E-novice

Prešernova nagrada za književnost

 

2018 Boris A. Novak
2017 Aleš Berger
2016 Tone Partljič
2015 Andrej Brvar, Miki Muster
2014 Vladimir Kavčič
2013 Zorko Simčič
2012 Jože Snoj
2011 Miroslav Košuta
2008 Janez Gradišnik
2006 Milan Dekleva
2004 Florijan Lipuš
2002 Milan Jesih
2000 Svetlana Makarovič, zavrnila
1999 Tomaž Šalamun
1998 Saša Vuga
1997 Niko Grafenauer
1996 Veno Taufer
1995 Alojz Rebula
1993 Drago Jančar
1992 Boris Pahor
1991 Marjan Rožanc
1989 Rudi Šeligo
1988 Andrej Hieng
1987 Pavle Zidar
1986 Dominik Smole, Gregor Strniša
1985 Ivan Minatti
1984 Tone Pavček, Vitomil Zupan
1983 Mira Mihelič
1982 Ciril Zlobec
1981 Filip Kumbatovič-Kalan, Dane Zajc
1980 Ciril Kosmač
1979 Janez Menart
1978 Anton Ingolič, Kajetan Kovič
1977 Lojze Krakar
1976 Miško Kranjec, Karel Grabeljšek
1975 Fran Milčinski
1973 Lojze Kovačič
1971 Janko Lavrin
1969 France Koblar
1968 Janko Glazer
1967 Božo Vodušek
1966 Josip Vidmar
1964 Edvard Kocbek, Miško Kranjec
1963 Juš Kozak
1962 Jože Udovič
1961 Mile Klopčič
1960 Fran Albreht
1959 Miško Kranjec, Danilo Lokar
1958 Lojz Kraigher, Beno Zupančič
1957 Cene Vipotnik
1956 Anton Sovrè, Ferdo Kozak
1955 Ivan Potrč
1954 France Bevk
1952 Juš Kozak, Matej Bor
1951 Fran Saleški Finžgar, Mile Klopčič
1950 France Kidrič, Prežihov Voranc, Anton Sovrè, Mira Puc (Mihelič)
1949 Ciril Kosmač, Anton Ingolič, France Bevk, Vladimir Levstik
1948 Karel Grabeljšek, Anton Slodnjak
1947 Igo Gruden, Matej Bor, Vitomil Zupan, Ivan Potrč, Tone Seliškar