naučiti, kako je nastalo življenja na Zemlji, kateri so vzroki za raznolikost življenja na našem planetu, kaj so gen, kromosom in genom, kakšne mutacije poznamo in zakaj nastanejo, kaj je gensko inženirstvo, kako se dedujejo lastnosti iz generacije v generacijo v družini in kako v populaciji, kakšne so zakonitosti različnih oblik dedovanja, kako ohraniti ogrožene vrste …
Učbenik je odlično dopolnilno gradivo za dijake srednjih strokovnih šol in gimnazij ter splošnih gimnazij, saj so pojmi in procesi povezani z evolucijo in genetiko razloženi na preprost in razumljiv način. Razlage so dopolnjene z nazornimi ilustracijami, zanimivostmi, ki bodo marsikoga presenetile ter vprašanja, ki pri baralcu spodbujajo ustvarjalno razmišljanje. Na koncu vsakega poglavja je povzetek snovi.

Ostale knjige iz kategorije

na vrh strani

Spoznajmo gene in dedovanje

Biologija za gimnazije 1

Samo Kreft, Sonja Krapež

učbenik

Spoznajmo gene in dedovanje je po novem učnem načrtu prenovljen učbenik Genetika in evolucija.
V novem učbeniku so dijakom razloženi trije glavni koncepti:
– DNA je nosilka dedne informacije;
– geni in lastnosti se dedujejo s staršev na potomce;
– z biotehnologijo spreminjamo lastnosti organizmov.
Koncepti so predstavljeni na preprost, jedrnat in razumljiv način.

več »

Spoznajmo zgradbo in delovanje celice

Biologija za gimnazije 1

Aljoša Bavec, Peter Veranič

učbenik

Učbenik Spoznajmo zgradbo in delovanje celice obravnava naslednje koncepte: celica je osnovna gradbena enota vsega živega; živi svet je organiziran po ravneh; lastnosti organizmov so zapisane v nukleinskih kislinah, enakost in različnost med organizmi je posledica evolucije; v živih sistemih obstaja povezanost med zgradbo in delovanjem; organizmi z okoljem izmenjujejo snovi in energijo ter živi sistemi so notranje uravnani.
Osnovne vsebine se prepletajo z zanimivostmi in številnimi novimi spoznanji.

več »

Biologija za gimnazije

Delovni zvezek, 2. izdaja

Biozone International

delovni zvezek

Biologija za gimnazije je druga, prenovljena izdaja delovnega zvezka, ki je prvič izšel leta 2008 in je bil do danes kar sedemkrat ponatisnjen. Njegov koncept je ostal nespremenjen, pri prenovi pa smo si pomagali z mnenji in predlogi gimnazijskih učiteljev biologije, ki delovni zvezek uporabljajo že več let. Tako so v novo izdajo vključene vsebine iz genetike, evolucije, evolucije človeka, primerjalne anatomije in ekologije, teme pa so združene v sklope glede na razporeditev učnih ciljev v učnem načrtu.
Izbrane teme lahko učitelji uporabijo kot začetno motivacijo pri obdelavi učnih sklopov ali za preverjanje in utrjevanje znanja dijakov, potem ko je posamezna učna snov predelana po ustreznem učbeniku. Vsako temo je mogoče obdelati v 15 minutah na začetku ali na koncu šolske ure, lahko pa ob njej povsem na novo postavimo celo šolsko uro.

več »

Vaša košarica


Vaša košarica je prazna.